Verktøy for studenter

Som ny student vil du motta utfyllende informasjon om verktøyene før oppstart.

flipped classroom

Studentweb

I studentweb kan du oppdatere din egen kontaktinformasjon, se status på dine søknader, finne informasjon om hvilke emner du er meldt opp i og når du skal ha eksamen.

E-læringsportalen

Vi benytter e-læringsportalen Moodle og webinarverktøyet zoom i undervisningen og i kommunikasjon med deg som student. Studielederen vil informere deg om hvordan du benytter e-læringsportalen og webinarverktøyet ved oppstart. Du vil også få tilsendt informasjon i forkant.

På e-læringsportalen vil dine personopplysninger slettes ett år etter endt studium. Vi anbefaler derfor at du tar godt vare på arbeidene dine på egen hånd, i tilfelle du skulle få bruk for en oppgave du har levert, senere. Du kan lese mer om våre retningslinjer rundt sletting på fagrommet ditt. 

Regler for bruk av verktøy

Som student er det det viktig at du passer godt på brukernavnet og passordet ditt. Husk at du kan bli ansvarlig for det andre gjør om de får tilgang til brukeridentiteten din. Det kan være lurt å forsikre utstyret ditt. Ved tyveri er det din egen forsikring som skal dekke tapet. Vi anbefaler at du lagrer dine oppgaver og arbeidsmateriell du kan få bruk for senere. Siden dette blir slettet fra e-læringsportalen må du sørge for å lagre det på en sikker måte selv, for eksempel på en ekstern harddisk eller på et trygt skyområde.  

  • Som student skal du benytte digitale verktøy i opplæringen, dette i henhold til læreplanen. 
  • For å få mest mulig ut av en digital undervisning i form av webinarer er det ønskelig at du som student har kameraet påslått. Det kan bidra til å gjøre undervisningen mer naturlig og bedre for alle. Du har mulighet til å reservere deg mot å vise ansiktet ditt og bestemmer over eget kamera. Gi beskjed til studieleder dersom du ønsker å reservere deg mot å vise ansiktet ditt. 
  • Dersom dine oppgaver inneholder bilder/video/lyd som en del av vurderingsgrunnlaget skal dette behandles i tråd med fagskolens regler og lover som omhandler personvern.  
  • Som student har du ikke lov til å gjøre opptak av det som skjer på skjermen, verken lyd eller video. 
  • Som student skal du hindre at andre får tilgang til egen brukerkonto. Du som bruker, skal heller ikke søke å skaffe deg tilgang til andres brukerkonto. 

Nyttig programvare

Når du begynner å studere på nett vil du fort oppdage at det er en fordel å ha installert eller abonnert på ulike typer programvare. Et eksempel på dette er tilgangen du får til standard online via vår e-læringsportalen Moodle. For å kunne åpne en standard online må du ha installert Adobe Reader. Her finner du programvare som kan være nyttig for deg som student.