Naturskadeopplæring

Naturskadeopplæring er utviklet for naturskadetakstingeniører for Norsk Naturskadepool og Landbruksdirektoratet sin ordning. Landbruksdirektoratet, Norsk Naturskadepool og NEAK har inngått en samarbeidsavtale for opplæring og godkjenning av naturskadetakstingeniører.

 • Kurs i 2023: 16, 17 og 18. oktober
 • Gjennomføring: Nettbasert
 • Varighet: Tre dager + eksamen
 • I samarbeid med: Norsk naturskadepool og Landbruksdirektoratet
 • Pris: Kr 10 000,-*

Er du skadetakstkonsulent og tenker at taksering av naturskader kan være noe for deg? Taksere naturskader for Norsk Naturskadepool? Ta kontakt for å avklare hva som må til for at akkurat du kan taksere naturskader.

Hva lærer du?

Naturskadeopplæringen gir deg en oversikt over lovverket og organiseringen rundt Naturskadepoolens ansvarsområde. Naturskadeforsikringsloven står sentralt. Du får studere eksempler på ulike typer skader og innsikt i hva du skal se etter ved skader. I denne opplæringen søker vi å ha en praktisk tilnærming til skadeårsakene. Vi gjennomgår statens ordning av erstatning for naturskader forvaltet av Landbruksdirektoratet. Naturskadeopplæringen har varighet på tre dager, eksamen er nettbasert og gjennomføres i etterkant av kurset. Alle kursdagene er obligatorisk.

Innhold

 • Lovverk og organisering
 • Naturskadeforsikringsloven
 • Hva skal du se etter ved skader
 • Spesielle skadetyper og skadetilfeller
 • En praktisk tilnærming til skadeårsaker
 • Takstingeniørens arbeid gjennom eksempler
 • Statens ordning for naturskadeerstatning

Forelesere naturskadeopplæring

 • Ottar Skare, Takstingeniør, Per Mulvik AS
 • Bjørn Sævild, Leder Takst Eiendom, Gjensidige
 • Synnøve Folkvord, Skadesjef Finans Norge
 • Daniel Schie, Skaderevisor Finans Norge
 • Bjørnar Ansnes Seniorrådgiver  Landbruksdirektoratet og Sølve Bærug, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Eirin Auran Pettersen, Rådgiver, Seksjon landbruks- og naturskadeerstatning Avdeling ressurs og areal.

Naturskadeopplæring

Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til et firma.
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaaadresse(Påkrevd)
Skriv firmaets adresse kun dersom faktura skal til firma.
Samtykke(Påkrevd)
Kvinne som tenker
Skadetaksering

Skjønn

7. september 2023