Utvikling av eiendom: juridisk og økonomisk forvaltning

God juridisk og økonomisk forvaltning er avgjørende når du jobber med eiendomsutvikling. Dette nettstudiet er et samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og gir deg 15 studiepoeng.

  • Studiestart: September 2023
  • Studiepoeng: 15
  • Varighet: Ett semester, deltid
  • I samarbeid med: Høgskulen på Vestlandet
  • Pris: Kr 30 000,-
Meld deg på
Hvl logo
modell av bygninger på bord

Hva lærer du?

Ønsker du å jobbe med eiendomsutvikling? Dette nettstudiet omfatter eiendomsteori om hva eiendom er, eiendomsgrenser og informasjonssystemet for eiendom. Du får en oversikt over lovsystemet rundt etablering og utbygging av eiendom. Sentralt i nettstudiet står Plan og bygningsloven. Samspillet med annet lovverk er også viktig. Rammebetingelsene som plansystemet er også en del av studieopplegget for nettstudiet i eiendomsutvikling.

Ved all utbygging vil eiendomsøkonomi være viktig. Gjennom I studiet vil det være fokus på verdsetting av eiendom, erverv av eiendom og finansmatematikk. For å jobbe med eiendomsutvikling trenger du også Det vil også en innføring i bruk av analysemetoder for eiendom med bruk av digitale tjenester.

Hvordan gjennomføres studiet?

Undervisningen gjennomføres ved seminarer og selvstudium. Det betyr at du kan gjennomføre studiet på deltid. Du vil få tilgang til e-læringsportalen canvas gjennom Høgskulen på Vestlandet ved oppstart. 

To obligatoriske samlinger arrangeres i lokalene til Høgskulen på Vestlandet i Bergen. Du kan velge om du vil delta digitalt via zoom eller fysik oppmøte i Bergen. Hver samling går over tre dager. Webinarene tas opp slik at de er tilgjengelige også i etterkant.

Fagmiljø ved Høgskulen på Vestlandet

Nettstudiet er et samarbeid mellom Norges Eiendomsakademi og Høgskulen på Vestlandet. Høgskulen på Vestlandet har ingeniørutdanning i Bergen, Førde og Haugesund. Institutt for Byggfag i Bergen utdanner byggingeniører på bachelor, master og PhD-nivå. Studiene er bredt sammensatt av byggtekniske fag, samt arkitektur, landskapsforvaltning og miljøforvaltning. Skolen tilbyr en rekke spesialemner til andre enn egne studenter, bl.a. for at yrkesaktive skal kunne oppgradere sin kompetanse innen byggfagene. Fagansvarlige ved Høgskulen på Vestlandet:

  • Arve Leiknes, Instituttleiar, Institutt for byggfag.
  • Thorbjørn Kaland, Råggivar, Administrasjon ved FIN.

Bestill rådgivning for forvaltning og utvikling av eiendom

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på

Har du spørsmål?

Utvikling av eiendom

Dette studiet må du søke om opptak på fra søknadsportalen til Høgskulen på Vestlandet. Vi vil sende deg mer informasjon om hvordan du går frem dersom du sender inn dette skjemaet.
Velg semester(Påkrevd)
Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til firma
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaadresse(Påkrevd)
Ønsker du informasjon om finansieringsmuligheter via Svea Finans?
Samtykke(Påkrevd)

Jeg ble etter studiene fast ansatt som eiendomsutvikler i et eiendomsfirma. jeg gikk så videre til å bli prosjektleder og forvalter for 23 bygårder i Oslo. Jobben består av å forvalte circa 320 leiligheter, 800 leietakere og prosjektleder på oppussing av bygårder og leiligheter. Dette hadde jeg nok ikke hatt om jeg ikke fikk Norges Eiendomsakademi på min CV.

Andre Sannerhaugen