Verditaksering av landbrukseiendommer

Opplæringen i verditaksering av landbrukseiendommer gir deg en grundig innføring i hvordan du bruker regelverk og metoder som verktøy i verditakseringen.

 • Neste oppstart: 29. januar
 • Varighet: Ett semester, deltid
 • I samarbeid med: Norsk takst
 • Pris: Kr 56 500,-
 • Søknadsfrist: 25. januar 2024
verditaksering av landbrukseiendommer

Hva lærer du?

i løpet av opplæringen i verditaksering av landbrukseiendommer får du innsikt i vurdering og verdisetting for landbrukseiendommer med bygninger, skog, utmark, naturressurser og jakt- og fiskerettigheter. Viktig er det at alt dette er etter de retningslinjer som myndighetene til enhver tid fastsetter. Du vil tilegne deg ferdigheter som gjør at du kan utføre verdiberegninger av bygninger, jord- og skogbruksarealer, samt takstrapport for taksering av landbrukseiendommer. 

Faglig innhold for verditaksering av landbrukseiendommer

 • verdiberegning av bygninger
 • bruksverdiberegning av jord- og skogbruksarealer
 • rådighet over fast eiendom, tinglysing og annen registrering
 • belåning, lånetyper og kapitalisering
 • markedsvurdering
 • arealmåling av bygning
 • alternative driftsmåter
 • hva er en driftsenhet
 • relevant lovverk

Samlinger våren 2024

 • Åpningsseminar 29. og 30. januar på Olavsgaard hotell. Besøk på en landbruksiendom.
 • Midtseminar 19. og 20. februar via webinar
 • Sluttseminar 14. og 15. mars via webinar

Kursplanen er våren 2024 under en mindre revidering og du som er påmeldt vil motta informasjon om endringen.

Hvordan gjennomføres opplæringen?

Verditaksering av landbrukseiendommer organiseres med tre samlinger, alle med en varighet på to dager. Første samling er ved oppmøte på Olavsgård hotell. Videre vil de resterende samlingene arrangeres via webinar. På samlingene blir det gitt undervisning i de sentrale temaene i tillegg til veiledning og drøftinger. Mellom samlingene skal du lese litteratur samt levere semesteroppgaver via e-læringsplattformen.

Bestill rådgivning for taksering

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på
Samtykke(Påkrevd)

Har du spørsmål?

Takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig?

Fageksperter innen taksering har tradisjonelt benyttet tittelen takstmann. Nå benytter imidlertid mange heller den kjønnsnøytrale tittelen takstingeniør. Mange av de som jobber med taksering har en bakgrunn som byggingeniør eller fagskoleingeniør. Tittelen bygningssakkyndig blir benyttet for å titulere en person som kan utføre tilstandsanalyser etter de nye reglene for trygg bolighandel. Derfor er tittelen benyttet i forskrift til avhendingslova.

Bli sertifisert takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig

Kun gjennom vår takstutdanning kan du bli kvalifisert til å søke om medlemskap og sertifisering i Norsk takst. Å være sertifisert takstingeniør i Norsk takst er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet. For eksempel tilbyr Norsk takst et unikt fagmiljø og svært mange gode medlemsfordeler. Dersom målet ditt er å bli sertifisert anbefaler vi at du setter deg inn i deres krav til medlemskap. Før du starter på takstutdanningen kan du be om en prekvalifisering. Da kan du få vite om du vil kvalifisere til sertifisering etter endt utdanning.