5 tips til deg som skal studere på deltid

5 tips til deg som skal studere på deltid

Planlegging og prioritering er viktige stikkord når du skal lykkes med deltidsstudier.

skrivebord hjemme

1. Lag en plan

En fin begynnelse er å lage en leseplan i kalenderen din. Da vet du at du kommer deg gjennom det fagmateriellet du skal innen fristen. Tenk langsiktig – når vil du oppnå målet ditt? Velger du ut noen kvelder i uken der du dedikerer to eller tre timer til studier er du på god vei. Rydd plass på et egnet sted hvor du kan lese i fred og samle alle bøker og notater. 

2. Få effektive arbeidsøkter

Som deltidsstudent kan du utnytte de fordelene som korte, intensive arbeidsøkter faktisk har. Slå av mobiltelefonen din, og still timeren på 25 minutter frem i tid. Les intenst til alarmen går, og ta så fem minutter pause. I pausen kan du belønne deg selv med noe lite. Ta deg en god kopp med kaffe eller snakk litt i telefonen. Denne studieteknikken kalles Pomodoro-teknikken. Den kan være til god hjelp dersom du lett blir distrahert av andre ting når du skal lese. Metoden hjelper deg med å få en god struktur på lesingen. Etter to til tre økter kan du med fordel ta en lengre pause.

3. Prioriter riktig

For å få en god lese-økt er det viktig å skille mellom hva som er viktig og hva som er mindre viktig. Når du har dette klart for deg, vil du kunne bruke tiden din effektivt. Finn først hvilken hovedpåstand teksten argumenterer for. Videre kan du fokusere på argumentene som støtter påstanden. Still gjerne spørsmål ved argumentasjonenes styrker og svakheter. Faglæreren vil alltid sette pris på at du argumenterer godt i oppgavene dine. Du kan diskutere argumentasjonene med dine medstudenter i fagforumet. Dette vil styrke din forståelse ytterligere.

4. Ta notater eller merk sider

Det å skrive notater er en viktig del av leserutinen, men du trenger ikke å ovedrive skrivingen heller. Du kan også merke viktige sider slik at du lett finner tilbake til disse senere. Notatene og merkingen vil komme til stor nytte når du skal skrive oppgaver eller oppsummere fagmateriellet før eksamen. 

5. Vær aktiv!

Det finnes mange gode grunner til å være fysisk aktiv. Vi vet at trening er godt for søvnen og reduserer stress i hverdagen. Men det er også dokumentert at fysisk aktivitet kan bidra til god læring. I en studie gjort ved University of British Columbia, fant forskerne at regelmessig aerob trening øker størrelsen på hippocampus, hjerneområdet for hukommelse og læring. Når du er i aktivitet, vil nervecellene i hjernen finne nye måter å kommunisere på. Dette vil øke din forståelse og gi deg nye ideer som du ikke har tenkt på før. 

Det finnes ingen fasit på hva som er den beste måten å studere på, og som student må du finne de metodene som passer deg best. Finn din egen måte å studere på og stol på deg selv. Lykke til!

Samler skadebransjen på årlig konferanse

Samler skadebransjen på årlig konferanse

Er vi forberedt på de utfordringene som skadebransjen vil møte i fremtiden? I 2023 arrangerer vi Norsk Skadekonferanse mandag 13. og tirsdag 14. februar.

Konferansen arrangeres av Norges Eiendomsakademi og Norsk takst. Konferansen har i år fokus på bærekraft, skadebegrensning og redusert skadeomfang. Vi har invitert tidligere sjefsingeniør i vegdirektoratet Tormod Dyken som vil snakke om hva som egentlig skjedde med Trettenbrua. Flom, storm og svak konstruksjon er en tematikk som alltid er like aktuelt. Leder i Takst Eiendom Bjørn Sævild og fagkonsulent i Fremtind Jens Krog vil snakke om problemstillinger her.

Hvilke skader ser vi på betong? Og hvordan fungerer egentlig fjernavlesning av vannskader? De beste fra bransjen vil diskutere flere aktuelle problemstillinger. Videre får vi en grundig gjennomgang av brannsikkerhet ved skadereperasjon med Geir Drangsholt fra Safezone. Vi får vist gode eksempler på skadesaker og hvordan man beskriver merverdi. Det blir satt av gode pauser og tid til å snakke med bransjen og dele erfaringer!

