Verktøy for ansatte

Her finner du informasjon om IKT-verktøy for ansatte ved skolen og regler for bruk av verktøy.

bærekraft

Som ansatt skal du ha en Office 365 brukerkonto hos skolen. Du skal også ha tilgang til det studieadministrative verktøyet STUDD, der tilgangen din vil tilpasses ditt ansvarsområde. Din tilgang i Moodle vil også tilpasses ditt ansvarsområde i skolen. Som nyansatt skal du ha en grundig opplæring i verktøyene som benyttes.   

 • STUDD, tilgang etter ansvarsområde 
 • Moodle, tilgang etter ansvarsområde 
 • Office 365 
 • Zoom 
 • Digitale undervisningsverktøy, tilgang etter ansvarsområde 

Regler for bruk av verktøy

Du som gis tilgang til skolens IKT-verktøy plikter å sette deg inn i IKT-reglementet og å følge det. Som bruker plikter du også å sette deg inn i og følge skolens retningslinjer.  Skolens IKT-verktøy skal brukes til å utføre oppgaver knyttet til skolens virksomhet. Verktøyene skal anvendes på en måte som ikke strider mot lov, forskrift eller skolens interne regler. Skolens IKT-verktøy skal kun benyttes til å understøtte aktiviteter som bidrar til å oppnå fagskolens formål og oppgaver knyttet til utdanning, herunder utviklingsarbeid, nyskaping, formidling og administrasjon. 

 • Ved lagring eller deling av dokumenter, skal skolens ordinære IKT- verktøy benyttes (Office 365 og læringsplattformer). 
 • Private digitale løsninger for å løse profesjonsfaglige oppgaver og elevoppgaver skal ikke brukes. En skal undersøke om tilgjengelige funksjoner i tilgjengelige verktøy kan benyttes. 
 • Når ansatte skal kommunisere, skal skolens IKT-verktøy for dette benyttes. Unngå SMS, eller andre kommunikasjonsplattformer hvor ansatte er tilgjengelige som privatpersoner. Kommunikasjon utenfor skolens ordinære IKT-verktøy skal meldes til skolens enhetsleder/rektor. 
 • Bruker skal hindre at andre får tilgang til egen brukerkonto. Bruker skal heller ikke søke å skaffe seg tilgang til andres brukerkonto.   
 • Bruker skal hindre at uønskede personer får tilgang til skolens IKT-verktøy, også tilgang til rom hvor IKT-utstyr er tilgjengelig. Bruker skal ikke uten tillatelse endre, modifisere eller på annen måte forårsake at IKT-verktøy virker på en annen måte enn forutsatt.   
 • Bruker skal ikke benytte skolens IKT-verktøy på en måte som kan utsette fagskolen for tap av omdømme.   
 • Bruker skal påse at den enkeltes personvern overholdes og ikke krenkes.  
 • Bruker plikter å respektere opphavsrett eller lignende rettigheter til programvarer, tjenester og annen digital informasjon som bilder, musikk, og film etc.   
 • Lisensiert programvare, tjenester, åndsverk eller andre rettighetsbelagte data skal bare benyttes i henhold til bruksavtale, og bruker plikter å sette seg inn i de reglene som gjelder for bruken. Bruker kan holdes ansvarlig for brudd på vilkårene.  
 • Publisering av andres verk, informasjon eller data må bare gjøres etter avtale med rettighetshaveren.  
 • Ved lengre fravær, skal bruker legge inn fraværsmelding slik at virksomhetsrelatert epost ikke blir liggende ubehandlet i e-postkassen.  
 • Bruker plikter straks å rapportere forhold som kan ha betydning for sikkerhet eller integritet (avvik) til IKT-ansvarlig i skolen.

Rop ut!

Tilbakemeldinger fra deg som student trenger vi for å sikre forbedringer, standardiseringer og etterlevelse av krav i lov og forskrift.

ung drømmende kvinne