Hvordan bli takstmann?

Du kan bli takstmann eller takstingeniør gjennom fagskoleutdanning eller takstfaglig opplæring dersom allerede har en byggeteknisk bakgrunn.

hvordan bli takstmann

Bli takstmann eller takstingeniør gjennom fagskoleutdanning eller takstfaglig opplæring!

Fageksperter innen taksering har tradisjonelt benyttet tittelen takstmann. Nå benytter mange heller den kjønnsnøytrale tittelen takstingeniør. Mange av de som jobber med taksering har en bakgrunn som byggingeniør eller fagskoleingeniør. Tittelen bygningssakkyndig blir benyttet for å titulere en person som kan utføre tilstandsanalyser etter de nye reglene for trygg bolighandel. Du vil se at tittelen er benyttet i forskrift til avhendingslova.

Takstutdanning gjennom fagskoleutdanning

Fagskoleutdanningen vår gir deg 120 studiepoeng og er en fordypning innen utdanning for Bygg- og anleggsteknikk ved  Fagskulen Vestland. Du blir takstmann gjennom en fagskoleutdanning som er yrkesrettet og som bygger på videregående opplæring. Fagskoleutdanningen gir studiepoeng og er en fullverdig høyere utdanning innenfor yrkesfag, med en faglig bredde tilsvarende høgskoleutdanning. Utdanningen passer for deg som har gått bygglinje på videregående (tidligere yrkesskolen), eller som har erfaring innenfor byggfag og som ønsker formell kompetanse/utdanning i taksering. Grunnlaget for opptak til fagskole er fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. 

Bli takstmann gjennom takstfaglig opplæring

Dersom du har en fagskolebakgrunn eller en ingeniørbakgrunn i byggfaget kan du ta et kortere utdanningsløp for å bli takstmann eller takstingeniør. Vi anbefaler at du starter med Innføring i taksering, som gir deg den grunnleggende innsikten i takstfaget. Du kan spesialisere deg videre innenfor det emnet som interesserer deg mest. NEAK tilbyr nettstudier innen alle sertifikatområder i Norsk takst. Kun gjennom vår takstutdanning (også fagskoleutdanningen) kan du bli kvalifisert til å søke om medlemskap og sertifisering i Norsk takst. Å være sertifisert takstingeniør i Norsk takst er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet. Norsk takst tilbyr et unikt fagmiljø, og svært mange gode medlemsfordeler. Dersom målet ditt er å bli sertifisert anbefaler vi at du setter deg inn i deres krav til medlemskap. Du kan også be om en prekvalifisering før du starter på takstutdanningen din.

Bestill rådgivning for taksering

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på
Samtykke(Påkrevd)

Har du spørsmål?