Bygningssakkyndig for tilstandsanalyse

Fordypningsområdet bygningssakkyndig for tilstandsanalyse gir deg en fagskoleutdanning i taksering og tittelen fagskoleingeniør.

  • Neste oppstart: August 2024
  • Varighet: Tre år, deltid
  • I samarbeid med: Fagskulen Vestland
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Restplasser: Søk fra 31. mai
  • Pris: Kr 3000,- per semester

Hva lærer du?

Fagskoleutdanningen i bygningssakkyndig for tilstandsanalyse er en yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring. Dette betyr at fagskoleutdanningen er en fullverdig høyere utdanning innenfor yrkesfag, med en faglig bredde tilsvarende høgskoleutdanning.

I tråd med lovendring for bolighandel

Det første året er felles med fordypning bygg og gir en grunnleggende innføring i bygningsfysikk, tegning, geomatikk og mekanikk. Videre i utdanningen får du opplæring i tilstandsanalyser, vedlikeholdsplanlegging, kalkulasjon og fordypning i bygningsfysikk. Fagskoleutdanningen ble etablert som følge av lovendringen for bolighandel og gir deg den tyngste takstutdanningen i landet.

Hvordan gjennomføres fagskoleutdanningen?

Fagskoleutdanningen i bygningssakkyndig for tilstandsanalyse er en tverrfaglig nettbasert utdanning som du gjennomfører på deltid. På e-læringsplattformen finner du fagstoff, oppgaver og videoer som du kan arbeide med når du selv har tid. Du orienterer deg i læringsstoff i forkant av hver nettsamling. Utdanningen er beregnet til ca. 15-20 timers egeninnsats pr. uke. Som student får du en individuell og skriftlig tilbakemelding med veiledning fra læreren på læringsnotater og innleveringsoppgaver. Du får anledning til å forbedre notater og innleveringer ut fra veiledningen.

Gjennomføring hvert skoleår er slik:

  • Tre nettsamlinger. Fire undervisningsdager pr. samling. Åtte timer undervisning pr. dag 
  • Seks nettsamlinger. To undervisningsdagar pr. samling. Sju timer undervisning pr. dag.

Bygningssakkyndig for tilstandsanalyse

Denne fagskoleutdanningen må du søke om opptak på fra søknadsportalen i samordna opptak. Vi vil sende deg mer informasjon om hvordan du går frem dersom du sender inn dette skjemaet.
Navn(Påkrevd)
Samtykke(Påkrevd)

Bestill rådgivning for taksering

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på
Samtykke(Påkrevd)

Har du spørsmål?

Takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig?

Fageksperter innen taksering har tradisjonelt benyttet tittelen takstmann. Nå benytter imidlertid mange heller den kjønnsnøytrale tittelen takstingeniør. Mange av de som jobber med taksering har en bakgrunn som byggingeniør eller fagskoleingeniør. Tittelen bygningssakkyndig blir benyttet for å titulere en person som kan utføre tilstandsanalyser etter de nye reglene for trygg bolighandel. Derfor er tittelen benyttet i forskrift til avhendingslova.

Bli sertifisert takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig

Kun gjennom vår takstutdanning kan du bli kvalifisert til å søke om medlemskap og sertifisering i Norsk takst. Å være sertifisert takstingeniør i Norsk takst er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet. For eksempel tilbyr Norsk takst et unikt fagmiljø og svært mange gode medlemsfordeler. Dersom målet ditt er å bli sertifisert anbefaler vi at du setter deg inn i deres krav til medlemskap. Før du starter på takstutdanningen kan du be om en prekvalifisering. Da kan du få vite om du vil kvalifisere til sertifisering etter endt utdanning.

j