IKT-reglement

Gjennom IKT-reglementet kan vi regulere bruken av skolens informasjons- og kommunikasjonsinfrastruktur (IKT-verktøy).

student peker på en tavle

Skolens IKT-verktøy

Med skolens IKT-verktøy mener vi alt utstyr, digital informasjon, informasjonssystemer og tjenester som benyttes til informasjonsbehandling og kommunikasjon.  

IKT-reglementet gjelder for:   

  • Alle studenter ved skolen
  • Alle ansatte ved skolen
  • Alle som har tilgang til, og/eller bearbeider og forvalter informasjon gjennom skolens IKT-infrastruktur.  Dette kan være forelesere og samarbeidspartnere fra andre skoler eller bedrifter.

Reglementet skal gjennomgås årlig for: 

  • Alle ansatte 
  • Samarbeidspartnere/forelesere 

Reglementet skal være en del av informasjonen til: 

  • Nye ansatte 
  • Forelesere 
  • Nye studenter 

Har du spørsmål?

Rop ut!

Tilbakemeldinger fra deg som student trenger vi for å sikre forbedringer, standardiseringer og etterlevelse av krav i lov og forskrift.

ung drømmende kvinne