Utvikling av eiendom: juridisk og økonomisk forvaltning

Utvikling av eiendom er et nettstudium som gir deg 15 studiepoeng og oversikten du trenger over eiendomsteori, eiendomsgrenser og informasjonssystemet for eiendom.

  • Studiestart: 11. september 2024
  • Studiepoeng: 15
  • Gjennomføring: Nettbasert
  • Varighet: Ett semester, deltid
  • I samarbeid med: Høgskulen på Vestlandet
  • Pris: Kr 30 000,-

Utvikling av eiendom: juridisk og økonomisk forvaltning gjennomføres ved seminarer og selvstudium. Det betyr at du kan gjennomføre studiet på deltid. Du vil få tilgang til e-læringsportalen canvas gjennom Høgskulen på Vestlandet ved studiestart. Samlingene kan du delta på enten fysisk eller via webinar.

Hva lærer du?

Utvikling av eiendom: Juridisk og økonomisk forvaltning er et nettstudium som skal gi deg god kunnskap om tilrettelegging, forhandling, koordinering og planlegging i prosjekter som utvikler og foredler fast eiendom. I løpet av studiet vil du få innsikt i hvordan du blir du en viktig brikke i arbeidet for økt lønnsomhet og samfunnsriktig utnyttelse.

Når du jobber med utvikling av eiendom er god juridisk og økonomisk forvaltning avgjørende. Derfor er dette hovedtema i vårt nettstudium i utvikling av eiendom. God eiendomsutvikling er viktig for det grønne skiftet. Dersom vi skal nå vedtatte klimamål må vi følge flere nye krav. Dette er krav som vil medføre merkbare endringer for aktørene i næringen. Som eiendomsutvikler blir du en viktig ressurs når din bedrift skal sette strategier for klima og miljø.

Utvikling av eiendom
Høgskulelektor Tor Arild Segtnan og Olle Gunnar

Eiendomsutvikling og informasjonssystemet

Dette studiet omfatter eiendomsteori om hva eiendom er, eiendomsgrenser og informasjonssystemet for eiendom. Du får en oversikt over lovsystemet rundt etablering og utbygging av eiendom. Plan og bygningsloven er sentral når du jobber med utvikling av eiendom. Samtidig må du kjenne rammebetingelsene som plansystemet er en del av. For å gi deg et godt grunnlag for eiendomsutvikling i arbeidslivet fokuserer vi først og fremst på den grunnleggende oversikten. I tillegg vil du tilegne deg kunnskaper om verdsetting av eiendom, erverv av eiendom og finansmatematikk. Du får en innføring i bruk av analysemetoder for eiendom med bruk av digitale tjenester.

Hvordan gjennomføres studiet i eiendomsutvikling?

Undervisningen gjennomføres ved seminarer og selvstudium. Slik kan du gjennomføre studiet på deltid. Du vil få tilgang til e-læringsportalen canvas gjennom Høgskulen på Vestlandet ved studiestart. Så fremt du ønsker det kan du delta fysisk på de to obligatoriske samlingene. Samlingene arrangeres i lokalene til Høgskulen på Vestlandet i Bergen. Du kan velge å delta digitalt via zoom. Hver samling går over tre dager. Webinarene tas opp slik at de er tilgjengelige også i etterkant.

Samlinger høstsemester 2024

  • 11.-13. september
  • 27.-29. november

Fagmiljø ved Høgskulen på Vestlandet

Nettstudiet i utvikling av eiendom er et samarbeid mellom Norges Eiendomsakademi og Høgskulen på Vestlandet. Høgskulen på Vestlandet har ingeniørutdanning i Bergen, Førde og Haugesund. Institutt for Byggfag i Bergen utdanner byggingeniører på bachelor, master og PhD-nivå. Studiene er bredt sammensatt av byggetekniske fag, samt arkitektur, landskapsforvaltning og miljøforvaltning. Skolen tilbyr en rekke spesialemner til andre enn egne studenter, bl.a. for at yrkesaktive skal kunne oppgradere sin kompetanse innen byggfagene. Fagansvarlige ved Høgskulen på Vestlandet er;

  • Arve Leiknes, Instituttleiar, Institutt for byggfag.
  • Thorbjørn Kaland, Råggivar, Administrasjon ved FIN.

Utvikling av eiendom

Du blir nå meldt opp til dette studiet via Norges Eiendomsakademi AS. Dette er et samarbeidsstudie så du må i tillegg søke om opptak via Søknadsweb. Link kommer etter du har fullført påmeldingen. Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse Søkere med utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.
Velg semester(Påkrevd)
Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til firma
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaadresse(Påkrevd)
Ønsker du informasjon om finansieringsmuligheter via Svea Finans?
Samtykke(Påkrevd)

Bestill rådgivning for forvaltning og utvikling av eiendom

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Samtykke(Påkrevd)

Har du spørsmål?

Jeg ble etter studiene fast ansatt som eiendomsutvikler i et eiendomsfirma. jeg gikk så videre til å bli prosjektleder og forvalter for 23 bygårder i Oslo. Jobben består av å forvalte circa 320 leiligheter, 800 leietakere og prosjektleder på oppussing av bygårder og leiligheter. Dette hadde jeg nok ikke hatt om jeg ikke fikk Norges Eiendomsakademi på min CV.

Andre Sannerhaugen