Espen Fuglesang og Nils-Øyvind Andersen i NEAK
Adm. direktør Espen Fuglesang og Fagsjef Nils Øyvind Andersen i NEAK.

Administrerende direktør Espen Fuglesang og Fagsjef Nils-Øyvind Andersen i NEAK håper og tror at konferansen også i år blir en god arena for å knytte relasjoner mellom aktørene i bransjen.

Meld deg på Norsk skadekonferanse

Norsk skadekonferanse
Skadetaksering

Norsk skadekonferanse

Høyaktuelle nettstudier i eiendomsforvaltning

Høyaktuelle nettstudier i eiendomsforvaltning

Norges Eiendomsakademi (NEAK) og Høgskulen på Vestlandet samarbeider om deltidsstudier i forvaltning og utvikling av eiendom. De to nettstudiene gir til sammen 30 studiepoeng.

kvinne arbeider med teknisk forvaltning

Bygningers livsløp og klimamål

Nettstudiene gir deg innsikt i og forståelse for den juridiske og økonomiske siden av eiendomsforvaltning. Du får innsikt i hvordan god teknisk forvaltning kan sikre at bygninger holder riktig teknisk standard.

– I disse studiene lærer du om hvordan teori og data benyttes til å finne gode løsninger i arbeid med utvikling av eiendom. Samtidig vil du få kunnskap om i byggetekniske problemstillinger og tekniske installasjoner

 Espen Fuglesang, Adm. Direktør ved NEAK

Bygningers livsløp er et spennende fagområde som er svært viktig i tiden fremover. Vi kjenner jo til storbyenes klimamål 2030. Byutvikling, valg og utfordringer innen teknisk, estetisk utforming og materialbruk har betydning.

– Den rivende utviklingen på tekniske løsninger, byggematerialer og krav til egenskaper for bygg, gjør dette yrket svært interessant. Det ligger spennende utfordringer i hvordan ivareta eldre bygg i denne tiden fremover, hvordan velge effektive og varige løsninger for energi og inneklima, sier Espen Fuglesang.

Byggtekniske fag, arkitektur, lanskapsforvaltning og miljøforvaltning

Byggebransjen er i løpende utvikling. Nye arkitekturiske stiler og materialtyper kommer til. Det gjør også nye forskrifter som stiller nye krav. Miljøkravene krever endring i design og bruk av bygninger, ikke minst med tanke på energibruk.

Høgskulen på Vestlandet har ingeniørutdanning i Bergen, Førde og Haugesund. Institutt for Byggfag i Bergen utdanner bygg ingeniører på bachelor, master og PhD-nivå. Studiene her er bredt sammensatt av byggetekniske fag, samt arkitektur, landskapsforvaltning og miljøforvaltning.

-Ingeniører, planleggere, kommuneansatte, designere, eiendomsforvaltere og investorer må holde seg oppdatert løpende, sier Thorbjørn Kaland, Rådgiver på Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet.

Nettstudier som kan inngå i en grad

Foruten oppdatert kompetanse med høy nytteverdi når du arbeider med bygg og eiendom, vil studiene gi deg til sammen 30 studiepoeng.

-Dette tilsvarer et halvt års studier ved en høyskole eller universitet, og kan inngå i en grad. Hvis du er i gang med bachelor-studier, er i arbeid, men mangler fullføring, gir disse studiene en ny mulighet. Studiepoengene vil komme til fradrag for en del studier, og man sparer dermed studietid, sier Thorbjørn Kaland.

Nettstudier i forvaltning og utvikling av eiendom har to samlinger over tre dager hver. Du kan delta på samlingene enten ved oppmøte i Bergen eller via online webinar. Webinarene tas opp slik at de er tilgjengelige også i etterkant.

Har du det som trengs for å bli takstingeniør?

Har du det som trengs for å bli takstingeniør?

Ved å utdanne deg til å bli takstingeniør eller bygningssakkyndig kan du bli sertifisert i Norsk takst og få nye og spennende jobbmuligheter.

student

Kritisk tenkning

Takstutdanningen er en utdanning der du skal sette deg inn i et teoretisk pensum om etikk og ulike takseringsmetoder, for å nevne noe. Evnen til kritisk tenkning er like viktig som arbeidet med den praktiske takseringen. Som takstingeniør bør du ha evne og vilje til å finne og forstå relevant informasjon. Dette er viktig fordi du skal forholde deg til en stor mengde informasjon. Dine avgjørelser skal tas på bakgrunn av faktabaserte analyser. Du er den som hjelper vanlige folk til å ta de rette avgjørelsene som er basert på fakta og ikke magefølelsen som metode, eller etter påvirkning fra selger. 

