Kvalitetssystem

Her finner du informasjon om hvilket ansvar du selv har i kvalitetsarbeidet hos oss, og hvem du skal kontakte dersom du har tilbakemeldinger på kvaliteten.

student presenterer noe

Studentmedvirkning

Enten du er ansatt, samarbeidspartner eller student skal du oppleve eierskap til kvalitetsarbeidet. Vi ønsker å gi deg god informasjon om hvilket ansvar du selv har i kvalitetsarbeidet. Du skal vite hvem du skal kontakte dersom du har tilbakemeldinger på kvaliteten. Vi ønsker et trygt og engasjerende læringsmiljø. Ditt bidrag vil gjøre det lettere for oss å forbedre oss. Som student kan du delta i evalueringer av utdanning og kurs. Dette kan være evalueringer av fagemner eller av læringsmiljøet. Du vil motta god informasjon om dette før og ved oppstart. Du kan også delta på en uformell og digital studentcafe en gang per semester.

kvalitetssystem
AI-generert bilde fra adobe firefly

Rop ut!

Via nettskjemaet «Rop ut» kan du enkelt gi beskjed om ting som har gått galt. Forhold som sviktende studiekvalitet, brudd på krav i lov, forskrifter, formaliserte arbeidsprosesser og annen styringsdokumentasjon er forhold som må belyses og melde i fra om. Det kan være at oppnådd læringsutbytte ikke samsvarer med det som står oppført i studieplan. Det kan være forhold rundt organisering av utdanningen, for dårlig arbeidslivstilknytning, manglende undervisning, kommunikasjon, samt stadig og uforutsette endringer i timeplan og lignende.

Før du registrerer saken er det lurt å varsle studiekoordinator eller studieleder slik at saken raskt blir tatt tak i. Din tilbakemelding gir skolen viktig kunnskapsgrunnlag i forbedringsarbeidet. Derfor håper vi du også gir oss forslag til hva som må forbedres i saken.

Har du spørsmål?