Slik søker du

Her finner du informasjon om hvordan du søker på fagskoleutdanning, fagopplæring (lokale opptak) og samarbeidsstudier.

gratis rådgivning

Søk samordna opptak

Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektronisk på samordna opptak. Her finner du informasjon om elektronisk søking og hvilke dokumentasjonskrav som gjelder. Scroll ned for å finne søknadsportaler for nettstudier ved til Høgskulen på Vestlandet (samarbeidsstudier i eiendomsforvaltning) eller fagskoleutdanning i samarbeid med Fagskulen Vestland.

Søk lokalt opptak

Du kan også søke på fagopplæring som du ikke finner i samordna opptak. Dette kan for eksempel være fagopplæring i taksering for deg som allerede har byggeteknisk bakgrunn. Bruk påmeldingsskjemaet på informasjonssiden for det aktuelle studiet.

Opptakskrav fagskoleutdanning

Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til aktuell norsk fagskoleutdanning. Et år på fagskolen gir 60 studiepoeng. Bygningssakkyndig for tilstandsanalyser er et to-årig studium og gir til sammen 120 studiepoeng (Dette gjennomføres over tre år på deltid). Les mer om opptakskrav på sidene til samordna opptak. Søknadsfristen er 15. april.

Opptakskrav fagopplæring i taksering

Fagopplæringen i taksering er utviklet for deg som har en byggeteknisk bakgrunn fra før. For å kunne jobbe med taksering så må du ha en bakgrunn som for eksempel byggingeniør, mesterbrev eller bakgrunn fra teknisk fagskole. Vi anbefaler også at du setter deg inn i Norsk takst sine krav til sertifisering. Norsk takst er landets ledende takseringsorganisasjon og du kan lese mer om medlemskap på norsktakst.no. Du kan ta kontakt med Norsk takst og be om en prekvalifisering for å få bekreftet at din bakgrunn er tilstrekkelig for medlemskap.

student

Opptakskrav nettstudier i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. Spørsmål knyttet opptak? Ta kontakt med opptak@hvl.no

Samarbeidsstudiene i forvaltning av eiendom passer for alle som ønsker å jobbe med eiendomsutvikling eller forvaltning av eiendom. Studentene våre har mange ulike bakgrunner og kommer fra både mindre og større organisasjoner med en jevn fordeling mellom offentlig og privat sektor.

Studiepoeng og stipend

Fagskoleutdanningen og studiene som går i samarbeid med Fagskulen Vestland er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og studenter er dermed berettiget lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Skal du søke om studielån og/eller stipend fra Lånekassen, må du først ha søkt om opptak og fått bekreftet studieplass.

Rop ut!

Tilbakemeldinger fra deg som student trenger vi for å sikre forbedringer, standardiseringer og etterlevelse av krav i lov og forskrift.

ung drømmende kvinne