Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn

I opplæringen i taksering av skade er skjønn, byggeteknikk og fuktproblematikk sentrale temaer.

 • Neste oppstart: 11. september 2024
 • Varighet: Ett semester, deltid
 • I samarbeid med: Norsk takst
 • Pris: Kr 56 500,-*

Om skadetaksering

Skadetaksering omfatter taksering av vann-/rørskader, brann- /sotskader, sopp- /råteskader, hærverk-/innbruddskader, skadedyr og naturskade.  Ifølge Finans Norge har erstatningene etter vanninntrenging og stopp i avløp/tilbakeslagsskader økt mye de siste årene og koster nå mer enn én milliard i året. Storm og flom er de mest synlige naturskadene, men de største utbetalingene skjer fordi nedbør trenger inn i bygninger, eller at avløp får tilbakeslag.

Hva lærer du?

Alt i alt vil du i denne opplæringen tilegne deg ferdigheter slik at du kan taksere innbo og løsøre, og til å utarbeide skaderapporter som setter forsikringsselskapet i stand til å gjennomføre skadebehandling i henhold til forsikringsvilkårene. For å kunne imøtekomme kravene vil du lære å bygge opp rutiner og sjekklister for takseringsarbeidet. Samtidig er det å lære god planlegging sentralt for å legge til rette for gjennomføring av reparasjonsarbeid. Det er også viktig at du blir god til å utføre enkle beregninger i bygningsfysikk og vet hvordan du kan gjøre gode materialvalg.

Emner i opplæringen i taksering av skade

 • hva er skadetaksering
 • skjønn på bygninger og innbo
 • reklamasjonstaksering
 • forsikring for skade og naturskade
 • innbo og løsøre
 • skaderapporter
 • planlegging, styring og gjennomføring av skadebahandling
 • skadebegrensning
 • naturskade og bygningskonstruksjoner
 • fukt i bygninger
 • skade på tekniske anlegg
 • muggsopp i bygninger
taksering av skade

Undervisningsform for taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn

Undervisningen på Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn gjennomføres gjennom selvstudium fra vår e-læringsplattform Moodle og via webinarer. Selv om opplæringen er nettbasert, får du muligheten til å snakke med både undervisere og medstudenter på nett. Ettersom din trivsel som student er avgjørende, benytter vi digitale verktøy som legger til rette for samarbeid og diskusjon. Som nettstudent er det viktig at du arbeider strukturert og målrettet. Derfor lager vi digitale leksjoner som gjør dette enkelt for deg. Du skal arbeide med oppgaver og forberede deg til samlinger i løpet av opplæringen Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn.

Samlinger via webinar

Samlingene på opplæringen Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn gjennomføres som webinarer. Derfor gjør vi vårt beste for å gi deg en god opplevelse av disse. På webinarene møter du fageksperter fra takstbransjen, fagskoler og høyskoler.  Gjennom veiledning skal vi støtte deg som student og vurdere dine kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. En dytt i riktig retning eller klapp på skuldra – vi er med deg hele veien!

Samlinger taksering av skade høsten 2024

Samlingene arrangeres via webinar.

 • 11.13. september
 • 15.17. oktober
 • 18.19. november     

«Ved taksering av skade kreves det at du har evnen til å sette deg inn i andres situasjon. Dette fordi du vil møte mennesker i sårbare situasjoner. Derfor bør du trives med å snakke godt med ulike typer mennesker som må kunne stole på deg og ditt arbeid».

Thomas Raimet, Takstgruppen AS.

Thomas Raimet fra Takstgruppen AS

Økt behov for skadetaksering natur- og værskader

De siste ti årene har forsikringsselskapene utbetalt en samlet erstatning på rundt 30 milliarder kroner (KPI-justert) for skader på bygning og innbo samt skogskader som kan skyldes naturhendelser eller vær. Størstedelen av dette er fra vannskader i tettbebygde strøk. 

Les mer på Finans Norge

Bestill rådgivning for taksering

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på
Samtykke(Påkrevd)

Har du spørsmål?

Takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig?

Fageksperter innen taksering har tradisjonelt benyttet tittelen takstmann. Nå benytter imidlertid mange heller den kjønnsnøytrale tittelen takstingeniør. Mange av de som jobber med taksering har en bakgrunn som byggingeniør eller fagskoleingeniør. Tittelen bygningssakkyndig blir benyttet for å titulere en person som kan utføre tilstandsanalyser etter de nye reglene for trygg bolighandel. Derfor er tittelen benyttet i forskrift til avhendingslova.

Bli sertifisert takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig

Kun gjennom vår takstutdanning kan du bli kvalifisert til å søke om medlemskap og sertifisering i Norsk takst. Å være sertifisert takstingeniør i Norsk takst er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet. For eksempel tilbyr Norsk takst et unikt fagmiljø og svært mange gode medlemsfordeler. Dersom målet ditt er å bli sertifisert anbefaler vi at du setter deg inn i deres krav til medlemskap. Før du starter på takstutdanningen kan du be om en prekvalifisering. Da kan du få vite om du vil kvalifisere til sertifisering etter endt utdanning.