Velg utdanning

Hos oss kan du ta fleksibel og nettbasert utdanning og fagopplæring i taksering, byggeledelse/mesterbrev eller forvaltning og utvikling av eiendom.

Verditaksering av boliger
Takstingeniør ved pc
 • Takstfaglig opplæring

Verditaksering av boliger

Denne takstfaglige opplæringen omfatter eiendommens fysiske egenskaper, juridiske forhold og økonomiske vurderinger. Verditaksering av boliger

 • Oppstart vår 2023: 13. februar
 • Varighet: Ett semester, deltid
naturskade der hus er under vann
 • Takstfaglig opplæring

Naturskadeopplæring

Landbruksdirektoratet, Norsk Naturskadepool og Norsk takst har inngått en samarbeidsavtale for opplæring og godkjenning av naturskadetakstingeniører. Denne opplæringen gjelder for utdanning av naturskadetakstingeniører for Norsk naturskadepool sin ordning.

 • Kurs i 2023: 17. og 18. oktober
 • Varighet: To dager + eksamen
 • I samarbeid med: Norsk naturskadepool
Kvinne jobber på ipad
 • Takstfaglig opplæring

Innføring i taksering

Innføring i taksering gir deg en helhetlig forståelse for hvilke krav som stilles til takstingeniører og til takseringsyrket.

 • Oppstart vår 2023: 13. mars
 • Oppstart høst 2023: September
 • Varighet: Ett semester, deltid
student med laptop viser planregning
 • Fagskoleutdanning
 • Samarbeidsstudier

Bygningssakkyndig for tilstandsanalyse

Fordypningsområdet bygningssakkyndig for tilstandsanalyser gir deg en fagskoleutdanning i taksering og tittelen fagskoleingeniør. Denne fagskoleutdanningen passer for deg som har gått bygglinje på videregående.

 • Oppstart: August 2023
 • Varighet: Tre år, deltid
 • I samarbeid med: Fagskulen Vestland
kvinne med sykkel i kontorlandskap
 • Samarbeidsstudier

Utvikling av eiendom: juridisk og økonomisk forvaltning

God juridisk og økonomisk forvaltning er avgjørende når du jobber med eiendomsutvikling. Dette nettstudiet er et samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og gir deg 15 studiepoeng.

 • Studiestart: September 2023
 • Varighet: Ett semester, deltid
 • I samarbeid med: Høgskulen på Vestlandet
byggeleder ved husbygging
 • Mesterbrev

Bedriftsledelse

Veien til mesterbrevet har aldri vært mer fleksibel enn dette. Hos oss kan du starte å studere på nett hver dag hele året. Du får tett oppfølging fra veiledere som støtter og heier på deg!

 • Oppstart: Hver dag hele året
 • Varighet: Du bestemmer
 • Godkjent av: Mesterbrevnemda
mann på takseringsoppdrag
 • Takstfaglig opplæring

Verditaksering av næringseiendommer

Denne takstfaglige opplæringen gir deg inngående kunnskap om driften, forvaltningen og utviklingspotensialet for eiendommen.

 • Neste oppstart: Våren 2024
 • Varighet: To semestre, deltid.
 • I samarbeid med: Fageksperter i Norsk takst
Faglig leder byggeplass
 • Mesterbrev

Faglig ledelse

Dette er andre delen av opplæringen på veien til mesterbrevet. Du kan starte å studere på nett hver dag hele året. Når du har fullført både Bedriftsledelse og Faglig ledelse kan du søke om mesterbrevet!

 • Oppstart: Hver dag hele året
 • Varighet: Du bestemmer
 • Godkjent av: Mesterbrevnemda
landbrukstaksering på en gård
 • Takstfaglig opplæring

Verditaksering av landbrukseiendommer

Denne nettbaserte og takstfaglige opplæringen gir deg en grundig innføring i alle elementer knyttet til taksering av landbrukseiendommer. Opplæringen lærer deg hvordan du kan bruke regelverk og metoder som verktøy for verditaksering av landbrukseiendommer.

 • Neste oppstart: Vår 2024
 • Varighet: Ett semester, deltid
 • I samarbeid med: Norsk takst
skadetaksering
 • Takstfaglig opplæring

Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn

Skjønn, byggeteknikk og fuktproblematikk er sentrale temaer i denne opplæringen. Opplæringen gir deg kompetanse til å håndtere ulike oppdrag innen naturskade etter eksempelvis vindlaster, flom og ras.

 • Oppstart vår 2023: 6. februar
 • Varighet: Ett semester, deltid
 • I samarbeid med: Norsk takst