Tilstandsanalyse av boliger

Tilstandsanalyse av boliger fokuserer på nye krav til tilstandsrapporter.

 • Neste oppstart: 13. august 2024
 • Varighet: Ett semester, deltid
 • I samarbeid med: Norsk takst
 • Pris: Kr 56 500,-*
 • Søknadsfrist: Ta kontakt om høstens opptak
Tilstandsanalyse av boliger
Foto: Ingun A. Mæhlum.

Hva lærer du?

Opplæringen Tilstandsanalyse av boliger gir deg oppdatert kompetanse som er i tråd med lovendringen for bolighandel. Du får en tung teoretisk forankring. For at du skal bli kvalifisert til å kunne søke om sertifisering i Norsk takst er dette helt sentralt. En tilstandsrapport beskriver boligens tilstand samt skader eller avvik som takstingeniøren har funnet ved sin undersøkelse.

Du skal bli rustet til å møte utfordringer knyttet til lover, regelverk, bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg. Videre lærer du om fukt-, sopp- og råteproblematikk, estetikk og restlevetid. Du får relevant kunnskap om metoder for vurdering av byggverks teknisk tilstand og kunnskap og relevant lovverk og standarder. For at du skal få et realistisk innblikk i den praktiske hverdagen, bruker vi undervisere både fra takstbransjen og fra fagskole.

Faglig innhold for tilstandsanalyse av boliger:

 • formelle rammer, lover og krav ved tilstandsanalyse
 • innføring i tilstandsanalyse, NS3424, NS3940 og NS3600
 • fuktproblematikk
 • teknisk, funksjonell, økonomisk, estetisk og restlevetid
 • miljøfarlige stoffer
 • brukbarhet, sikkerhet og energi
 • sopp og råte, inne- og utemiljø
 • utvendige bygningskonstruksjoner
 • innvendige bygningskonstruksjoner
 • tekniske anlegg: ventilasjon, varme, sanitær og elektro
 • rapportformer: boligsalg, reklamasjon, generell tilstand og byggsertifisering

Kursplanen er våren 2024 under en mindre revidering og du som er påmeldt vil motta informasjon om endringen.

Undervisningsform

Undervisningen på Tilstandsanalyse av boliger gjennomføres gjennom selvstudium fra vår e-læringsplattform Moodle og via webinarer. Selv om opplæringen er nettbasert, får du muligheten til å snakke med både forelesere og medstudenter på nett. Ettersom din trivsel som student er avgjørende, benytter vi digitale verktøy som legger til rette for samarbeid og diskusjon. Som nettstudent er det viktig at du arbeider strukturert og målrettet. Derfor lager vi digitale leksjoner som gjør dette enkelt for deg. Du skal arbeide med oppgaver og forberede deg til samlinger i løpet av opplæringen Tilstandsanalyse av boliger.

Samlinger via webinar

Samlingene på opplæringen Tilstandsanalyse av boliger gjennomføres som webinarer. Derfor gjør vi vårt beste for å gi deg en god opplevelse av disse. På webinarene møter du fageksperter fra takstbransjen, fagskoler og høyskoler.  Gjennom veiledning skal vi støtte deg som student og vurdere dine kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. En dytt i riktig retning eller klapp på skuldra – vi er med deg hele veien! .

Webinarer høstsemesteret 2024

 • 13. og 14. august
 • 12. september
 • 26. og 27. september
 • 13. november

Thomas Tandberg fra Taksator

Som takstingeniører fungerer vi ikke bare som kontrollører for eksisterende boliger/bygninger. Vi er også rådgivere for fremtidige prosjekter, mulige valg av løsninger og vi engasjeres som uavhengig part for kvalitetssikring.

Thomas Tandberg fra Taksator

Bestill rådgivning for taksering

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på
Samtykke(Påkrevd)

Har du spørsmål?

Takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig?

Fageksperter innen taksering har tradisjonelt benyttet tittelen takstmann. Nå benytter imidlertid mange heller den kjønnsnøytrale tittelen takstingeniør. Mange av de som jobber med taksering har en bakgrunn som byggingeniør eller fagskoleingeniør. Tittelen bygningssakkyndig blir benyttet for å titulere en person som kan utføre tilstandsanalyser etter de nye reglene for trygg bolighandel. Derfor er tittelen benyttet i forskrift til avhendingslova.

Bli sertifisert takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig

Kun gjennom vår takstutdanning kan du bli kvalifisert til å søke om medlemskap og sertifisering i Norsk takst. Å være sertifisert takstingeniør i Norsk takst er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet. For eksempel tilbyr Norsk takst et unikt fagmiljø og svært mange gode medlemsfordeler. Dersom målet ditt er å bli sertifisert anbefaler vi at du setter deg inn i deres krav til medlemskap. Før du starter på takstutdanningen kan du be om en prekvalifisering. Da kan du få vite om du vil kvalifisere til sertifisering etter endt utdanning.