Kvalitetssystem

Her finner du informasjon om hvilket ansvar du selv har i kvalitetsarbeidet hos oss, og hvem du skal kontakte dersom du har tilbakemeldinger på kvaliteten.

student presenterer noe

Rop ut!

Enten du er ansatt, samarbeidspartner eller student skal du oppleve eierskap til kvalitetsarbeidet. Vi ønsker å gi deg god informasjon om hvilket ansvar du selv har i kvalitetsarbeidet. Du skal vite hvem du skal kontakte dersom du har tilbakemeldinger på kvaliteten. Vi ønsker et trygt og engasjerende læringsmiljø. Ditt bidrag vil gjøre det lettere for oss å forbedre oss. Som student kan du delta i evalueringer av utdanning og kurs. Dette kan være evalueringer av fagemner eller av læringsmiljøet.

Har noe gått galt?

Via nettskjemaet «Rop ut» kan du enkelt gi beskjed om ting som har gått galt. Forhold som sviktende studiekvalitet, brudd på krav i lov, forskrifter, formaliserte arbeidsprosesser og annen styringsdokumentasjon er forhold som må belyses og melde i fra om. Det kan være at oppnådd læringsutbytte ikke samsvarer med det som står oppført i studieplan. Det kan være forhold rundt organisering av utdanningen, for dårlig arbeidslivstilknytning, manglende undervisning, kommunikasjon, samt stadig og uforutsette endringer i timeplan og lignende.

Før du registrerer saken er det lurt å varsle en tillitsvalgt, studieleder eller fagsjef slik at saken raskt blir tatt tak i. Din tilbakemelding gir skolen viktig kunnskapsgrunnlag i forbedringsarbeidet. Derfor håper vi du også gir oss forslag til hva som må forbedres i saken.

Rop ut!

Tilbakemeldinger fra deg som student trenger vi for å sikre forbedringer, standardiseringer og etterlevelse av krav i lov og forskrift.

ung drømmende kvinne