Tilstandsanalyse av boliger

Tilstandsanalyse av boliger fokuserer på nye krav til tilstandsrapporter som har gitt en etterspørsel etter kvalifiserte takstingeniører og bygningssakkyndige. Bygningssakkyndige som kan gjennomføre systematisk gjennomførte tilstandsanalyser.

 • Oppstart: 14. august
 • Varighet: Ett semester, deltid
 • I samarbeid med: Norsk takst
 • Pris: Kr 56 500,-*
Norsk takst logo
ung mann jobber med tilstandsanalyse

Hva lærer du?

Opplæringen Tilstandsanalyse av boliger gir deg oppdatert kompetanse som er i tråd med lovendringen for bolighandel. Du får en tung teoretisk forankring. For at du skal bli kvalifisert til å kunne søke om sertifisering i Norsk takst er dette helt sentralt. En tilstandsrapport beskriver boligens tilstand samt skader eller avvik som takstingeniøren har funnet ved sin undersøkelse.

Du skal bli rustet til å møte utfordringer knyttet til lover, regelverk, bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg. Videre lærer du om fukt-, sopp- og råteproblematikk, estetikk og restlevetid. Du får relevant kunnskap om metoder for vurdering av byggverks teknisk tilstand og kunnskap og relevant lovverk og standarder. For at du skal få et realistisk innblikk i den praktiske hverdagen, bruker vi flere forelesere fra takstbransjen.

Faglig innhold for tilstandsanalyse av boliger:

 • formelle rammer, lover og krav ved tilstandsanalyse
 • innføring i tilstandsanalyse, NS3424, NS3940 og NS3600
 • fuktproblematikk
 • teknisk, funksjonell, økonomisk, estetisk og restlevetid
 • miljøfarlige stoffer
 • brukbarhet, sikkerhet og energi
 • sopp og råte, inne- og utemiljø
 • utvendige bygningskonstruksjoner
 • innvendige bygningskonstruksjoner
 • tekniske anlegg: ventilasjon, varme, sanitær og elektro
 • rapportformer: boligsalg, reklamasjon, generell tilstand og byggsertifisering

Undervisningsform

Undervisningen gjennomføres gjennom selvstudium fra vår e-læringsplattform Moodle og via webinarer. Som nettstudent er det spesielt viktig at du arbeider strukturert og målrettet. Du skal arbeide med oppgaver og forberedelser til samlinger.

Samlinger via webinar

Samlingene gjennomføres som webinarer. På webinarene møter du fageksperter fra takstbransjen, fagskoler og høyskoler.  Gjennom veiledning skal vi støtte deg som student og vurdere dine kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. En dytt i riktig retning eller klapp på skuldra – vi er med deg hele veien. Hvis du er motivert, har du alle muligheter til å få gode resultater.

Thomas Tandberg fra Taksator

Som takstingeniører fungerer vi ikke bare som kontrollører for eksisterende boliger/bygninger. Vi er også rådgivere for fremtidige prosjekter, mulige valg av løsninger og vi engasjeres som uavhengig part for kvalitetssikring.

Thomas Tandberg fra Taksator

Tilstandsanalyse av boliger

Velg semester(Påkrevd)
Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til et firma.
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaaadresse(Påkrevd)
Skriv firmaets adresse kun dersom faktura skal til firma.
Hva er din bakgrunn?(Påkrevd)
Ønsker du informasjon om finansieringsmuligheter via Svea Finans?
Samtykke(Påkrevd)

Bestill rådgivning for taksering

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på
Samtykke(Påkrevd)

Har du spørsmål?

takstpraten podcast

I vår podcast Takstpraten kan du lytte til fageksperter fra takst- og eiendomsbransjen som virkelig kan regelverk knyttet til boligbygg.

Takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig?

Fageksperter innen taksering har tradisjonelt benyttet tittelen takstmann. Nå benytter mange heller den kjønnsnøytrale tittelen takstingeniør. Mange av de som jobber med taksering har en bakgrunn som byggingeniør eller fagskoleingeniør. Tittelen bygningssakkyndig blir benyttet for å titulere en person som kan utføre tilstandsanalyser etter de nye reglene for trygg bolighandel. Du vil se at tittelen er benyttet i forskrift til avhendingslova.

Bli sertifisert takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig

Kun gjennom vår takstutdanning kan du bli kvalifisert til å søke om medlemskap og sertifisering i Norsk takst. Å være sertifisert takstingeniør i Norsk takst er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet. Norsk takst tilbyr et unikt fagmiljø, og svært mange gode medlemsfordeler. Dersom målet ditt er å bli sertifisert anbefaler vi at du setter deg inn i deres krav til medlemskap. Du kan også be om en prekvalifisering før du starter på takstutdanningen din.