Interesse for konstruksjoner, teknologi og miljø i bygg

Bygg- og eiendomsbransjen er i endring, og det stilles stadig høyere krav til takstingeniører og andre som forvalter bygg og eiendom. En nylig lovendring har gitt en anerkjennelse av takstfagets betydning. Det er gode nyheter for deg som skal ta en utdanning i taksering og etablere deg i bransjen. Takstutdanningen er en profesjonsutdanning der du får ingeniørfaglig kompetanse innen bygningskonstruksjoner, tekniske anlegg, innemiljø, sikkerhet og energi – og mye mer. Som takstingeniør er det en fordel å være nysgjerrig på nye løsninger innen digital teknologi og tekniske installasjoner.

Samvittighetsfullhet

Å være samvittighetsfull er en sentral egenskap som vektlegges høyt i takseringsselskaper. Er du samvittighetsfull, så har du gjerne også selvdisiplin og fokus på orden og kompetanse. Som takstingeniør er det viktig at du følger de reglene og etiske retningslinjene som gjelder for bransjen.  Ansvarlighet og pålitelighet er viktige egenskaper for å kunne oppnå tillit og troverdighet blant kjøpere av takseringstjenester.  

Sosial kompetanse

Som takstingeniør kommer du i kontakt med et bredt spekter av mennesker, fra mennesker som skal selge sin bolig til advokater og meglere med betydelig makt i markedet. Å være takstingeniør eller bygningssakkyndig krever i noen situasjoner at du er tålmodig og at du har evnen til å sette deg inn i andres situasjon. Dette gjelder spesielt for deg som ønsker å taksere skader på bygninger. Det er en jobb der du vil møte mennesker i krise eller i sårbare situasjoner. Du bør trives med å snakke godt med ulike typer mennesker som må kunne stole på deg og ditt arbeid.

Blir byggeledere og mestere i eget tempo

Blir byggeledere og mestere i eget tempo

Studentene den nettbaserte utdanningen i byggeledelse ønsker fleksibilitet og muligheten til å søke om Mesterbrev.

student mesterbrev

Opplæringen i byggeledelse retter seg spesifikt mot tømrere, murere og rørleggere som ønsker å kvalifisere seg til søknad om Mesterbrev.  Med Mesterbrevet innen tømrer- og murerfaget kan de dessuten ta videre studier i taksering og bli takstingeniør eller bygningssakkyndig.

De to opplæringsløpene Bedriftsledelse og Faglig ledelse tilsvarer en mesterutdanning og er godkjent av Mesterbrev. Studentene kan starte å studere hver dag hele året. På e-læringsportalen Moodle følger de digitale læreveier for hvert eneste fagtema. Hyppige webinarer bidrar til enda større fleksibilitet i studieløpet. Adm. direktør ved Norges Eiendomsakademi, Espen Fuglesang, er svært fornøyd med at byggelederutdanningen har fått nok et løft.

Valgfrihet

Studentene på byggelederutdanningen bor spredt i hele landet, har familie og er i fast jobb. De er bundet til et sted og trenger et fleksibelt studietilbud. Rolf Skuterud og Arild Roksvaag er veiledere for studentene. Nye deltakere kan begynne å studere hver dag hele året. Studieløpet kan lett kan tilpasses hver enkelt deltaker. Studenten kan for eksempel ta en pause i studiene dersom han eller hun får en periode med prosjekter som krever mye på jobben. 

– Vi vet at mange av våre studenter har en aktiv hverdag med arbeid, familie- og fristidsaktiviteter. Derfor er studiet meget fleksibelt, tilpasset de behov som våre studenter har. Det betyr bl.a. at studentene i stor grad bestemmer selv når og hvor de vil studere. Hver student får i tillegg en av oss som veileder og coach som følger han/hun gjennom hele studiet. Er det noe de vil ha svar på, vet de at de kan nå oss via vår e-læringsplattform og mobil alle dager

Veileder Arild Roksvaag

Digitale leksjoner

De digitale læreveiene eller «leksjonene» på e-læringsportalen skal fremme aktiv og selvstendig læring med aktiviteter som quizer og skriftlige innleveringer. På webinarene kan studentene delta gjennom diskusjon eller chat og få svar på ting de er usikre på. Deltakerne kan se videoforelesninger som er korte og spissede, og ikke minst se de om igjen dersom de ikke forstår emnet første gang.

