Skolereglement

Skolereglementet gjelder for alle søkere til utdanning og kurs ved NEAK. Det gjelder for studenter som har fått opptak til og er under utdanning eller opplæring.

hvordan planlegge undervisningen

Samarbeidsstudier og regler

Med samarbeidsstudier mener vi de studiene som går i samarbeid med andre utdanningsaktører og er studiepoeng givende. Dette kan være nettstudium i Utvikling av eiendom og teknisk forvaltning, eksempelvis. Vi gjør oppmerksom på at de har egne regler som vil gjelde for disse studiene.

Rop ut!

Tilbakemeldinger fra deg som student trenger vi for å sikre forbedringer, standardiseringer og etterlevelse av krav i lov og forskrift.

ung drømmende kvinne