Energirådgiver emne 1

Energirådgiver emne 1 er det første av to emner innen energirådgivning. Emnet fokuserer på boligbygg og gjennomføres i løpet av to måneder. Bli energirådgiver gjennom en nettbasert opplæring!

 • Neste oppstart: November 2023
 • Gjennomføring: Nettbasert
 • Foreleser: Byggingeniør Viggo Leikanger, Fagskulen Vestland
 • Pris: Kr 11 000,-.
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inngår i etterutdanningsavgift*
 • Antall plasser: Begrenset

Bli energirådgiver og kartlegg energiforbruket

Energirådgiver emne 1 er det første av to emner innen energirådgivning. Som energirådgiver skal du kartlegge energiforbruket i en bolig og sette opp forslag til mer energieffektive tiltak. Du får gjennom dette emnet ferdigheter innenfor dette og det å energimerke en bolig. Hovedfokuset i dette emnet er på bolig.

Du får kunnskaper om:

 • grunnleggende bygningsfysikk
 • energivurdering og energimerking av bolig
 • byggteknisk forskrift
 • EU sine krav til nullutslippsbygg innen 2050
 • Simien
Energirådgiver modul 1 energimerking
Viggo Leikanger

Kursholder fra Fagskulen Vestland

Kursholder Viggo Leikanger er utdannet Byggingeniør og har fagbrev som elektriker. Han har allsidig praksis fra Tine, GK og Aker Solutions. I dag underviser han ved Fagskulen Vestland på linjene KEM og Bygg i emnene bygningsfysikk, klima, energi og miljø samt vannboren varme- og kuldesystemer. Kort sagt, alt som har med energibruk og energirådgivning i bygg å gjøre.

Hvordan gjennomfører du energirådgiver emne 1

Du kan gjennomføre dette emnet på deltid. Ettersom kurset er fleksibelt og nettbasert kan du studere energirådgivning i eget tempo innenfor det tidsrommet som blir gitt deg. For at du skal oppnå denne fleksibiliteten benytter vi videoforelesninger og oppgaver på nett i kombinasjon med webinarer i sanntid. Du må beregne ca. 40 arbeidstimer i tillegg til webinar og videoforelesning. Du kan delta på et felles oppstartsmøte slik at du får god informasjon om hva som er forventet av deg.

Avsluttende oppgave

For å bestå kurset skal du gjennomføre en avsluttende oppgave. Den avsluttende oppgaven vurderer vi med godkjent/ikke godkjent. Når du har fått oppgaven godkjent kan du hente ut et digitalt kursbevis på e-læringsportalen.

Emne 1Nettbasert undervisningArbeidstimerSum arbeid
Videoforelesning10 timer
Webinar10 timer4 timer
Oppgaveløsning26 timer
Veiledning6 timer
Avsluttende oppgave4 timer
Sum60 timer
Emne 1: Energimerking

Innhold i emne 1

 • Grunnleggende bygningsfysikk 
 • Byggteknisk forskrift  
 • Forskrift om energimerking av (energimerkeforskriften for bygninger) 
 • Grunnleggende innføring i Simien 
 • Areal, volum, vinduer og dører 
 • U-verdier, kuldebruer, ventilasjon og varmeanlegg i bolig (noe historikk kommer inn her) 
 • Lekkasjetall og terrengskjerming 
 • Energimerking 
 • Støtteordninger Enova 
energirådgiver emne 1

Bygg på med emner i energirådgivning

Ettersom emnene i energirådgivning bygger på hverandre anbefaler vi å gjennomføre emne 1 og emne 2 høstsemesteret 2023. I tidsrommet september til desember vil du kunne gjennomføre begge emner i rekkefølge. Dersom du har spørsmål om forløpet så kan du ta kontakt med oss. Ønsker du å starte på energirådgiver emne 2 er det en forutsetning at du har grunnleggende kjennskap til Simien og kunnskaper om bygningsfysikk og energiberegning.

Har du spørsmål?