Kvalifiserer til mesterbrev

Opplæringen gir studentene muligheten til å fordype seg i det som er mest relevant for hverdagen som vil møte dem med tanke på krav til dokumentasjon. Studenter ved NEAKs byggelederutdanning blir spesialisert innenfor et område som er etterspurt i markedet. Det gir deltakerne alle muligheter til å havne øverst i søknadsbunken.

Mesterkvalifikasjonen er en formell, høyere yrkesfaglig lederkvalifikasjon for håndverkere som ønsker å videreutvikle seg i eget fag. Kvalifikasjonen består av tre komponenter: Fag- eller svennebrev i et mesterfag, minimum to års relevant og allsidig praksis i faget og mesterutdanning eller tilsvarende utdanning.

Kilde: mesterbrev.no

Opplæringen kvalifiserer til søknad om mesterbrev. Den åpner også for utdanning i taksering og muligheten til sertifisering i Norsk takst.

Takstutdanning gjennom digital fagskole

Takstutdanning gjennom digital fagskole

Visste du at du kan ta en heldigital utdanning som gir deg formell kompetanse som fagskoleingeniør og bygningssakkyndig?

Bilde av student med laptop

Krav til en grundig tilstandsanalyse

I 2019 vedtok Stortinget endringer i avhendingsloven. Fra 1. januar 2022 kan ikke lenger selger ta forbehold om at boligen «selges som den er». Ja, det betyr at selger må dokumentere tilstanden.

Les: Får nasjonale krav til tilstandsrapporter

Dette vil øke behovet for å innhente gode tilstandsrapporter laget av kompetente bygningssakkyndige, slik at eventuelle feil og mangler avdekkes og beskrives bedre enn det som er vanlig i dag. 

Vi i NEAK står for hovedtyngden av takstutdanningen her i landet. Bak oss står bransjeorganisasjonen Norsk takst og NITO, Norges ingeniør- og teknologorganisasjon. For å møte de ventede kompetansekravene, har vi etablert et samarbeid med Fagskulen i Sogn og Fjordane.

Dette innebærer at du kan ta et eget utdanningsløp som gir deg kompetanse slik at du kan kalle deg bygningssakkyndig, og dermed kan utføre tilstandsanalyser for bolig.

Nettbasert utdanning i tilstandsanalyse av bolig

Studietilbudet hører til innenfor fordypningsområdet bygg og etter det første året spesialiserer du deg som bygningssakkyndig for tilstandsanalyse. Du får tilgang til et digitalt studieløp som gir 120 studiepoeng fordelt på tre år, deltid.

Dersom du allerede har fagskolebakgrunn eller ingeniørbakgrunn i byggfaget kan du ta et noe kortere studieløp ved Norges Eiendomsakademi og etter endt utdanning kan du bli sertifisert og bli medlem hos Norsk takst. Også dette er deltidsstudier. 

Les: Nettbasert utdanning i taksering

5 gode grunner til å studere ved NEAK

5 gode grunner til å studere ved NEAK

Ønsker du å bygge en karriere innen bygg og eiendom? Les hvorfor du bør velge NEAK for din videreutdanning!

Pc med 3D visning bygg

Forelesere fra Høyskoler, fagskoler og næringsliv

Vi henter våre forelesere fra bygg- og eiendomsbransjen og fra andre skoler. De er fageksperter med lang erfaring og en unik innsikt i hvordan teori og gode verktøy benyttes i det virkelige arbeidslivet.

Moderne læringsformer

I likhet med de aller fleste bransjer går også bygg- og eiendomsbransjen gjennom en digitalisering. Vårt e-læringstilbud er godt egnet til å lære bort denne typen kompetanse. De fleste av våre studier er tilgjengelig på en av verdens mest moderne e-læringsplattform, Moodle. Der kan vi tilby skreddersydd e-læring på høyt nivå. 

Les: Nettbasert utdanning og etterutdanning – lenke

Personlig oppfølging

Hos oss blir du ikke borte i mengden. Våre veiledere vil gi deg de tilbakemeldingene du trenger for å kunne fullføre studiet på en god måte. Du kan ta kontakt med både veileder og administrasjon gjennom e-læringsportal, e-post eller telefon. 

