Utdanning i taksering

Utdanning i taksering gir deg mange karrieremuligheter. Vi er landets største på utdanning og kurs i taksering. Kun gjennom oss blir du kvalifisert nok til å bli sertifisert i Norsk takst, Norges ledende bransjeorganisasjon for takstforetak.

utdanning i taksering

Digital fagskoleutdanning eller kurs basert på din bakgrunn

Vår fagskoleutdanning i taksering gir deg 120 studiepoeng og er en fordypning innen utdanning for Bygg- og anleggsteknikk ved  Fagskulen Vestland. Dersom du allerede har en fagskolebakgrunn eller en ingeniørbakgrunn i byggfaget kan du ta et noe kortere utdanningsløp i taksering. Vi anbefaler da at du starter med Innføring i taksering, som gir deg den grunnleggende innsikten i takstfaget. Du kan spesialisere deg videre innenfor det fagområdet som interesserer deg mest.

Utdanning i taksering gjennom digital fagskoleutdanning

Fordypningsområdet bygningssakkyndig for tilstandsanalyse gir deg en fagskoleutdanning i taksering og tittelen fagskoleingeniør. Denne takstutdanningen passer for deg som har gått bygglinje på vgs.

Utdanning i taksering gjennom nettbaserte kurs

Denne takstutdanningen passer for deg som har en byggeteknisk bakgrunn fra før. For eksempel om er byggmester, byggingeniør eller har bakgrunn fra teknisk fagskole.

Se historie fra takstingeniør Even:

NEAK er eiet av Norsk takst og NITO

Vi har flere tiår med erfaring med utdanning og kurs i taksering. NEAK er eiet av landets ledende takseringsorganisasjon Norsk takst og NITO Norges Ingeniør- og Teknologorganisajon. Videre samarbeider vi tett med Fagskulen Vestland. I likhet med de er vi opptatt av å utdanne takstingeniører med en solid spesialisering i tilstandsanalyse av boliger. Som et resultat av samarbeidet har vi blant annet utviklet landets beste opplæring i energirådgivning. Takstmenn og takstingeniører over hele landet tilbyr denne typen rådgivning. For øvrig har vi et stort nettverk av fageksperter i hele landet som bidrar med å utarbeide en praktisk rettet takstutdanning.

Våre samarbeidspartnere

Takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig?

Fageksperter innen taksering har tradisjonelt benyttet tittelen takstmann. Nå benytter imidlertid mange heller den kjønnsnøytrale tittelen takstingeniør. Mange av de som jobber med taksering har en bakgrunn som byggingeniør eller fagskoleingeniør. Tittelen bygningssakkyndig blir benyttet for å titulere en person som kan utføre tilstandsanalyser etter de nye reglene for trygg bolighandel. Derfor er tittelen benyttet i forskrift til avhendingslova.

Bli sertifisert takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig

Kun gjennom vår takstutdanning kan du bli kvalifisert til å søke om medlemskap og sertifisering i Norsk takst. Å være sertifisert takstingeniør i Norsk takst er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet. For eksempel tilbyr Norsk takst et unikt fagmiljø og svært mange gode medlemsfordeler. Dersom målet ditt er å bli sertifisert anbefaler vi at du setter deg inn i deres krav til medlemskap. Før du starter på takstutdanningen kan du be om en prekvalifisering. Da kan du få vite om du vil kvalifisere til sertifisering etter endt utdanning.

Bestill rådgivning for taksering

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på
Samtykke(Påkrevd)

Har du spørsmål?