Våtromskurs Grunnmodul og modul C

Våtromskurs Grunnmodul og modul C gir deg oppdaterte kunnskaper slik at du kan utføre en tilstandsvurdering av våtrom.

 • Tidspunkt: 3., 4. og 5. juni 2024
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: Tre dager + hjemmeoppgave
 • Pris: Kr 9000,-*
 • I samarbeid med: Fagrådet for Våtrom
 • Forelesere: Arne Hansen og Vidar Hellstrand

Hva lærer du?

Dette kurset er et godkjent våtromskurs for takstingeniører gjennom Fagrådet for våtrom (FFV). Våtromskurs grunnmodul og modul C gir deg ferdigheter til å bruke byggebransjens våtromsnorm på en god måte i arbeidet ditt. Tilstrekkelige kunnskaper om våtrom er da en forutsetning for deg som jobber med taksering. Med utgangspunkt i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) har du et godt verktøy for dette arbeidet. Våtromsnormen inneholder også egne anvisninger for blant annet vurdering, tilstandsanalyse og tilstandsbeskrivelse av våtrom. Våtromskurset avsluttes med en obligatorisk prosjektoppgave. Du får tilgang til oppgaven via vår e-læringsportal Moodle.

Faglig innhold i våtromskurs grunnmodul og modul C

 • skader og skadeårsaker
 • lover, forskrifter, normer, krav til utførelse
 • takstmannens oppdrag i tvistesaker
 • produkter, godkjenningsordninger og krav
 • byggemetoder og materialbruk, tidsepoker
 • tilstandsanalyser
 • kontroll av materialer, målemetoder
 • oppgave 
Illustrasjonsbilde fra SINTEF
Illustrasjonsbilde fra SINTEF

Bli godkjent våtromsbedrift

Med Modul C kan din takstbedrift søke om å bli med i ordningen «Godkjent våtrombedrift», en etterspurt merkevare. For å kunne søke må du gjennomføre en elektronisk eksamen i modul C. Vær oppmerksom på at eksamen ikke inngår i dette kurset. Eksamen må tas innen ett år etter gjennomført kurs og gjennomføres i regi av FFV. De estimerer at normal gjennomføringstid er 1-2 timer. Når du har bestått eksamen i Modul C får du et kursbevis og et sertifikat fra Fagrådet for våtrom.

Har du spørsmål?

Våtromskurs Grunnmodul og modul C

Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til et firma.
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaaadresse(Påkrevd)
Skriv firmaets adresse kun dersom faktura skal til firma.
Hva er din bakgrunn?(Påkrevd)
MM slash DD slash YYYY
Fødselsdato trenger vi for at Fagrådet for Våtrom skal kunne sertifisere riktig person.
Samtykke(Påkrevd)
MM slash DD slash YYYY