Kursreglement

Norges Eiendomsakademi (NEAK) som kursarrangør har forpliktelser overfor deg som kursdeltaker. Som kursdeltaker forplikter du deg også til å følge vårt reglement. Her finner du regler som gjelder for korte kurs, som kurs via dagswebinar, kortere nettkurs og konferanser.

student ved laptop

Angrefrister

Som sertifisert i Norsk takst kan du både bytte kurs og melde deg av fra din påloggingsside som medlem. Vær obs på at vi har avmeldingsfrister.

Nettkurs

Digitale innholdstjenester ønskes normalt levert så snart avtalen er inngått.
Ved påmelding vil du få informasjon om dette. Angreretten må brukes innen 14 dager. Angreretten faller bort så snart du har påbegynt nettkurset.

Kurs via webinar

Avmelding kan gjøres inntil 14 dager før kursstart. Melder du deg av etter fristen, eller uteblivelse ved oppstart, faktureres du 3.000,- i avbestillingsgebyr. Ved avmelding på grunn av sykdom kan du få kursavgiften refundert mot fremlagt legeattest.

Konferanser/Fysiske kurs

Konferanser kan du melde deg av kostnadsfritt inntil tre måneder før konferansen. Ved uteblivelse på konferansen faktureres full avgift. Påmelding til middager er bindende, og må derfor betales selv ved uteblivelse. Oppmøtekurs kan du melde deg av kostnadsfritt inntil en måned før kursstart. Melder du deg av etter fristen faktureres du 3.000,- i avbestillingsgebyr.

Korte kurs som har avsluttende kunnskapstest, har oppgitt antall forsøk og dersom man ikke består testen må man melde seg på nytt kurs.

Du får tilsendt evaluering etter endt kurs og du kan også benytte deg av ROP UT for å gi tilbakemelding til oss.

Endringer i kurs og tilbud

 • NEAK forbeholder seg retten til å avlyse eller flytte kurs, dersom minimumsantall ikke er oppnådd.
 • NEAK tar forbehold om endring av forelesere.
 • NEAK tar forbehold om endring av kurslokale.
 • NEAK tar forbehold om endringer i sertifiseringskrav fra Norsk takst.
 • NEAK kan avlyse kurs på grunn av force majeure.
 • NEAK tar forbehold om trykkfeil og tekniske feil på webside.
 • NEAK kan gjøre endringer som er nødvendig for å opprettholde høy kvalitet i kurset ved behov.

Opphavsrett kursmateriell

 • Opphavsrett tilfaller NEAK. Alle rettigheter er beskyttet.
 • Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på NEAK sine nettsider eller portaler.

Våre forpliktelser overfor deg

 • Gi deg informasjon om kursreglement ved påmelding.
 • Gi deg praktisk informasjon om kurset i forkant.
 • Gi deg informasjon dersom dine personopplysninger må deles med en tredjepart for gjennomføring av kurs. (Gjelder noen samarbeidskurs som kurs i våtrom og naturskade).
 • Gi deg informasjon om eventuelle opptak som gjøres av et webinar.
 • Gi deg tilgang til kursmateriell i etterkant av gjennomført kurs.
 • Utstede kursbevis til deg ved fullført kurs.

Har du spørsmål?