Naturskadeopplæring

Naturskadeopplæring er utviklet for naturskadetakstingeniører for Norsk Naturskadepool og Landbruksdirektoratet sin ordning. Landbruksdirektoratet, Norsk Naturskadepool og NEAK har inngått en samarbeidsavtale for opplæring og godkjenning av naturskadetakstingeniører. Kurset gir kun opplæring og eksamen for Norsk naturskadepool sin ordning.

 • Kurs i 2024: 29.-30 oktober
 • Gjennomføring: Nettbasert
 • Varighet: To dager + eksamen
 • I samarbeid med: Norsk naturskadepool og Landbruksdirektoratet
 • Pris: Kr 10 000,-*
 • Søknadsfrist: 15. oktober

Naturskadeopplæring er høyaktuelt

Naturskadeopplæringen gir deg en oversikt over lovverket og organiseringen rundt Naturskadepoolens ansvarsområde. Naturskadeforsikringsloven står sentralt. Du får studere eksempler på ulike typer skader og innsikt i hva du skal se etter ved skader. I denne opplæringen søker vi å ha en praktisk tilnærming til skadeårsakene. Vi gjennomgår statens ordning av erstatning for naturskader forvaltet av Landbruksdirektoratet. Naturskadeopplæringen har varighet på to dager, eksamen er nettbasert og gjennomføres i etterkant av kurset. Alle kursdagene er obligatorisk. Dersom du stryker på eksamen for andre gang etter gjennomført opplæring for takstingeniører som skal taksere naturskader, må du gjennomføre ny opplæring.

Opplæringen og godkjenning gjelder for tiden kun for Norsk naturskadepool sin ordning.

Innhold

 • Lovverk og organisering
 • Naturskadeforsikringsloven
 • Hva skal du se etter ved skader
 • Spesielle skadetyper og skadetilfeller
 • En praktisk tilnærming til skadeårsaker
 • Takstingeniørens arbeid gjennom eksempler
 • Statens ordning for naturskadeerstatning

På naturskadeopplæringen møter du flere ulike forelesere fra skadebransjen. Tre av de ser du her, de er takstingeniør Ottar Skare fra Per Mulvik AS, leder takst eiendom Bjørn Sævild fra Gjensidige og skaderevisor Daniel Schie fra Finans Norge.

naturskadeopplæring

Forelesere på naturskadeopplæringen

 • Synnøve Folkvord, Skadesjef Finans Norge
 • Ottar Skare, Takstingeniør, Per Mulvik AS
 • Bjørn Sævild, Leder Takst Eiendom, Gjensidige
 • Daniel Schie, Skaderevisor Finans Norge
 • Bjørnar Ansnes Seniorrådgiver  Landbruksdirektoratet og Sølve Bærug, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Eirin Auran Pettersen, Rådgiver, Seksjon landbruks- og naturskadeerstatning Avdeling ressurs og areal.
 • Sølve Bærug Dr. scient, F.aman./Associate prof. NMBU

Har du spørsmål?

Er du skadetakstkonsulent og tenker at taksering av naturskader kan være noe for deg? Les under «krav til forkunnskaper» for å forstå bakgrunnskravet for å ta eksamen eller ta kontakt for å avklare hva som må til for at akkurat du kan taksere naturskader.