Verditaksering av boliger

Verditaksering av boliger omfatter eiendommens fysiske egenskaper, juridiske forhold og økonomiske vurderinger.

  • Neste oppstart: 3. september 2024
  • Varighet: Ett semester, deltid
  • Pris: Kr 56500,-
  • I samarbeid med: Norsk takst
Verditaksering av boliger
Foto: Ingun A. Mæhlum.

Hva lærer du?

Ved verditaksering av fast eiendom skal du som takstingeniør analysere eiendommens fysiske egenskaper og juridiske forhold. Du skal også gjøre økonomiske vurderinger.

Kursplanen er våren 2024 under en mindre revidering og du som er påmeldt vil motta informasjon om endringen.

Undervisningsform

Undervisningen på Verditaksering av boliger gjennomføres gjennom selvstudium fra vår e-læringsplattform Moodle og via webinarer. Selv om opplæringen er nettbasert, får du muligheten til å snakke med både forelesere og medstudenter på nett. Ettersom din trivsel som student er avgjørende, benytter vi digitale verktøy som legger til rette for samarbeid og diskusjon. Som nettstudent er det viktig at du arbeider strukturert og målrettet. Derfor lager vi digitale leksjoner som gjør dette enkelt for deg. Du skal arbeide med oppgaver og forberede deg til samlinger i løpet av opplæringen Verditaksering av boliger.

Samlinger via webinar

Samlingene på opplæringen Verditaksering av boliger gjennomføres som webinarer. Derfor gjør vi vårt beste for å gi deg en god opplevelse av disse. På webinarene møter du fageksperter fra takstbransjen, fagskoler og høyskoler.  Gjennom veiledning skal vi støtte deg som student og vurdere dine kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. En dytt i riktig retning eller klapp på skuldra – vi er med deg hele veien!

Webinarer for Verditaksering av boliger våren 2024

  • 3. og 4. september
  • 7. og 8. oktober
  • 25. og 26. november
EmnerNettundervisningEgen studietidSum
Verditaksering123850
Byggeteknikk og bygningsfysikk166076
Arealmåling og befaringsteknikk83846
Reguleringsplaner42529
Markedsanalyse62529
Arbeidkrav: Prosjektoppgave3030
Hjemmeeksamen4040
Sum total46 timer254 timer300 timer
Innhold verditaksering av boliger
verditaksering av næringseiendommer

Du kan søke om å bli godkjent som TEGOVA Residential Valuer (TRV). En slik godkjenning gir deg et internasjonalt kvalitetsstempel. Gjennom vår takstfaglige opplæring samt kurs i European Valuation Standards får du den kompetansen du trenger. Se ytterligere krav til erfaring på Norsk takst sine nettsider.

Takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig?

Fageksperter innen taksering har tradisjonelt benyttet tittelen takstmann. Nå benytter imidlertid mange heller den kjønnsnøytrale tittelen takstingeniør. Mange av de som jobber med taksering har en bakgrunn som byggingeniør eller fagskoleingeniør. Tittelen bygningssakkyndig blir benyttet for å titulere en person som kan utføre tilstandsanalyser etter de nye reglene for trygg bolighandel. Derfor er tittelen benyttet i forskrift til avhendingslova.

Bli sertifisert takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig

Kun gjennom vår takstutdanning kan du bli kvalifisert til å søke om medlemskap og sertifisering i Norsk takst. Å være sertifisert takstingeniør i Norsk takst er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet. For eksempel tilbyr Norsk takst et unikt fagmiljø og svært mange gode medlemsfordeler. Dersom målet ditt er å bli sertifisert anbefaler vi at du setter deg inn i deres krav til medlemskap. Før du starter på takstutdanningen kan du be om en prekvalifisering. Da kan du få vite om du vil kvalifisere til sertifisering etter endt utdanning.

Har du spørsmål?