Studenthåndbok

Studenthåndboken er en samling av dine rettigheter og ansvar som student. Dine rettigheter og ansvar som student er regulert i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (Fagskoleloven).

student lager et diagram

Rop ut!

Tilbakemeldinger fra deg som student trenger vi for å sikre forbedringer, standardiseringer og etterlevelse av krav i lov og forskrift.

ung drømmende kvinne

Studentmedvirkning

Kvalitetsarbeidet ved fagskolen er avhengig av at du som student er involvert og medvirker. Dette gjør vi på flere arenaer. Vi har ulike metoder for innhenting av kunnskapsgrunnlag.

Undersvisnings- og læringsformer

Undervisning vil si læringsaktiviteter styrt av undervisningspersonell. Eksempler på slike aktiviteter er gjennomgang av nytt/vanskelig stoff, forelesning digitalt, undervisningsvideoer, interaktive oppgaver, tester, tildelte arbeidskrav, studentpresentasjoner og ekskursjoner.

Studentvelferd

Som student hos oss har du tilgang til en rekke velferdstilbud. Dette kan være tilbud som nettbibliotek, tilbud på nettabonnementer, eller tilbud på hotellovernatting.

Godskriving og fritak

Dokumentasjon av din realkompetanse kan gi grunnlag for fritak. Fritak skal bygge på en faglig vurdering. Vi vil gjøre en faglig vurdering av om din bakgrunn fra arbeidsliv, frivillig sektor, utdanning og/eller annet, dvs. formell, ikke-formell og uformell kompetanse, samlet kan gi grunnlag for fritak for del av utdanningen.

Fritak for emner?

Vi kan gjøre en faglig vurdering av om din bakgrunn fra arbeidsliv, frivillig sektor eller utdanning, samlet kan gi grunnlag for fritak for del av utdanningen.

student

Klagerettigheter

Vilkår og rettigheter om klagebehandling og informasjon om skolens klageorgan er regulert i forskrift om opptak, studier og eksamen, samt Fagskoleloven. Hvis innholdet på nettsidene avviker fra innholdet i lov og forskrifter, er det kravene i sistnevnte som er gjeldende.

Slik søker du

Er du usikker på hvordan du søker på fagskoleutdanning, fagopplæring (lokale opptak) eller samarbeidsstudier vi tilbyr?