Tilstandsanalyse av boliger

Nye krav til tilstandsrapporter har gitt en etterspørsel etter kvalifiserte takstingeniører og bygningssakkyndige. Bygningssakkyndige som kan gjennomføre systematisk gjennomførte tilstandsanalyser.

  • Oppstart vår 2023: 23. januar
  • Oppstart høst 2023: August/September
  • Varighet: Ett semester, deltid
  • I samarbeid med: Norsk takst
  • Pris: Kr 56 500,-*
Meld deg på
Norsk takst logo
ung mann jobber med tilstandsanalyse

Hva lærer du?

Denne takstfaglige opplæringen gjør deg i stand til å utføre den nye tilstandsrapporten. Tyngden i opplæringen gjør at du blir kvalifisert til å søke om sertifisering i Norsk takst. Opplæringen gir deg den teoretiske forankringen du trenger. Du blir rustet til å møte utfordringer knyttet til lover, regelverk, bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg. Fukt-, sopp- og råteproblematikk, estetikk og restlevetid.

I tråd med lovendring for bolighandel

Opplæringen er oppdatert i tråd med lovendringen for bolighandel og gir deg en takstutdanning med tyngde.

Undervisningsform

Undervisningen gjennomføres gjennom selvstudium fra vår e-læringsplattform Moodle og via webinarer. Som nettstudent er det spesielt viktig at du arbeider strukturert og målrettet. Du skal arbeide med oppgaver og forberedelser til samlinger.

Samlinger via webinar

Samlingene gjennomføres som webinarer. På webinarene møter du fageksperter fra takstbransjen, fagskoler og høyskoler.  Gjennom veiledning skal vi støtte deg som student og vurdere dine kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. En dytt i riktig retning eller klapp på skuldra – vi er med deg hele veien.

Webinarer våren 2023

  • Åpningsseminar 23. og 24. januar
  • Midtseminar 6. og 7. mars
  • Sluttseminar 2. mai

Bestill rådgivning for taksering

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på

Har du spørsmål?

Tilstandsanalyse av boliger

Velg semester(Påkrevd)
Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til et firma.
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaaadresse(Påkrevd)
Skriv firmaets adresse kun dersom faktura skal til firma.
Hva er din bakgrunn?(Påkrevd)
Ønsker du informasjon om finansieringsmuligheter via Svea Finans?
Samtykke(Påkrevd)