Slik søker du

Her finner du informasjon om hvordan du søker på opplæring gjennom lokalt opptak, fagskoleutdanning eller andre samarbeidsstudier.

hvordan bruke KI som student

Søk lokalt opptak

Dersom du skal søke på en takstfaglig opplæring som Innføring i taksering eller emner innen energirådgivning søker du lokalt opptak gjennom Studd. Du som søker om opptak hos oss via Studd får automatisk tilgang til studentweb. I studentweb kan du oppdatere din egen kontaktinformasjon, se status på dine søknader og finne informasjon om hvilke emner du er meldt opp i.

Opptakskrav takstfaglig opplæring i taksering

Vår takstfaglige opplæring i taksering er utviklet for deg som har en byggeteknisk bakgrunn fra før. For å få et godt utbytte av opplæringen anbefaler vi at du har en bakgrunn som for eksempel byggingeniør, mesterbrev eller bakgrunn fra teknisk fagskole. Vi råder deg til å sette deg inn i Norsk takst sine krav til sertifisering. Norsk takst er landets ledende takseringsorganisasjon og du kan lese mer om medlemskap på deres nettsider. Du kan be om en prekvalifisering for å få bekreftet at din bakgrunn er tilstrekkelig for sertifisering når du er ferdig med utdanningen.

Søk samordna opptak

Når du søker på fagskoleutdanning eller andre studier gjennom det nasjonale opptaket, søker du på samordna opptak. Sett deg godt inn i hvilke dokumentasjonskrav som gjelder. Scroll ned for å finne søknadsportal for våre samarbeidsstudier innen eiendomsforvaltning og vår fagskoleutdanning i taksering.

Opptakskrav fagskoleutdanning

Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til aktuell norsk fagskoleutdanning. Ett år på fagskolen gir 60 studiepoeng. Bygningssakkyndig for tilstandsanalyser er et to-årig studium og gir til sammen 120 studiepoeng (Dette gjennomføres over tre år på deltid). Les mer om opptakskrav på sidene til samordna opptak. Søknadsfristen er 15. april.

Slik søker du
AI-generert bilde fra adobe firefly

Opptakskrav for nettstudier i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. Spørsmål knyttet opptak? Ta kontakt med opptak@hvl.no

Studiepoeng og stipend

Fagskoleutdanningen og studiene som går i samarbeid med Fagskulen Vestland er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og studenter er dermed berettiget lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Skal du søke om studielån og/eller stipend fra Lånekassen, må du først ha søkt om opptak og fått bekreftet studieplass.

Har du spørsmål?