Vilkår og betingelser for ikke-formell utdanning

Med ikke-formell utdanning mener vi takstfaglig opplæring og annen omfattende opplæring som ikke er studiepoenggivende.

gratis rådgivning

Dine forpliktelser som student:

 • er å betale opplæringsavgift og avgift for fagkompendier innen forfallsdato
 • er å betale full opplæringsavgift selv om utdanningen ikke fullføres
 • er å besvare obligatoriske oppgaver i henhold til utarbeidet fremdriftsplan

Angrefrist

 • Avmelding skal gjøres skriftlig med angrerettskjema til post@neak.no .
 • Avmelding kan gjøres kostnadsfritt innen 14 dager etter mottatt ordrebekreftelse. Avmelding etter fristen, men før opplæringsstart, kan gjøres mot en kostnad på kr 3.000,-
 • En eksamen kan kun kontinueres 2 (to) ganger. 
 • Ved avmelding etter fristen og etter opplæringsstart må full studieavgift betales.
 • Ved avmelding pga. sykdom refunderes opplæringsavgiften mot fremlagt legeattest

Påmelding

Ved påmelding kredittsjekkes alle deltakere. For de som ikke kvalifiseres i henhold til ratingkrav gjelder egne regler.

Overføring mellom semestre

Endring av oppstart som overføring til neste semesteroppstart kan gjøres innen to uker etter oppstart mot en avgift på kr 3.000,-. Etter denne fristen må full avgift betales.

NEAK forplikter seg til å:

 • gi deg som er student veiledning i forbindelse med opplæringen.
 • utstede attest etter fullført opplæring og bestått eksamen.
 • tilby muligheten til å kontinuere ved ikke-bestått eksamen mot en kostnad på kr 3.000,-
 • utarbeide fremdriftsplan.
 • gi deg som er student adgang til å klage på eksamenssensur. 

Endringer i opplæringstilbud

 • NEAK forbeholder seg retten til å avlyse eller flytte opplæring der minimumsantall ikke er oppnådd.
 • NEAK tar forbehold om endring av bl. a. forelesere og fagplaner.
 • NEAK tar forbehold om endringer i sertifiseringskrav fra Norsk takst.
 • NEAK tar forbehold om trykkfeil og tekniske feil på webside.

Klage på karakterfastsettelse

Som student har du rett til å få begrunnelse for sensurvedtak. Du har også rett til å påklage slike vedtak. 

Opphavsrett læremateriell

Opphavsrett tilfaller NEAK. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på NEAK sine nettsider eller portaler.