Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn

Skjønn, byggeteknikk og fuktproblematikk er sentrale temaer i denne opplæringen.

 • Oppstart vår 2023: 6. februar
 • Oppstart høst 2023: August/september
 • Varighet: Ett semester, deltid
 • I samarbeid med: Norsk takst
 • Pris: Kr 56 500,-*
Meld deg på
Norsk takst logo
skadetaksering

Hva lærer du?

Ved naturskader som kan skyldes skred, storm, stormflo eller flom m.m. inngår skadetakstmenn i beredskapen. Etter gjennomført studie vil du ha kompetanse til å kunne håndtere svært ulike oppdrag innen naturskade etter eksempelvis vindlaster, flom og ras.

 • hva er skadetaksering
 • skjønn på bygninger og innbo
 • reklamasjonstaksering
 • forsikring for skade og naturskade
 • innbo og løsøre
 • skaderapporter
 • planlegging, styring og gjennomføring av skadebahandling
 • skadebegrensning
 • naturskade og bygningskonstruksjoner
 • fukt i bygninger
 • skade på tekniske anlegg
 • muggsopp i bygninger

Hvordan gjennomføres opplæringen?

Undervisningen gjennomføres ved tre webinarer ( 8 dager totalt) og selvstudium via vår e-læringsplattform Moodle. Det betyr at du kan gjennomføre studiet på deltid. På seminarene møter du flere fageksperter fra takstbransjen. To prosjektoppgaver skal godkjennes innen eksamen avlegges.

Bestill rådgivning for taksering

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på

Har du spørsmål?

Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn

Velg semester(Påkrevd)
Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til et firma.
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaaadresse(Påkrevd)
Skriv firmaets adresse kun dersom faktura skal til firma.
Hva er din bakgrunn?(Påkrevd)
Ønsker du informasjon om finansieringsmuligheter via Svea Finans?
Samtykke(Påkrevd)