Energirådgiver emne 1

Energirådgiver emne 1 er det første av to emner innen energirådgivning.

 • Neste oppstart: 3. september 2024
 • Gjennomføring: Nettbasert
 • Foreleser: Byggingeniør Viggo Leikanger, Fagskulen Vestland
 • Pris: Kr 11 000,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inngår i etterutdanningsavgift*
 • Antall plasser: Begrenset
 • Søkandsfrist: 19.08.2024

Bli energirådgiver og kartlegg energiforbruket

Energirådgiver emne 1 er det første av to emner i energirådgivning og gjennom dette emnet er hovedfokuset på energimerking av bolig. Som energirådgiver skal du kartlegge energiforbruket i en bolig og sette opp forslag til mer energieffektive tiltak.

Du får kunnskaper om:

 • grunnleggende bygningsfysikk
 • energivurdering og energimerking av bolig
 • byggteknisk forskrift
 • EU sine krav til nullutslippsbygg innen 2050
 • Simien
Energirådgiver modul 1 energimerking
Viggo Leikanger

Kursholder fra Fagskulen Vestland

Kursholder Viggo Leikanger er utdannet Byggingeniør og har fagbrev som elektriker. Han har allsidig praksis fra Tine, GK og Aker Solutions. I dag underviser han ved Fagskulen Vestland på linjene KEM og Bygg i emnene bygningsfysikk, klima, energi og miljø samt vannboren varme- og kuldesystemer. Kort sagt, alt som har med energibruk og energirådgivning i bygg å gjøre.

Hvordan gjennomfører du energirådgiver emne 1

Du kan gjennomføre dette emnet på deltid. Ettersom kurset er fleksibelt og nettbasert kan du studere energirådgivning i eget tempo innenfor den gitte kursperioden. For at du skal oppnå denne fleksibiliteten har vi laget digitale leksjoner med videoforelesninger og oppgave tilgjengelig på vår e-læringsportal. Dette i kombinasjon med frokost- og kveldswebinarer i sanntid. Webinarene er frivillig å delta på, men vi anbefaler deltakelse for best utbytte av emnet. Du jobber deretter med oppgaven underveis hele perioden og leverer til en gitt frist. Du må beregne ca. 60 timers arbeid. På første frokostwebinar får du god informasjon om hva som er forventet av deg.

Avsluttende oppgave

For å bestå kurset skal du gjennomføre en avsluttende oppgave. Den avsluttende oppgaven vurderer vi med godkjent/ikke godkjent. Når du har fått oppgaven godkjent kan du hente ut et digitalt kursbevis på e-læringsportalen. Kurset gir godkjenning for 20 etterutdanningstimer til Norsk takst.

Emne 1Nettbasert undervisningArbeidstimerSum arbeid
Videoforelesning10 timer
Webinar10 timer4 timer
Oppgaveløsning26 timer
Veiledning6 timer
Avsluttende oppgave4 timer
Sum60 timer
Emne 1: Energimerking

Innhold i emne 1

 • Grunnleggende bygningsfysikk 
 • Byggteknisk forskrift  
 • Forskrift om energimerking av (energimerkeforskriften for bygninger) 
 • Grunnleggende innføring i Simien 
 • Areal, volum, vinduer og dører 
 • U-verdier, kuldebruer, ventilasjon og varmeanlegg i bolig (noe historikk kommer inn her) 
 • Lekkasjetall og terrengskjerming 
 • Energimerking 
 • Støtteordninger Enova 
energirådgiver emne 1

Bygg på med emner i energirådgivning

Ettersom emnene i energirådgivning bygger på hverandre anbefaler vi å gjennomføre emne 1 og emne 2 etterhverandre. Dersom du har spørsmål om forløpet så kan du ta kontakt med oss.

Hvem kan energimerke hva?

Eksisterende boliger: Den som eier en bolig, kan energimerke boligen. Dersom noen andre skal energimerke for deg, for eksempel familie, venner, eiendomsmegler eller takstmann, skal denne personen logge på som seg selv gjennom ID-porten og søke opp boligen din under fanen «Finn bolig».

Nye boliger: Nye boliger skal alltid energimerkes av en ekspert. Skal du overta en ny bolig, må du påse at den er energimerket før du overtar. En ekspert kan være takstmann, rådgivende ingeniør og andre som dekker de kompetansekravene som er stilt. Kompetansekravene til ekspertene er definert i forskriften.

Energirådgivning: Energirådgiver som ønsker å tilby energirådgivning til boligeiere må oppfylle kravene til kompetanse hos Enova for å kunne registrere seg som energirådgiver.

Krav til kompetanse i energiforskriften: § 17.Kompetansekrav til å utføre energimerking.

Yrkesbygg: For virksomheter som utfører energimerking av yrkesbygg eller bygning med flere boenheter, jf. § 5 til § 9, kreves det at virksomheten innehar ingeniørkompetanse på bachelornivå med hovedvekt på bygningsteknikk- og energifag og minimum to års praksis fra energiberegninger for bygninger med tekniske anlegg. Virksomheten må benytte personell med nødvendige og relevante kvalifikasjoner til å utføre energimerkingen.

Boliger: For energimerking av nye bygninger, jf. § 5 til § 7, kreves det opplæring og praksis som tilsvarer de til enhver tid gjeldende krav for ansvarlig prosjekterende innen relevant tiltaksklasse, jf. plan- og bygningsloven. Kompetansekravene er oppfylt dersom virksomheten som er ansvarlig for merkingen har personell med den nødvendige kompetansen, og denne benyttes for energimerkingen. Den som selv ikke oppfyller kravet til kompetanse, kan energimerke dersom vedkommende jobber i en virksomhet med den nødvendige kompetansen jfr. § 17 i energimerkeforskriften.

Fag- og svennebrev: Den som har fag- eller svennebrev, eller tilsvarende, kan energimerke boliger dersom vedkommende jobber i en virksomhet med den nødvendige kompetansen jfr. § 17 i energimerkeforskriften.

Mesterbrev: Den som har mesterbrev eller tilsvarende og minimum fire år med relevant praksis, kan energimerke bygninger med tiltaksklasse 1, som er småhusbebyggelse, båtnaust og mindre lagerbygninger. Kan energimerke ut over dette dersom vedkommende jobber i en virksomhet med den nødvendige kompetansen jfr. § 17 i energimerkeforskriften.

Fagskoleingeniør eller bachelor: Den som har høyere fagskolegrad med 120 studiepoeng, eller tilsvarende med 10 år med relevant yrkeserfaring, eller bachelorgrad i ingeniørutdanning, høgskolegrad eller tilsvarende grad med 180 studiepoeng, eller tilsvarende med minimum 6 år med relevant yrkeserfaring, kan energimerke bygninger med tiltaksklasse 2, som er for eksempel boligblokker, skoler, publikumsbygg, arbeidsbygg og driftsbygninger. Kan energimerke ut over dette dersom vedkommende jobber i en virksomhet med den nødvendige kompetansen jfr. § 17 i energimerkeforskriften.

Interesseskjema Energirådgiver emne 1

Dette er et interresseskjema og ikke en bindende påmelding. Vi gir deg beskjed så snart påmeldingen er åpnet igjen!
Navn(Påkrevd)
Samtykke(Påkrevd)

Har du spørsmål?