Nettverk i bygg- og eiendomsbransjen

Vi blir stadig kontaktet av bedrifter som ønsker å rekruttere nye medarbeidere. Derfor bistår vi de med å formidle relevante stillingsutlysninger. Gjennom NEAK karriere kan vi sette deg i kontakt med bedrifter før du er ferdig uteksaminert. Som deltidsstudent kan du også bygger relasjoner gjennom gruppearbeid og samarbeid gjennom digitale kanaler. Alle våre deltidsstudenter har en unik bakgrunn og egne erfaringer som kan deles med de andre.

Les: NEAK Karriere – lenke

Fremtidsrettede studier

Vi jobber kontinuerlig med å tilrettelegge kompetanse etter de krav du møter i bransjen. I tillegg til eksisterende utdanningstilbud tilbyr vi korte og nettbaserte kurs for privatpersoner og bedrifter. Gjennom disse kan du holde deg oppdatert på alt fra lovverk og standarder til byggeteknikk og digitale verktøy.

Les: Kurs, weinarer og konferanser – lenke

7 fordeler ved å ta et nettkurs

7 fordeler ved å ta et nettkurs

Hvorfor er nettkurs et godt alternativ til oppmøtekurs?

Deltidsstudent hjemme på kjøkkenet

1. Det koster mindre

Dersom du ønsker å være kostnadsbevisst er nettkurs en smart løsning. Du betaler bare for det du ønsker å betale for, og slipper kostnader for reise og overnatting.

2. Det er enkelt å møte opp

Du har sikkert opplevd hvor vanskelig det kan være å komme seg til et kurssted en vinterdag i snøstorm. Du må stå opp tidlig, måke oppkjørselen og navigere på krevende føre. Om det ikke er dårlig vær kan det være mange andre forhold som gjør det vanskelig for deg å komme frem til kursstedet. Dersom du tar et nettkurs så betyr oppmøte helt enkelt å åpne din pc.

3. Komfort i hjemmet

Du kan ta et nettkurs fra hjemmet ditt eller fra din favoritt cafe. Dersom du ønsker å ligge i sengen og høre på klassisk musikk mens du ser en presentasjon, kan du selvsagt gjøre det. 

4. Oppnå kurspoeng i tide

Etterutdanning og livslang læring er nå en naturlig del av mange yrker. For eksempel kan det være at du trenger å samle opp et visst antall kurspoeng innen årsslutt. Det er ikke alltid at du har tid eller mulighet til å ta kursene som er tilgjengelige i en gitt tidsperiode. Nettkurs er den perfekte løsningen hvis du må ta igjen for tapt tid.

5. Fokuser bedre

Det er ikke alltid like enkelt å fokusere bra på et ordinært kurs. Noen ganger er det å sitte ved siden av mange mennesker forstyrrende for konsentrasjonen. Med et nettkurs er det mye lettere å fokusere på hva du holder på med og du kan velge å lære når du er opplagt og kvikk. Dersom du har konsentrasjonsproblemer kan du ta pauser akkurat når du selv føler for det.

6. Lær nye IT-ferdigheter

Hvis du aldri har vært så sterk på IT-ferdigheter, vil et nettkurs tvinge deg utenfor din komfortsone. Du vil lære deg å navigere gjennom forelesninger, lese dokumenter digitalt og samhandle med andre på nettet. Selv om dette kan virke skummelt for noen, så er det viktige ferdigheter i dagens digitale verden.

7. Øv på selvdisiplin

Det å gjennomføre et nettkurs krever selvdisiplin. Det er ingen lærer som forteller deg når innleveringsfristen er. Du må aktivt logge deg inn på e-læringsportalen og gjennomføre de oppgavene som gjør at du består nettkurset. Ved å gjennomføre et nettkurs vil du få bevist for deg selv at du har disiplin og kan nå dine mål.

Nye nasjonale krav til tilstandsrapporter

Nye nasjonale krav til tilstandsrapporter

Lovendringen betyr at selger ikke kan ta forbehold om at boligen «selges som den er». Men hva betyr lovendringen for deg som skal studere tilstandsanalyse av boliger?

par som har kjøpt bolig

Denne saken handler om endringer i Avhendingsloven som Stortinget vedtok i 2019.

En anerkjennelse av takstfaget

Lovendringen har gitt en anerkjennelse av takstfagets betydning. Det er gode nyheter for deg som skal ta en utdanning i taksering og etablere deg i bransjen. Det blir vanskeligere for useriøse aktører å levere rapporter som øker risikoen for konflikter og setter bransjen i et dårlig lys.

