Forvaltning og utvikling av eiendom

Nettstudier i forvaltning og utvikling av eiendom tilbys av Høgskulen på Vestlandet. De fleksible nettstudiene er utviklet i samarbeid med Norges Eiendomsakademi (NEAK).

utvikling av eiendom

Fleksible nettstudier i eiendomsutvikling

Nettstudiene i forvaltning og utvikling av eiendom er bredt sammensatt av byggtekniske fag, samt arkitektur, landskapsforvaltning og miljøforvaltning. De to studiene gi deg til sammen 30 studiepoeng og kan gjennomføres på deltid. Dette tilsvarer et halvt års studier ved en høyskole eller universitet, og kan inngå i en grad. Så dersom du er i gang med bachelor-studier, er i arbeid, men mangler fullføring, gir disse studiene deg en ny mulighet. Studiepoengene vil komme til fradrag for en del studier, og du sparer dermed studietid. 

Fagansvarlige for forvaltning og utvikling av eiendom
Høgskulelektor Tor Arild Segtnan og Olle Gunnar er fagansvarlige for forvaltning og utvikling av eiendom.

Sterkt fagmiljø innen eiendomsutvikling ved Høgskulen på Vestlandet

Som et resultat av det sterke fagmiljøet ved Høgskulen på Vestlandet tilbyr skolen en rekke spesialemner til andre enn egne studenter. Dermed får yrkesaktive muligheten til å oppgradere sin kompetanse innen byggfagene. Høgskulen på Vestlandet tilbyr ingeniørutdanning både i Bergen, Førde og Haugesund. Institutt for Byggfag i Bergen utdanner byggingeniører på bachelor, master og PhD-nivå.

Bestill rådgivning for forvaltning og utvikling av eiendom

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Samtykke(Påkrevd)

Har du spørsmål?

Studium i teknisk forvaltning

Kompetanse om god teknisk forvaltning er etterspurt i eiendomsbransjen. Derfor har vi utviklet et nettstudium som består av har to sentrale fagretninger. For det første er fokuset på fornyelse og forvaltning av eksisterende bygningsmasse og bygningsfysikk.  Denne delen av studiet legger vekt på teknisk tilstandsanalyse og valg av fornyelsesform. For det andre skal du få en grunnleggende innføring i klimapåkjenninger i form av varmetransport, lufttransport, fukttransport og stråling. Det er viktig å erkjenne at dette er grunnlaget for forståelsen av oppføring og drift av energieffektive, fuktsikre og miljøvennlige bygninger med godt inneklima. Alt i alt får du kunnskap som du kan anvende fra nybygget står ferdig, gjennom en bruksfase, en ombyggingsfase og til slutt en rivingsfase. Spesifikt der materialer og komponenter skal sorteres, ombrukes og gjenvinnes. Studium i eiendomsforvaltning tilbys av Høgskulen på Vestlandet og er utviklet i samarbeid med Norges Eiendomsakademi (NEAK).

Studium i eiendomsutvikling (15 studiepoeng)

Studium i eiendomsutvikling omfatter teori om hva eiendom er, eiendomsgrenser og informasjonssystemet for eiendom. Du får en oversikt over lovsystemet rundt etablering og utbygging av eiendom. Plan og bygningsloven er sentral når du jobber med utvikling av eiendom. Samtidig må du kjenne rammebetingelsene som plansystemet er en del av. For å gi deg et godt grunnlag for eiendomsutvikling i arbeidslivet fokuseres det først og fremst på den grunnleggende oversikten. I tillegg vil du tilegne deg kunnskaper om verdsetting av eiendom, erverv av eiendom og finansmatematikk. Du får en innføring i bruk av analysemetoder for eiendom med bruk av digitale tjenester. Studium i eiendomsutvikling tilbys av Høgskulen på Vestlandet og er utviklet i samarbeid med Norges Eiendomsakademi (NEAK).