Innføring i taksering

Denne takstfaglige opplæringen skreddersydd for deg som allerede har en relevant byggeteknisk bakgrunn.

 • Neste oppstart: 17. september 2024
 • Varighet: Ett semester, deltid
 • I samarbeid med: Norsk takst
 • Pris: Kr 35000,-*
Innføring i taksering

Hva lærer du?

Innføring i taksering er en opplæring som først og fremst gir deg kunnskaper om takstingeniørens/takstmannens roller og begrensninger. Du lærer om juridiske temaer, plan- og bygningsloven og takseringsmetoder. Innføring i taksering gir deg som ønsker å bli takstingeniør eller takstmann, den grunnleggende kunnskapen du trenger før en spesialisering.

Faglig innhold for Innføring i taksering

 • Introduksjon til takseringsyrket
 • Etiske regler og reklamasjonsnemda
 • Takstingeniørens adferd i møte med oppdragsgivere og samfunnet
 • Aktuelle lover som berører fagområdet
 • Grunnleggende finansmatematikk
 • Takseringsprinsipper og takseringsmetoder
 • Innføring i verditaksering, tilstandsrapportering, skadetaksering med mer
 • Klarspråk
 • Kvalitetssikring og kildehenvisning

Seminarer Innføring i taksering høst 2024

Samlingene gjennomføres via webinar.

 • 17.–19. september
 • 5.–6. november
Innføring i taksering
Foto: Ingun A. Mæhlum.

Undervisningsform på Innføring i taksering

Undervisningen på Innføring i taksering gjennomføres gjennom selvstudium fra vår e-læringsplattform Moodle og via webinarer. Selv om opplæringen er nettbasert, får du muligheten til å snakke med både forelesere og medstudenter på nett. Ettersom din trivsel som student er avgjørende, benytter vi digitale verktøy som legger til rette for samarbeid og diskusjon. Som nettstudent er det viktig at du arbeider strukturert og målrettet. Derfor lager vi digitale leksjoner som gjør dette enkelt for deg. Du skal arbeide med oppgaver og forberede deg til samlinger i løpet av opplæringen Innføring i taksering. I et yrke som takstingeniør eller takstmann er det å kunne arbeide selvstendig og strukturert sentralt. For å oppnå gode resultater på denne opplæringen blir denne egenskapen like viktig.

Samlinger via webinar

Samlingene på opplæringen Innføring i taksering gjennomføres som webinarer. Derfor gjør vi vårt beste for å gi deg en god opplevelse av disse. På webinarene møter du fageksperter fra takstbransjen, fagskoler og høyskoler.  Gjennom veiledning skal vi støtte deg som student og vurdere dine kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse om taksering. En dytt i riktig retning eller klapp på skuldra – vi er med deg hele veien mot målet om å bli takstingeniør eller takstmann!

Se historie fra takstingeniør Even:

Bestill rådgivning for taksering

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på
Samtykke(Påkrevd)

Har du spørsmål?

Et yrke som takstmann eller takstingeniør gir deg mange muligheter

Bygg- og eiendomsbransjen er i endring, og det stilles stadig høyere krav til de som forvalter bygg og eiendom. Den takstfaglige opplæringen er en gir deg ingeniørfaglig kompetanse innen bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg. Videre får du kompetanse innen innemiljø, sikkerhet og energi – og mye mer. Ikke alle våre studenter jobber som takstmann eller takstingeniør i dag. Noen jobber som rådgivere hos entreprenører eller større organisasjoner. Idet du blir utdannet som takstmann eller takstingeniør, har du også grunnlaget til å bli rådgiver innenfor energi og miljø i bygg. Dermed kan du bidra i arbeidet med å nå de nye kravene om nullutslippsbygg.

«Viktige egenskaper for en god takstingeniør eller takstmann er det å kunne kommunisere godt og være løsningsorientert. Du skal skape tillit og godt samarbeid. Taksering er et spennende og variert yrke for deg med bred fag- og systemkompetanse».

Thomas Raimet, Takstgruppen AS.

Thomas Raimet fra Takstgruppen AS

Takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig?

Fageksperter innen taksering har tradisjonelt benyttet tittelen takstmann. Nå benytter imidlertid mange heller den kjønnsnøytrale tittelen takstingeniør. Mange av de som jobber med taksering har en bakgrunn som byggingeniør eller fagskoleingeniør. Tittelen bygningssakkyndig blir benyttet for å titulere en person som kan utføre tilstandsanalyser etter de nye reglene for trygg bolighandel. Derfor er tittelen benyttet i forskrift til avhendingslova.

Bli sertifisert takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig

Kun gjennom vår takstutdanning kan du bli kvalifisert til å søke om medlemskap og sertifisering i Norsk takst. Å være sertifisert takstingeniør i Norsk takst er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet. For eksempel tilbyr Norsk takst et unikt fagmiljø og svært mange gode medlemsfordeler. Dersom målet ditt er å bli sertifisert anbefaler vi at du setter deg inn i deres krav til medlemskap. Før du starter på takstutdanningen kan du be om en prekvalifisering. Da kan du få vite om du vil kvalifisere til sertifisering etter endt utdanning.