I 2019 vedtok Stortinget en rekke endringer i Avhendingsloven.   Ikrafttredelsen av den nye forskriften skjedde fra 1. januar 2022. Den viktigste endringen blir at selger ikke kan ta forbehold om at boligen «selges som den er», men må dokumentere tilstanden. Det gir et sterkt insentiv for å innhente gode tilstandsrapporter laget av kompetente takstingeniører og bygningssakkyndige.

Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel)

Det er nå offentlige krav til innholdet i tilstandsrapporten. Endringene sikrer økt søkelys på våtrom og fuktskader, for å nevne noe. Det var forventet at forskriften ville stille nye krav om faglige kvalifikasjoner. Nå ble det ikke satt nye krav til kompetanse fra regjeringen denne gangen. Du kan fortsatt forholde deg til kravene satt av Norsk takst. De har svært gode sertifiseringsordninger. Også fremover vil de være garantist for faglig kvalifiserte og uavhengige takstingeniører og bygningsakkyndige. 

Formell utdanning i tilstandsanalyse av boliger

Vår viktigste oppgave er å sikre at studiene er oppdaterte når det gjelder lover og forskrifter. I forbindelse med denne lovendringen etablerte vi et samarbeid med Fagskulen Vestland. Det betyr at vi nå kan tilby et enda bredere og mer fleksibelt utdanningstilbud i tilstandsanalyse av boliger. Du kan velge mellom to ulike studieløp. Bakgrunnen din bestemmer hvilket som passer for deg. De to studieløpene kvalifiserer begge til søknad om sertifisering i Norsk takst.

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets takstforetak. Medlemmene utfører takstoppdrag over hele landet, på ulike fagfelt som bolig, næring, skade, landbruk, el-takst, samt teknologi- og spesialområder.

norsktakst.no

Den digitale fagskoleutdanningen Bygningssakkyndig for tilstandsanalyser gir deg 120 studiepoeng og tittelen Fagskoleingeniør. Denne formelle takstutdanningen passer for deg som har gått bygglinje på videregående (tidligere yrkesskolen), eller for deg som har erfaring innenfor byggfag. Du får en fullverdig høyere utdanning innenfor yrkesfag, med en faglig bredde tilsvarende høgskoleutdanning.

Les: Bygningssakkyndig for tilstandsanalyser

Dersom du allerede har fagskolebakgrunn, mesterbrev eller ingeniørbakgrunn i byggfaget kan du ta et noe kortere utdanningsløp hos oss. Første steg på videreutdanningen er den takstfaglige opplæringen Innføring i taksering. 

Tips før eksamen

Tips før eksamen

Slik kan du forberede deg til eksamen på en best mulig måte.

Ja, det er vanlig å være litt nervøs før eksamen. Ved hjemmeeksamen bør du pålegge deg selv noen faste rammer for ikke å miste fokus. Her er noen tips som kan hjelpe deg med å mestre presset før og underveis i eksamen.

Video fra NEAK

Lag en plan

Bruk kalenderen og lag en leseplan som er overkommelig for deg.

Skill mellom lesetid og fritid

Når du forbereder deg til eksamen kan det være lurt å jobbe intenst i perioder for så å ta pauser der du gjør noe helt annet.  Fysisk trening er godt for konsentrasjonen, så vær gjerne i bevegelse når du har pause.

Gå gjennom tidligere oppgaver

Repetisjon er alltid bra. Gå gjennom tidligere oppgaver og tester. Hva har du lært av disse?

Lag en oppsummering

Har du tatt egne notater under utdanningen og/eller under eksamensforberedelsene? Da har du en stor fordel. Mye kan skrives før eksamen. Les også gjennom notatene dine dagen før eksamen starter.

Sorter hjelpemidlene dine

Sorter og merk hjelpemidler du kan benytte under eksamen. Dersom du kan bruke PC-en som hjelpemiddel på eksamen, lag en god mappestruktur slik at du finner igjen all relevant informasjon. Sjekk at alt det tekniske fungerer godt før eksamen.

Koble av og spis godt

Det er viktig å spise godt og koble helt av når du først tar deg en pause. Sett deg delmål underveis ved hjemmeeksamen. Det er lettere å nyte pausen du tar når du har nådd et delmål.

Tenk positivt

Under eksamen er det viktig at du fokuserer på det du kan, ikke på det du ikke kan. Stress ned og tenk positivt!

Lykke til!