Teknisk forvaltning: Bygningsfysikk, FDVU og ombygging

Formell kompetanse om fornyelse og forvaltning av bygningsmasse.

  • Neste oppstart: 24. januar 2024
  • Varighet: Ett semester, deltid
  • Studiepoeng: 15
  • I samarbeid med: Høgskulen på Vestlandet
  • Pris: Kr 30 000,-
Hvl logo
teknisk forvaltning

Hva lærer du?

Kompetanse om god teknisk forvaltning er etterspurt i eiendomsbransjen. Derfor har vi utviklet et nettstudium som består av har to sentrale fagretninger. For det første har vi fokus på fornyelse og forvaltning av eksisterende bygningsmasse og bygningsfysikk.  Denne delen av studiet legger vekt på teknisk tilstandsanalyse og valg av fornyelsesform. For det andre ønsker vi å gi deg en grunnleggende innføring i klimapåkjenninger i form av varmetransport, lufttransport, fukttransport og stråling. Det er viktig å erkjenne at dette er grunnlaget for forståelsen av oppføring og drift av energieffektive, fuktsikre og miljøvennlige bygninger med godt inneklima. Alt i alt ønsker vi å gi deg kunnskap som du kan anvende fra nybygget står ferdig, gjennom en bruksfase, en ombyggingsfase og til slutt en rivingsfase. Spesifikt der materialer og komponenter skal sorteres, ombrukes og gjenvinnes.

Samlinger våren 2024

  • 24. – 26. januar
  • 17. – 19. april

Hvordan gjennomføres studiet i teknisk forvaltning?

Undervisningen på studiet i teknisk forvaltning gjennomføres ved seminarer og selvstudium. Det betyr at du kan gjennomføre studiet på deltid. Du vil få tilgang til e-læringsportalen canvas gjennom Høgskulen på Vestlandet ved oppstart. Videre så vil to obligatoriske samlinger arrangeres i lokalene til Høgskulen på Vestlandet i Bergen. Og – du kan velge om du vil delta digitalt via zoom eller fysisk oppmøte i Bergen. Hver samling går over tre dager. Ettersom webinarene for teknisk forvaltning tas opp vil de gjøres tilgjengelige for deg også i etterkant.

Sterkt fagmiljø innen teknisk forvaltning av eiendom

Nettstudiet i teknisk forvaltning er et samarbeid mellom Norges Eiendomsakademi og Høgskulen på Vestlandet. Faktisk har Høgskulen på Vestlandet ingeniørutdanning både i Bergen, Førde og Haugesund. Institutt for Byggfag i Bergen utdanner byggingeniører på bachelor, master og PhD-nivå. Studiene er bredt sammensatt av byggtekniske fag, samt arkitektur, landskapsforvaltning og miljøforvaltning. Som et resultat av det sterke fagmiljøet tilbyr skolen en rekke spesialemner til andre enn egne studenter. Dermed får yrkesaktive muligheten til å oppgradere sin kompetanse innen byggfagene.

Teknisk forvaltning

Dette studiet må du søke om opptak på fra søknadsportalen til Høgskulen på Vestlandet. Vi vil sende deg mer informasjon om hvordan du går frem dersom du sender inn dette skjemaet.
Velg semester(Påkrevd)
Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til firma.
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaadresse(Påkrevd)
Skriv firmaets adresse dersom faktura skal dit.
Ønsker du informasjon om finansieringsmuligheter via Svea Finans?
Samtykke(Påkrevd)

Bestill rådgivning for forvaltning og utvikling av eiendom

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på
Samtykke(Påkrevd)

Har du spørsmål?