Verditaksering av boliger

Denne takstfaglige opplæringen omfatter eiendommens fysiske egenskaper, juridiske forhold og økonomiske vurderinger. Verditaksering av boliger

  • Oppstart vår 2023: 13. februar
  • Oppstart høst 2023: August/September
  • Varighet: Ett semester, deltid
  • Pris: Kr 56500,-
  • I samarbeid med: Norsk takst
Meld deg på
Norsk takst logo
Takstingeniør ved pc

Hva lærer du?

Ved verditaksering av fast eiendom skal du som takstingeniør analysere eiendommens fysiske egenskaper og juridiske forhold. Du skal også gjøre økonomiske vurderinger.

Undervisningsform

Undervisningen gjennomføres gjennom selvstudium fra vår e-læringsplattform Moodle og via webinarer. Som nettstudent er det spesielt viktig at du arbeider strukturert og målrettet. Du skal arbeide med oppgaver og forberedelser til samlinger.

Samlinger via webinar

Samlingene gjennomføres som webinarer. På webinarene møter du fageksperter fra takstbransjen, fagskoler og høyskoler.  Gjennom veiledning skal vi støtte deg som student og vurdere dine kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. En dytt i riktig retning eller klapp på skuldra – vi er med deg hele veien.

Bestill rådgivning for taksering

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på

Har du spørsmål?

Verditaksering av boliger

Velg semester(Påkrevd)
Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til et firma.
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaaadresse(Påkrevd)
Skriv firmaets adresse kun dersom faktura skal til firma.
Hva er din bakgrunn?(Påkrevd)
Ønsker du informasjon om finansieringsmuligheter via Svea Finans?
Samtykke(Påkrevd)