Skolereglement

Skolereglementet gjelder for alle søkere til utdanning ved skolen. Det gjelder for studenter som har fått opptak til og er under utdanning. 

student lager et diagram

Reglement for fagskoleutdanning

Reglement for ikke-formell utdanning og kurs

Med ikke-formell utdanning mener vi takstfaglig opplæring og byggelederutdanning som ikke er studiepoenggivende. Med kurs mener vi alle korte nettkurs, webinarer og konferanser som du finner her.

Nyttig informasjon om samarbeidsstudier

Med samarbeidsstudier mener vi de studiene som går i samarbeid med andre utdanningsaktører og er studiepoenggivende.

Rop ut!

Tilbakemeldinger fra deg som student trenger vi for å sikre forbedringer, standardiseringer og etterlevelse av krav i lov og forskrift.

ung drømmende kvinne