Håndtering av personopplysninger

NEAK behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg som deltaker/deltidsstudent på våre studier, kurs og konferanser.

student peker på en tavle

Personopplysninger skal vi ivareta på en hensiktsmessig og god måte. Dette gjelder opplysninger som navn, adresse, epostadresse, telefonnummer og informasjon om aktuell utdanning eller kurs. Vi benytter denne informasjonen kun i vårt kundeforhold til deg. 

Ved bruk av digitale tjenester som vår e-læringsportal vil vi kun lagre opplysninger som er er nødvendig for å oppfylle formålet med tjenesten. Du godtar brukervilkårene ved første gangs pålogging. Vår e-læringsportal er teknisk GDPR-kompatibel. Persondata på e-læringsportalen slettes ett år etter fullført opplæring. Din karakter lagres etter dette i det studieadministrative systemet STUDD, og du kan logge på studentportalen i etterkant for å finne din karakter.

Behandling av persondata i studentportalen studd

Formålet med behandling av persondata i studd er todelt. Det første formålet er å ivareta dine rettigheter som søker, student (uavhengig av studentstatus), kursdeltaker eller ansatt. Det andre formålet er å sørge for at vi er i stand til å oppfylle rapporterings- og dokumentasjonskrav og andre plikter gitt av lovverket som gjelder for oss.

Eksempler på nødvendig behandling av persondata i studd er at vi kan:

  • Behandle din søknad (med eller uten vedlegg) om opptak til studier eller kurs
  • Utføre nødvendig studieadministrativt arbeid knyttet til dine studier/kurs og deg som student
  • Loggføre nødvendig aktivitet gjort av deg som student, kursdeltaker eller ansatt i studd
  • Dokumentere at du har fullført nødvendige arbeidskrav og dine eksamensresultater for å kunne skrive ut vitnemål/kompetansebevis.

Behandling av persondata i studd er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler § 4-15 og GDPR artikkel 6-1 e dersom du studerer, tar kurs eller er ansatt ved et universitet eller en høyskole, og Lov om høyere yrkesfaglig utdanning §42 dersom du studerer, tar kurs eller er ansatt ved en fagskole. Overføring av persondata til vitnemålsportalen er hjemlet i  Lov om høyere yrkesfaglig utdanning §41.

Behandlingen er nødvendig for å utøve offentlig myndighet, samt for å oppfylle og overholde bestemmelser i aktuelt lovverk for din utdanningsinstitusjon. I tillegg behandles persondata for at institusjonen på best mulig måte skal kunne ivareta dine interesser som student eller kursdeltaker. I enkelte tilfeller kan institusjonen velge å supplere det rettslige grunnlaget med samtykkeerklæringer for behandling av enkelte personopplysninger.

Personvernerklæring

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler – for å hjelpe nettstedet å gi deg en bedre brukeropplevelse.  Disse brukes til å beholde brukerpreferanser og gi anonymiserte sporingsdata til tredjepartsapplikasjoner som Google Analytics. Du kan velge å deaktivere de.

Rop ut!

Tilbakemeldinger fra deg som student trenger vi for å sikre forbedringer, standardiseringer og etterlevelse av krav i lov og forskrift.

Rop ut AI-generert bilde fra adobe firefly

Har du spørsmål?