Studentweb

I studentweb kan du oppdatere din egen kontaktinformasjon, se status på dine søknader og finne informasjon om hvilke emner du er meldt opp i.

gratis rådgivning

Fra søknad til vitnemål

I løpet av 2023 og 2024 tar vi i bruk en ny studieadministrativ løsning tilpasset fagskoler som heter Studd. Studd for fagskoler er tilpasset en sektor i endring. Du som har søkt om opptak hos oss via Studd får automatisk tilgang til studentweb. Studd sikrer deg som student i hele prosessen fra søknad, opptak, studieprogram, emner, arbeidskrav, tilrettelegging, eksamen og vitnemål.

Hva kan du gjøre i studentweb?

I studentweb kan du oppdatere din egen kontaktinformasjon, se status på dine søknader og finne informasjon om hvilke emner du er meldt opp i. Du finner også dine eksamensresultater i studentweb.

Dataoverføring til læringsplattform

Vi har en sømløs integrasjon mellom Studd og e-læringsplattformen Moodle. Data som overføres fra Studd til e-læringsplattformen Moodle er ditt navn, e-postadresse og informasjon om hvilke emner, studieprogrammer, kurs og/eller etter- og videreutdanningstilbud du for tiden er aktiv student ved.

studentweb

Personvern og datasikkerhet i studentweb

Studd følger den politiske og teknologiske utviklingen i den høyere utdanningssektoren tett, slik at du skal kunne være trygg på at de behandler all data i tråd med gjeldende lover og forskrifter, inkludert EUs personvernforordning (GDPR) og Schrems II-dommen. Eventuelle endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og andre relevante lovverk følges også nøye opp. Studd kjøres på servere i Norge. Alle persondata behandles i tråd med Datatilsynets anbefalinger og EUs personvernforordning. I tillegg etterstrebes det at leverandører og eventuelle underleverandører opererer i henhold til Schrems II så langt det lar seg gjøre.

Har du spørsmål?