Kombiner jobb og utdanning!

Vi har deltidsstudiene for deg som ser etter en solid takstutdanning, mesterutdanning eller en utdanning innen eiendomsforvaltning!

Studiekategorier


Taksering
Bygningssakkyndig for tilstandsanalyser passer for deg som har gått bygglinje på videregående (tidligere yrkesskolen), eller for deg som har erfaring innenfor byggfag. Dersom du allerede har fagskolebakgrunn eller ingeniørbakgrunn i byggfaget kan du ta en kortere studieløp og starte med Innføring i taksering.
Taksering
Bygningssakkyndig for tilstandsanalyser
Taksering
Innføring i taksering
Taksering
Verditaksering av boliger
Taksering
Tilstandsanalyse av boliger
Taksering
Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn
Taksering
Taksering av sprengning­ og setningsskader
Taksering
Naturskade­opplæring T
Taksering
Verditaksering av nærings­eiendommer
Taksering
Verditaksering av landbruks­eiendommer
Taksering
Våtrom Grunnmodul og modul C
Byggeledelse
Å lede byggeprosjekter er et stort ansvar. Derfor er vi stolte av å kunne tilby en byggelederutdanning som er skreddersydd for byggebransjen. Vi vet at dokumentasjon stadig blir viktigere. Derfor har vi utviklet et studium som gir deg en strukturert plan for skriftlig øvelse.
Byggeledelse
Bedriftsledelse ­ Del 1
Byggeledelse
Faglig ledelse ­ Del 2
Eiendomsforvaltning
I samarbeid med Høgskulen på Vestlandet tilbyr vi deltidsstudier som er skreddersydd for deg som ønsker å jobbe med eiendomsutvikling eller forvaltning av eiendom. Hvert delstudium gir 15 studiepoeng.
Eiendomsforvaltning
Utvikling av eiendom ­ juridisk og økonomisk forvaltning
Eiendomsforvaltning
Teknisk forvaltning ­ bygningsfysikk, FDVU og ombygging