Portal for kursdeltakere

På portalen for kursdeltakere kan du oppdatere din egen kontaktinformasjon, se status på dine søknader og finne informasjon om hvilke emner/kurs du er meldt opp i.

hvordan bruke KI som student

Fra søknad til kompetansebevis

I 2024 har vi tatt i bruk en ny studieadministrativ løsning som heter Studd. Studd er tilpasset en sektor i endring. Du som har søkt om opptak hos oss via Studd får automatisk tilgang til portalen for kursdeltakere der.

Hva kan du gjøre på portalen?

På portalen for kursdeltakere kan du oppdatere din egen kontaktinformasjon, se status på dine søknader og finne informasjon om hvilke emner/kurs du er meldt opp i. Du finner også dine eksamensresultater der.

studentweb

Personvern og datasikkerhet på portalen for kursdeltakere

Studd følger den politiske og teknologiske utviklingen i den høyere utdanningssektoren tett, slik at du skal kunne være trygg på at de behandler all data i tråd med gjeldende lover og forskrifter, inkludert EUs personvernforordning (GDPR) og Schrems II-dommen. Eventuelle endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og andre relevante lovverk følges også nøye opp. Studd kjøres på servere i Norge. Alle persondata behandles i tråd med Datatilsynets anbefalinger og EUs personvernforordning. I tillegg etterstrebes det at leverandører og eventuelle underleverandører opererer i henhold til Schrems II så langt det lar seg gjøre.

Har du spørsmål?

Rop ut!

Har du opplevd noe ugreit som kursdeltaker, underviser eller ansatt? Tilbakemeldinger fra deg trenger vi for å sikre forbedringer og standardiseringer.

Rop ut AI-generert bilde fra adobe firefly