Om oss

Norges Eiendomsakademi (NEAK) er eiet av Norsk takst og NITO Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon. Vi er en kunnskapsbedrift som tilbyr nettbasert utdanning, opplæring og kurs rettet mot bygg- og eiendomsbransjen.

student i et webinar

Vi bygger kompetanse, for fremtiden!

Hos NEAK får du fleksibel og nettbasert utdanning og opplæring innen taksering, byggeledelse eller eiendomsforvaltning. Som student hos oss får du en praktisk og utdanning som alltid er tett på bygg- og eiendomsbransjen. Som student skal du få kompetanse som er oppdatert etter bransjens regler og standarder, verktøy og digital utvikling. Vår utdanning er utviklet slik at du skal kunne bruke kompetansen i jobben din, både underveis og etter fullført utdanning. Mange av våre studenter får jobb allerede før de er ferdig med studiene via våre karrieresider NEAK Karriere. Takststudenter blir engasjert som takstfullmektige i ulike takseringsfirmaer slik at de får en god overgang til arbeidslivet.

deltidsstudent med laptop

Utdanningstilbud

Vi i NEAK har et ansvar for å gi etterspurt kompetanse for takst- og eiendomsbransjen. Kompetanse som fremtidens arbeidsmarked er avheng av. Vårt utdanningstilbud omfatter:

  • Nettbasert fagskoleutdanning i samarbeid med Fagskulen Vestland
  • Nettstudier i eiendomsforvaltning i samarbeid med Høyskolen på Vestlandet
  • Takstfaglig opplæring og kurs for de med byggeteknisk bakgrunn
  • Byggelederutdanning som kvalifiserer til søknad om mesterbrev

Vi tilbyr utdanning og opplæring innen både taksering, byggeledelse og eiendomsforvaltning. Vi har våre kontorer i Vika i Oslo, hvor vi har medierom for produksjon av e-læring på høyt nivå. Vi har et nettverk av fageksperter over hele landet, som hjelper oss med å utvikle en bransjetilpasset undervisning.

Kurs

Sertifiserte takstingeniører og bygningssakkyndige i Norsk takst gjennomfører etterutdanningskurs hos oss. Norsk takst er bestiller av kurs rettet mot sine medlemmer og Norges Eiendomsakademi er utvikler og leverandør. Vi tilbyr kurs innenfor fagområder som plan- og bygningslovgivning, byggeteknikk, våtrom og drone for tekniske oppdrag. Noen ganger ønsker vi å samle bransjen på en ikke-digital måte. Derfor arrangerer vi landskonferansen for takstingeniører i Norsk takst. Vi arrangerer også Norsk skadekonferanse for takstingeniører innenfor skadetaksering, forsikrings- og saneringsbransjen.

Læringsmiljø

Hos oss får du et trygt og godt læringsmiljø, dyktige forelesere og nettbasert undervisning på høyt nivå. Trivsel som nettstudent er avgjørende for gode resultater. Derfor har vi ulike  digitale møterom og kommunikasjonskanaler som er tilpasset moderne nettundervisning. Hos oss studerer du via Moodle, en læringsplattform som gjør det lett for oss å lage gode interaktive kurs og studier på nett. Vår nettbaserte utdanning, kurs og opplæring gjør at du enkelt kan tilpasse studiene etter din hverdag.

Vi er nå i en spennende prosess der vi håper vi å bli godkjent som Fagskole. Da vil en enda større del av vår opplæring bli godkjent i lånekassen.

Sammen blir vi sterkere

NEAK samarbeider med aktører innen samtlige av våre fagområder. Innenfor faget taksering samarbeider vi tett med Fagskulen Vestland. Sammen tilbyr vi fordypningsområdet Bygningssakkyndig for tilstandsanalyse. Dette er en fagskoleutdanning som går over tre år på deltid. Studentene blir utdannet til takstingeniører med en spesialisering i tilstandsanalyse av boliger. En annen sentral samarbeidspartner for takseringsfaget er landets ledende takseringsorganisasjon Norsk takst. Norsk takst har et faglig nettverk over hele landet som bistår som fagpersoner for praktisk rettet utdanningstilbud.

I vest har vi flere sentrale samarbeidspartnere. Høgskulen på Vestlandet med sitt institutt for byggfag i Bergen utdanner byggingeniører på bachelor, master og PhD-nivå. Studiene er bredt sammensatt av byggtekniske fag, samt arkitektur, landskapsforvaltning og miljøforvaltning. I samarbeid med høyskolen tilbyr vi fleksible og nettbaserte høyskolestudier innenfor eiendomsforvaltning. Hvert studium gir 15 studiepoeng.


Påmelding nyhetsbrev