Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn

I opplæringen i taksering av skade er skjønn, byggeteknikk og fuktproblematikk sentrale temaer. Du får kompetanse om skadetaksering og rapportering, skjønn, innbo, forsikringsforståelse, byggeteknikk, skadebehandling og skadebegrensninger.

 • Oppstart: 11. september
 • Varighet: Ett semester, deltid
 • I samarbeid med: Norsk takst
 • Pris: Kr 56 500,-*
Norsk takst logo
skadetaksering

Om skadetaksering

Skadetaksering omfatter taksering av vann-/rørskader, brann- /sotskader, sopp- /råteskader, hærverk-/innbruddskader, skadedyr og naturskade.  Du vil tilegne deg ferdigheter slik at du kan taksere innbo og løsøre, og til å utarbeide skaderapporter som setter forsikringsselskapet i stand til å gjennomføre skadebehandling i henhold til forsikringsvilkårene. Du lærer å bygge opp rutiner og sjekklister for takseringsarbeidet. Det å lære god planlegging er sentralt for at du skal kunne legge til rette for gjennomføring av reparasjonsarbeid. Like viktig er det at du lærer å utføre enkle beregninger i bygningsfysikk og ser hvordan du kan gjøre gode materialvalg.

Emner i opplæringen i taksering av skade:

 • hva er skadetaksering
 • skjønn på bygninger og innbo
 • reklamasjonstaksering
 • forsikring for skade og naturskade
 • innbo og løsøre
 • skaderapporter
 • planlegging, styring og gjennomføring av skadebahandling
 • skadebegrensning
 • naturskade og bygningskonstruksjoner
 • fukt i bygninger
 • skade på tekniske anlegg
 • muggsopp i bygninger

«Ved taksering av skade kreves det at du har evnen til å sette deg inn i andres situasjon. Du vil møte mennesker i sårbare situasjoner. Derfor bør du trives med å snakke godt med ulike typer mennesker som må kunne stole på deg og ditt arbeid».

Thomas Raimet, Takstgruppen AS.

Thomas Raimet fra Takstgruppen AS

Hvordan gjennomføres opplæringen?

Opplæringen er nettbasert med forelesing via webinarer på til sammen 8 dager. På e-læringsportalen legges det til rette for egenstudier ved hjelp av eksempelvis e-bøker, oppgaver, videoer og digitale leksjoner. Du kan se din egen fremgang og hvor mye som gjenstår før du når din neste milepæl. Du får tilbakemeldinger på innleverte arbeidskrav og veiledning i forbindelse med prosjektoppgavene.

Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn

Velg semester(Påkrevd)
Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til et firma.
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaaadresse(Påkrevd)
Skriv firmaets adresse kun dersom faktura skal til firma.
Hva er din bakgrunn?(Påkrevd)
Ønsker du informasjon om finansieringsmuligheter via Svea Finans?
Samtykke(Påkrevd)

Bestill rådgivning for taksering

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på
Samtykke(Påkrevd)

Har du spørsmål?

takstpraten podcast

I vår podcast Takstpraten kan du lytte til fageksperter fra takst- og eiendomsbransjen som virkelig kan regelverk knyttet til boligbygg.

Takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig?

Fageksperter innen taksering har tradisjonelt benyttet tittelen takstmann. Nå benytter mange heller den kjønnsnøytrale tittelen takstingeniør. Mange av de som jobber med taksering har en bakgrunn som byggingeniør eller fagskoleingeniør. Tittelen bygningssakkyndig blir benyttet for å titulere en person som kan utføre tilstandsanalyser etter de nye reglene for trygg bolighandel. Du vil se at tittelen er benyttet i forskrift til avhendingslova.

Bli sertifisert takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig

Kun gjennom vår takstutdanning kan du bli kvalifisert til å søke om medlemskap og sertifisering i Norsk takst. Å være sertifisert takstingeniør i Norsk takst er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet. Norsk takst tilbyr et unikt fagmiljø, og svært mange gode medlemsfordeler. Dersom målet ditt er å bli sertifisert anbefaler vi at du setter deg inn i deres krav til medlemskap. Du kan også be om en prekvalifisering før du starter på takstutdanningen din.