Om oss

Norges Eiendomsakademi (NEAK) er eiet av Norsk takst og NITO Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon. Vi er en kunnskapsbedrift som tilbyr nettbasert utdanning og kurs rettet mot bygg- og eiendomsbransjen.

student i et webinar

Vi bygger kompetanse, for fremtiden!

Hos NEAK får du fleksibel og nettbasert utdanning og kurs innen taksering, byggeledelse eller eiendomsforvaltning. Du får en praktisk utdanning som alltid er tett på bygg- og eiendomsbransjen. Som student skal du få kompetanse som er oppdatert etter bransjens regler og standarder, verktøy og digital utvikling. Vår utdanning og våre kurs er utviklet slik at du skal kunne bruke kompetansen i jobben din, både underveis og etter fullført utdanning. Som student kan du finne karrieremuligheter via våre karrieresider. Takststudenter blir gjerne engasjerte som takstfullmektige i takseringsfirmaer slik at de får en god overgang til arbeidslivet.

Våre verdier

  • Kvalitet: Vi skal levere det utdanningstilbudet vi lover og sikre læringsutbyttet til den enkelte gjennom god undervisning og veiledning.  
  • Åpenhet: Vi velger samarbeid og åpenhet, gjennom lagspill blir vi sterke. Vi skal være aktive samarbeidspartnere for sentrale myndigheter i kvalitetsutvikling av utdanningstilbud og behov for trygg bolighandel for forbrukere. 
  • Nytenkning: Studenter og ansatte skal oppleve glede og nytte i et arbeids- og læringsmiljø der nytenkning er viktig. Vi skal være fremtidsrettet og innovative i faglig utvikling og bruk av digitale læringsverktøy. 
Om oss NEAK
AI-generert bilde fra adobe firefly.

Utdanningstilbud

Vi i NEAK har et ansvar for å gi etterspurt kompetanse for takst- og eiendomsbransjen. Kompetanse som fremtidens arbeidsmarked er avheng av. Vårt utdanningstilbud omfatter:

  • Nettbasert fagskoleutdanning i samarbeid med Fagskulen Vestland
  • Nettstudier i eiendomsforvaltning i samarbeid med Høyskolen på Vestlandet
  • Takstfaglig opplæring og kurs tilpasset for alle med byggeteknisk bakgrunn
  • Byggelederutdanning som kvalifiserer til søknad om mesterbrev

Vi tilbyr utdanning og opplæring innen både taksering, byggeledelse og eiendomsforvaltning. Vi har våre kontorer i Vika i Oslo, hvor vi har medierom for produksjon av e-læring på høyt nivå. Vi har et nettverk av fageksperter som hjelper oss med å utvikle en bransjetilpasset undervisning.

Kurs

Sertifiserte takstingeniører og bygningssakkyndige i Norsk takst gjennomfører etterutdanningskurs hos oss. Norsk takst er bestiller av kurs rettet mot sine medlemmer og Norges Eiendomsakademi er utvikler og leverandør. Vi tilbyr kurs innenfor fagområder som plan- og bygningslovgivning, byggeteknikk, våtrom og drone for tekniske oppdrag. Noen ganger ønsker vi å samle bransjen på en ikke-digital måte. Derfor arrangerer vi landskonferansen for takstingeniører i Norsk takst. Vi arrangerer også Norsk skadekonferanse for takstingeniører innenfor skadetaksering, forsikrings- og saneringsbransjen.

Læringsmiljø

Hos oss får du et trygt og godt læringsmiljø, dyktige forelesere og nettbasert undervisning på høyt nivå. Trivsel som nettstudent er avgjørende for gode resultater. Derfor har vi ulike  digitale møterom og kommunikasjonskanaler som er tilpasset moderne nettundervisning. Hos oss studerer du via Moodle, en læringsplattform som gjør det lett for oss å lage god interaktiv utdanning og kurs på nett.

Vi er nå i en spennende prosess der vi håper vi å bli godkjent som Fagskole. Da vil en enda større del av vår opplæring bli godkjent i lånekassen.

Våre samarbeidspartnere

Sammen blir vi sterkere

NEAK samarbeider med aktører innen samtlige av våre fagområder. Innenfor faget taksering samarbeider vi tett med Fagskulen Vestland. Sammen tilbyr vi fordypningsområdet Bygningssakkyndig for tilstandsanalyse. Dette er en fagskoleutdanning som går over tre år på deltid. Studentene blir utdannet til takstingeniører med en spesialisering i tilstandsanalyse av boliger. En annen sentral samarbeidspartner for takseringsfaget er landets ledende takseringsorganisasjon Norsk takst. Norsk takst har et faglig nettverk over hele landet som bistår som fagpersoner for praktisk rettet utdanningstilbud.

I vest har vi flere sentrale samarbeidspartnere. Høgskulen på Vestlandet med sitt institutt for byggfag i Bergen utdanner byggingeniører på bachelor, master og PhD-nivå. Studiene er bredt sammensatt av byggtekniske fag, samt arkitektur, landskapsforvaltning og miljøforvaltning. I samarbeid med høyskolen tilbyr vi fleksible og nettbaserte høyskolestudier innenfor eiendomsforvaltning. Hvert studium gir 15 studiepoeng.

Åpningstid

Mandag til fredag mellom klokken 08.00 — 15.30.


Påmelding nyhetsbrev