Verditaksering av landbrukseiendommer

Denne nettbaserte og takstfaglige opplæringen gir deg en grundig innføring i alle elementer knyttet til taksering av landbrukseiendommer. Opplæringen lærer deg hvordan du kan bruke regelverk og metoder som verktøy for verditaksering av landbrukseiendommer.

 • Neste oppstart: Vår 2024
 • Varighet: Ett semester, deltid
 • I samarbeid med: Norsk takst
 • Pris: Kr 56 500,-
Norsk takst logo
landbrukstaksering på en gård

Hva lærer du?

Du får innsikten du trenger for å vurdere og sette verdi for landbrukseiendommer med bygninger, skog, utmark, naturressurser og jakt- og fiskerettigheter, etter de retningslinjer som myndighetene til enhver tid fastsetter. Du vil tilegne deg ferdigheter som gjør at du kan utføre verdiberegninger av bygninger, jord- og skogbruksarealer, og takstrapport for taksering av landbrukseiendommer. 

Faglig innhold:

 • verdiberegning av bygninger
 • bruksverdiberegning av jord- og skogbruksarealer
 • rådighet over fast eiendom, tinglysing og annen registrering
 • belåning, lånetyper og kapitalisering
 • markedsvurdering
 • arealmåling av bygning
 • alternative driftsmåter
 • hva er en driftsenhet
 • relevant lovverk

Hvordan gjennomføres opplæringen?

Studiet organiseres med tre samlinger med varighet på to dager. Første samling er ved oppmøte på Olavsgård hotell. Resterende samlinger arrangeres via webinar. På samlingene blir det gitt undervisning i de sentrale temaene i tillegg til veiledning og drøftinger. Mellom samlingene skal du lese litteratur samt levere semesteroppgaver via læringsplattformen Moodle.

Verditaksering av landbrukseiendommer

Velg semester(Påkrevd)
Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til et firma.
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaaadresse(Påkrevd)
Skriv firmaets adresse kun dersom faktura skal til firma.
Hva er din bakgrunn?(Påkrevd)
Ønsker du informasjon om finansieringsmuligheter via Svea Finans?
Samtykke(Påkrevd)

Bestill rådgivning for taksering

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på
Samtykke(Påkrevd)

Har du spørsmål?

takstpraten podcast

I vår podcast Takstpraten kan du lytte til fageksperter fra takst- og eiendomsbransjen som virkelig kan regelverk knyttet til boligbygg.

Takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig?

Fageksperter innen taksering har tradisjonelt benyttet tittelen takstmann. Nå benytter mange heller den kjønnsnøytrale tittelen takstingeniør. Mange av de som jobber med taksering har en bakgrunn som byggingeniør eller fagskoleingeniør. Tittelen bygningssakkyndig blir benyttet for å titulere en person som kan utføre tilstandsanalyser etter de nye reglene for trygg bolighandel. Du vil se at tittelen er benyttet i forskrift til avhendingslova.

Bli sertifisert takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig

Kun gjennom vår takstutdanning kan du bli kvalifisert til å søke om medlemskap og sertifisering i Norsk takst. Å være sertifisert takstingeniør i Norsk takst er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet. Norsk takst tilbyr et unikt fagmiljø, og svært mange gode medlemsfordeler. Dersom målet ditt er å bli sertifisert anbefaler vi at du setter deg inn i deres krav til medlemskap. Du kan også be om en prekvalifisering før du starter på takstutdanningen din.