Energirådgiver emne 1

Energirådgiver emne 1 er det første av to emner innen energirådgivning.

 • Neste oppstart: Høst 2024
 • Gjennomføring: Nettbasert
 • Foreleser: Byggingeniør Viggo Leikanger, Fagskulen Vestland
 • Pris: Kr 11 000,-.
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inngår i etterutdanningsavgift*
 • Antall plasser: Begrenset

Bli energirådgiver og kartlegg energiforbruket

Energirådgiver emne 1 er det første av to emner i energirådgivning og gjennom dette emnet er hovedfokuset på energimerking av bolig. Som energirådgiver skal du kartlegge energiforbruket i en bolig og sette opp forslag til mer energieffektive tiltak.

Du får kunnskaper om:

 • grunnleggende bygningsfysikk
 • energivurdering og energimerking av bolig
 • byggteknisk forskrift
 • EU sine krav til nullutslippsbygg innen 2050
 • Simien
Energirådgiver modul 1 energimerking
Viggo Leikanger

Kursholder fra Fagskulen Vestland

Kursholder Viggo Leikanger er utdannet Byggingeniør og har fagbrev som elektriker. Han har allsidig praksis fra Tine, GK og Aker Solutions. I dag underviser han ved Fagskulen Vestland på linjene KEM og Bygg i emnene bygningsfysikk, klima, energi og miljø samt vannboren varme- og kuldesystemer. Kort sagt, alt som har med energibruk og energirådgivning i bygg å gjøre.

Hvordan gjennomfører du energirådgiver emne 1

Emnet gjennomføres på deltid. Ettersom kurset er fleksibelt og nettbasert kan du studere energirådgivning i eget tempo innenfor det tidsrommet som blir gitt deg. For at du skal oppnå denne fleksibiliteten benytter vi videoforelesninger og oppgaver på nett i kombinasjon med webinarer i sanntid. Du må beregne ca. 40 arbeidstimer i tillegg til webinar og videoforelesning. Du kan delta på et felles oppstartsmøte slik at du får god informasjon om hva som er forventet av deg.

Avsluttende oppgave

For å bestå kurset skal du gjennomføre en avsluttende oppgave. Den avsluttende oppgaven vurderer vi med godkjent/ikke godkjent. Når du har fått oppgaven godkjent kan du hente ut et digitalt kursbevis på e-læringsportalen. Arbeidsomfanget er 60 timers arbeid, og kurset gir godkjenning for 20 etterutdanningstimer til Norsk takst.

Emne 1Nettbasert undervisningArbeidstimerSum arbeid
Videoforelesning10 timer
Webinar10 timer4 timer
Oppgaveløsning26 timer
Veiledning6 timer
Avsluttende oppgave4 timer
Sum60 timer
Emne 1: Energimerking

Innhold i emne 1

 • Grunnleggende bygningsfysikk 
 • Byggteknisk forskrift  
 • Forskrift om energimerking av (energimerkeforskriften for bygninger) 
 • Grunnleggende innføring i Simien 
 • Areal, volum, vinduer og dører 
 • U-verdier, kuldebruer, ventilasjon og varmeanlegg i bolig (noe historikk kommer inn her) 
 • Lekkasjetall og terrengskjerming 
 • Energimerking 
 • Støtteordninger Enova 
energirådgiver emne 1

Bygg på med emner i energirådgivning

Ettersom emnene i energirådgivning bygger på hverandre anbefaler vi å gjennomføre emne 1 og emne 2 etterhverandre. Dersom du har spørsmål om forløpet så kan du ta kontakt med oss.

Interesseskjema Energirådgiver emne 1

Dette er et interresseskjema og ikke en bindende påmelding. Vi gir deg beskjed så snart påmeldingen er åpnet igjen!
Navn(Påkrevd)
Samtykke(Påkrevd)

Har du spørsmål?