Bibliotek og ressurser

Som student vil du få tilgang til digitale utgaver av fagbøker og andre digitale ressurser via vår e-læringsportal.

hvordan bruke KI som student

Digitalt bibliotek

Bibliotektjenester og ressurser skal støtte opp om din læring. Norges Eiendomsakademi har egne fagbøker som opprinnelig er utarbeidet av Eiendomsforlaget AS. Flere av fagbøkene innen taksering er skrevet av erfarne takstingeniører. Bøkene gir både teoretiske og praktiske tilnærminger til faget. Fagbøkene er alltid tilgjengelig i digital utgave for deg som student. Dersom du ønsker det kan du bestille bøkene i papirformat.

Andre bibliotektjenester og ressurser

Via vår e-læringsportal får du tilgang til relevante standarder fra Standard Online. Dette er en viktig ressurs for alle som tar utdanning eller kurs innen bygg- og eiendom. For eksempel finnes det flere standarder for tilstandsanalyse av forskjellige typer byggverk. Standardene definerer hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og dokumenteres.

Gjennom Biblioteksøk kan du låne bøker på egen hånd. Biblioteksøk er en tjenester fra Nasjonalbiblioteket. Biblioteksøk gir én inngang til norske bibliotekkataloger, mulighet til å låne litteratur fra alle norske bibliotek, og gir direkte tilgang på nett til litteratur som er digitalisert i Nasjonalbiblioteket. I Biblioteksøk kan du finne bøker, men også andre ting som lydbøker, film osv. vil være med.

Hvordan bruke kilder og referanser

På e-læringsportalen vår gir vi veiledning til referering, kildebruk og stiler som APA. Via en egen e-bok kan du lese om klarspråk. Noen eksterne ressurser kan gi deg ekstra innsikt i det å vurdere kvaliteten på en kilde, som kildekompasset.

Rop ut!

Tilbakemeldinger fra deg som student trenger vi for å sikre forbedringer, standardiseringer og etterlevelse av krav i lov og forskrift.

ung drømmende kvinne