Håndtering av personopplysninger

NEAK behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kursdeltaker på våre kurs og konferanser.

student peker på en tavle

Personopplysninger skal vi ivareta på en hensiktsmessig og god måte. Dette gjelder opplysninger som navn, adresse, epostadresse, telefonnummer og informasjon om aktuelt kurs. Vi benytter denne informasjonen kun i vårt kundeforhold til deg. 

Ved bruk av digitale tjenester som vår e-læringsportal vil vi kun lagre opplysninger som er er nødvendig for å oppfylle formålet med tjenesten. Du godtar brukervilkårene ved første gangs pålogging. Vår e-læringsportal er teknisk GDPR-kompatibel. Persondata på e-læringsportalen slettes ett år etter fullført opplæring. Din karakter lagres etter dette i det studieadministrative systemet STUDD, og du kan logge på portalen i etterkant for å finne din karakter.

Behandling av persondata i studentportalen studd

Formålet med behandling av persondata i studd er todelt. Det første formålet er å ivareta dine rettigheter som søker, kursdeltaker eller ansatt. Det andre formålet er å sørge for at vi er i stand til å oppfylle rapporterings- og dokumentasjonskrav og andre plikter gitt av lovverket som gjelder for oss.

Eksempler på nødvendig behandling av persondata i studd er at vi kan:

  • Behandle din søknad (med eller uten vedlegg) om opptak til kurs
  • Utføre nødvendig studieadministrativt arbeid knyttet til dine kurs og deg som kursdeltaker
  • Loggføre nødvendig aktivitet gjort av deg som kursdeltaker eller ansatt
  • Dokumentere at du har fullført nødvendige arbeidskrav og dine eksamensresultater for å kunne skrive ut kompetansebevis.

Databehandlingen er nødvendig for å utøve, oppfylle og overholde bestemmelser for NEAK. I tillegg behandles persondata for at vi på best mulig måte skal kunne ivareta dine interesser som kursdeltaker.

Personvernerklæring

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler – for å hjelpe nettstedet å gi deg en bedre brukeropplevelse.  Disse brukes til å beholde brukerpreferanser og gi anonymiserte sporingsdata til tredjepartsapplikasjoner som Google Analytics. Du kan velge å deaktivere de.

Har du spørsmål?

Rop ut!

Tilbakemeldinger fra deg trenger vi for å sikre forbedringer og standardiseringer.

Rop ut AI-generert bilde fra adobe firefly