Kurs og konferanser

Hos oss kan du være trygg på at kursene blir gjennomført i tråd med bransjens høyeste standard.

Gjennomføring

Fagområder

FDV-dokumentasjon
næringsbygg oslo
 • Eiendomsforvaltning
 • Taksering
 • Webinar

FDV-dokumentasjon

Hva er tilstrekkelig dokumentasjon, hvordan kvalitetssikre innholdet, og hva er kostnader forbundet med innhenting?

 • Dato: 27. september 2023
 • Varighet: Kl. 09.00-13.00
 • Foreleser: Nils-Erik Christiansen
Arealmåling i bolig
 • Lover og forskrifter
 • Taksering
 • Webinar

Arealmåling

På dette webinaret får du innsikt i den nye standarden for Arealmåling.

 • Dato: Høst 2023 - velg dato ved påmelding
 • Varighet: 09.00-12.00
 • Foreleser: Vidar Aarnes og Helge Jensen
inneklima, asbest og radon
 • Skadetaksering
 • Taksering
 • Webinar

Inneklima, asbest og radon i bygninger

Dette kurset gir deg kompetanse om inneklima, asbest og radon, både teori og hvordan dette brukes ved undersøkelser.

 • Dato: 19. oktober
 • Foreleser: Marianne Kjølseth, Åsmund Andersen, Anne Tine Ødegård, Johan Mattsson
byggefeil og skader
 • Skadetaksering
 • Taksering
 • Webinar

Byggefeil og skader med fokus på nye materialer og byggemetoder

Få innsikt i hvordan moderne materialbruk, byggemetoder og gjennomføringsprosesser forårsaker skader.

 • Dato: 24. oktober
 • Foreleser: Svein Bjørberg og Johan Mattsson
Forelesere eltaksering
 • Taksering
 • Webinar

Hva er el-takst?

På dette webinaret lærer du hva el-takst er. Foredragsholdere med kunnskap innen elektro, bygg og juss vil ta deg igjennom flere eksempler.

 • Dato: 25. oktober
 • Varighet: 09.00 - 13.00
 • Foreleser: Per Iver Strand, Magnus Hem og Ketil Krohn Venås
Professor Svein Bjørberg
 • Lover og forskrifter
 • Taksering
 • Webinar

Tilstandsanalyse av fredet og vernede bygg

Du vil lære om lover og forskrifter opp gjennom tidene og får en forståelse for hva som skal legges til grunn i en tilstandsanalyse.

 • Dato: 1. november
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Svein Bjørberg
vannskade i kjeller
 • Skadetaksering
 • Webinar

Vann- og fuktskader i bygninger – Skadebegrensning og sanering NS 3515

På dette kurset får du innsikt i hvordan du sikrer at tiltakene du anbefaler eller setter i verk er hensiktsmessige og forsvarlige.

 • Dato: 14. november
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Mari Sand Austigard, Mycoteam
illustrasjon av bad
 • Lover og forskrifter
 • Taksering
 • Webinar

Uavhengig kontroll av lufttetthet og våtrom

På dette kurset vil du lære hvordan et kvalitetssikringssystem kan tilpasses din virksomhet.

 • Dato: 15. november
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Finn Stedjan
sameieformer
 • Lover og forskrifter
 • Taksering
 • Webinar

Entreprisekontrakter

På dette kurset tar vi utgangspunkt i de mest anvendte kontraktene NS 8405, NS 8406 og NS 8407, med hovedvekt på NS 8405.

 • Dato: 27. november
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Advokat Kjetil Garder
arbeidsbord med dokumenter om tomtefeste
 • Taksering
 • Webinar

Byggelånsoppfølging med skjematur

Du som er sertifisert innen Verdi Bolig får tilgang til skjematuret for byggelånskontroll etter gjennomført opplæring og bestått kunnskapstest. 

 • Dato: 28. november
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Stein Oddvar Hanto