Angrefrist for ikke-formell utdanning

Med ikke-formell utdanning mener vi omfattende opplæring som ikke er studiepoenggivende.

hvordan bruke KI som student

Angrefrist for ikke-formell utdanning

 • Avmelding skal gjøres skriftlig med angrerettskjema til post@neak.no .
 • Avmelding kan gjøres kostnadsfritt innen 14 dager etter mottatt ordrebekreftelse. Avmelding etter fristen, men før opplæringsstart, kan gjøres mot en kostnad på kr 3.000,-
 • En eksamen kan kun kontinueres 2 (to) ganger. 
 • Ved avmelding etter fristen og etter opplæringsstart må full studieavgift betales.
 • Ved avmelding pga. sykdom refunderes opplæringsavgiften mot fremlagt legeattest

Overføring mellom semestre

Dersom du trekker deg fra en opplæring eller et kurs som har kursavgift/betaling etter angrefristens utløp, kan du be om utsettelse til neste gang kurset arrangeres. Kursavgiften må likevel betales inneværende semester. Det er kun mulig å be om utsettelse én gang. Dersom kurset heller ikke da gjennomføres, anses kursavgiften som tapt. Vi gjør oppmerksom på at ikke alle kurs kjøres flere ganger.

NEAK forplikter seg til å:

 • gi deg som er student veiledning i forbindelse med opplæringen.
 • utstede attest etter fullført opplæring og bestått eksamen.
 • tilby muligheten til å kontinuere ved ikke-bestått eksamen mot en kostnad på kr 3.000,-
 • utarbeide fremdriftsplan.
 • gi deg som er student adgang til å klage på eksamenssensur. 

Endringer i opplæringstilbud

 • NEAK forbeholder seg retten til å avlyse eller flytte opplæring der minimumsantall ikke er oppnådd.
 • NEAK tar forbehold om endring av bl. a. forelesere og fagplaner.
 • NEAK tar forbehold om endringer i sertifiseringskrav fra Norsk takst.
 • NEAK tar forbehold om trykkfeil og tekniske feil på webside.