Verditaksering av næringseiendommer

Den takstfaglige opplæringen i verditaksering av næringseiendommer gir deg inngående kunnskap om drift, forvaltning og utviklingspotensial for eiendommen.

  • Neste oppstart: 23. januar 2024
  • Varighet: To semestre, deltid.
  • I samarbeid med: Fageksperter i Norsk takst
  • Pris : Kr 72 500,-
  • Søknadsfrist: Ta kontakt om høstens opptak

Hva lærer du?

Gjennom denne opplæringen får du fordype deg i finansielle emner. Dette vil gi deg en god forståelse av regnskap generelt og særegenheter knyttet til eiendomsselskaper, eierseksjonssameier og borettslag. Du vil blant annet lære om analyser av kontantstrømmer og finansielle nøkkeltall.

Inngående bygg-analyse for verditaksering av næringseiendommer

Opplæringen gir deg kunnskap om taksering av utbyggingsområder og om hvordan du analyserer rammevilkårene for utbygging og analyser av aktuelle markeder. Du vil lære om taksering av eksisterende næringseiendom og får kunnskap om bygg-analyse med hensyn til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling.

Analyse av utviklingspotensialet

Når du skal verdivurdere en næringseiendom vil de juridiske emnene gi deg viktig kunnskap for å kunne analysere utviklingspotensialet. For eksempel er det viktig å forstå kontraktsforholdet mellom parter, feil og mangler i kontrakten, rettsvern og partenes forpliktelser. Du vil lære å lese offentlige eller lovfestete dokumenter og du vil få en bra forståelse for regelverket omkring godkjennelse og bruk av tomter og bygninger, blant annet.

Praktisk verditaksering

Du får kunnskap om hvordan du angriper den praktiske takseringen gjennom et sett med grunnlagsdata som understøttelse for takseringen. Du vil lære å utarbeide profesjonelle rapporter der behovet for nøyaktighet og fokus på detaljer er viktig. Gjennom å sortere ut all nødvendig informasjon om eiendommen vil du kunne sette opp detaljerte kalkulasjoner for å komme fram til et verdibilde. 

Ivaretar internasjonale utdanningskrav

Opplæringen i verditaksering av næringseiendommer gir deg kompetanse som ivaretar de internasjonale utdanningskravene MER, utarbeidet av den internasjonale takseringsorganisasjonen TEGOVA. Nettkurs i European Valuation Standards inngår som en del av opplæringen. 

Kursplanen er våren 2024 under en mindre revidering og du som er påmeldt vil motta informasjon om endringen.

Hvordan gjennomføres undervisningen?

For at du med letthet skal kunne delta på forelesninger uten å måtte sette av flere hele dager etter hverandre, vil du på denne opplæringen kunne delta på en rekke hyppige, men korte webinarer. Disse kan ha en varighet på to til fire «skoletimer». Egne webinarer fokuserer på prosjektoppgavene som du skal gjennomføre. Alle webinarer blir tatt opp og tilgjengeliggjort slik at de kan brukes aktivt i læreprosessen.

næringseiendom REV-godkjenning

REV – godkjenning

Du kan søke om å bli godkjent som «Recognised European valuer». En slik godkjenning gir deg et internasjonalt kvalitetsstempel. Gjennom opplæringen vår får du den kompetansen du trenger. Relevant yrkeserfaring er også et krav ved søknad.

Bestill rådgivning for taksering

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på
Samtykke(Påkrevd)

Har du spørsmål?

Takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig?

Fageksperter innen taksering har tradisjonelt benyttet tittelen takstmann. Nå benytter imidlertid mange heller den kjønnsnøytrale tittelen takstingeniør. Mange av de som jobber med taksering har en bakgrunn som byggingeniør eller fagskoleingeniør. Tittelen bygningssakkyndig blir benyttet for å titulere en person som kan utføre tilstandsanalyser etter de nye reglene for trygg bolighandel. Derfor er tittelen benyttet i forskrift til avhendingslova.

Bli sertifisert takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig

Kun gjennom vår takstutdanning kan du bli kvalifisert til å søke om medlemskap og sertifisering i Norsk takst. Å være sertifisert takstingeniør i Norsk takst er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet. For eksempel tilbyr Norsk takst et unikt fagmiljø og svært mange gode medlemsfordeler. Dersom målet ditt er å bli sertifisert anbefaler vi at du setter deg inn i deres krav til medlemskap. Før du starter på takstutdanningen kan du be om en prekvalifisering. Da kan du få vite om du vil kvalifisere til sertifisering etter endt utdanning.