Skolereglement

Skolereglementet gjelder for alle søkere til utdanning ved skolen. Det gjelder for studenter som har fått opptak til og er under utdanning. 

student lager et diagram

Vilkår og betingelser for ikke-formell utdanning

Dine forpliktelser som student:

 • er å betale studieavgift og avgift for fagkompendier innen forfallsdato
 • er å betale full studieavgift selv om utdanningen ikke fullføres
 • er å besvare obligatoriske oppgaver i henhold til utarbeidet fremdriftsplan

Angrefrist

 • Avmelding skal gjøres skriftlig med angrerettskjema til post@neak.no .
 • Avmelding kan gjøres kostnadsfritt innen 14 dager etter mottatt ordrebekreftelse. Avmelding etter fristen, men før studiestart, kan gjøres mot en kostnad på kr 3.000,-
 • Ved avmelding etter fristen og etter studiestart må full studieavgift betales.
 • Ved avmelding pga. sykdom refunderes studieavgiften mot fremlagt legeattest

Påmelding

Ved påmelding kredittsjekkes alle deltakere. For de som ikke kvalifiseres i henhold til ratingkrav gjelder egne regler.

Overføring mellom semestre

Endring av oppstart som overføring til neste semesteroppstart kan gjøres innen to uker etter oppstart mot en avgift på kr 3.000,-. Etter denne fristen må full avgift betales.

NEAK forplikter seg til å:

 • gi deg som er student veiledning i forbindelse med utdanningen.
 • utstede attest etter fullført utdanning og bestått eksamen.
 • tilby muligheten til å kontinuere ved ikke-bestått eksamen mot en kostnad på kr 3.000,-
 • utarbeide fremdriftsplan.
 • gi deg som er student adgang til å klage på eksamenssensur. 

Endringer i opplæringstilbud

 • NEAK forbeholder seg retten til å avlyse eller flytte utdanningsprogrammer og seminar der minimumsantall ikke er oppnådd.
 • NEAK tar forbehold om endring av bl. a. forelesere og fagplaner.
 • NEAK tar forbehold om endringer i sertifiseringskrav fra Norsk takst.
 • NEAK tar forbehold om trykkfeil og tekniske feil på webside.

Klage på karakterfastsettelse

Som student har du rett til å få begrunnelse for sensurvedtak. Du har også rett til å påklage slike vedtak. 

Opphavsrett læremateriell

Opphavsrett tilfaller NEAK. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på NEAK sine nettsider eller portaler.

Rop ut!

Tilbakemeldinger fra deg som student trenger vi for å sikre forbedringer, standardiseringer og etterlevelse av krav i lov og forskrift.

ung drømmende kvinne

Relaterte sider