Kursreglement

Norges Eiendomsakademi (NEAK) som kursarrangør har forpliktelser overfor deg som kursdeltaker. Som kursdeltaker forplikter du deg også til å følge vårt reglement. Her finner du regler som gjelder for dagskurs, webinarer, nettkurs og konferanser.

student ved laptop

Våre forpliktelser overfor deg

 • Gi deg informasjon om kursreglement ved påmelding.
 • Gi deg praktisk informasjon om kurset i forkant.
 • Gi deg informasjon dersom dine personopplysninger må deles med en tredjepart for gjennomføring av kurs (Gjelder noen samarbeidskurs som kurs i våtrom og naturskade).
 • Gi deg informasjon om eventuelle opptak som gjøres av et webinar.
 • Gi deg tilgang til kursmateriell i etterkant av gjennomført kurs
 • Utstede kursbevis til deg ved fullført kurs.

Webinarer og angrefrist

 • Du kan melde deg av kurset ved henvendelse via e-post til NEAK.
 • Avmelding kan gjøres inntil en måned før kursstart. Melder du deg av etter fristen faktureres 3.000,- i avbestillingsgebyr.
 • Ved avmelding pga. sykdom kan du få kursavgiften refundert mot fremlagt legeattest.

Konferanser og angrefrist

 • For konferanser er det bindende påmelding. Melder du deg av faktureres 3.000,- i avbestillingsgebyr.
 • Ved uteblivelse av konferanse faktureres full kursavgift. Påmelding til middager er bindene.

Nettkurs og angrefrist

 • For nettkurs er det bindene påmelding. Dette fordi du får tilgang til kurset innen to arbeidsdager. 
 • Melder du deg av eller ikke gjennomfører innen fristen faktureres 3.000,- i avbestillingsgebyr.

Endringer i kurs og tilbud

 • NEAK forbeholder seg retten til å avlyse eller flytte kurs, dersom minimumsantall ikke er oppnådd.
 • NEAK tar forbehold om endring av forelesere.
 • NEAK tar forbehold om endring av kurslokale.
 • NEAK tar forbehold om endringer i sertifiseringskrav fra Norsk takst.
 • NEAK kan avlyse kurs på grunn av force majeure.
 • NEAK tar forbehold om trykkfeil og tekniske feil på webside.
 • NEAK tar forbehold om å avlyse som følge av krav og i forbindelse med at man skal følge helseanbefalinger fra myndighetene.
 • NEAK kan gjøre endringer som er nødvendig for å opprettholde høy kvalitet i kurset ved behov.

Opphavsrett kursmateriell

 • Opphavsrett tilfaller NEAK. Alle rettigheter er beskyttet.
 • Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på NEAK sine nettsider eller portaler.

Har du spørsmål?