Studentkafé

Studentkafé er et digitalt arrangement vi har en gang hver semester, hver studentkafé har et tema som tas opp gjennom bidrag fra undervisere og studenter.

studentcafe
Studentkafé

Et møtested for ideer og erfaringer

Arrangementet studentkafé er åpen for alle deltidsstudenter ved NEAK som ønsker å delta. Målet er å fremme et godt læringsmiljø gjennom diskusjon og erfaringsutveksling. Vi inviterer alltid noen som kan dele relevant og ny informasjon for våre studenter. Studentkafé er uformelt – Her møtes vi digitalt, over en kaffe, for å høre om relevante temaer som er av betydning for deg som student.

Kommende studentkafé

Neste studentkafé arrangerer vi onsdag 3. april fra klokken 08.30 til klokken 09.30. Vi arrangerer studentkafé via webinarverktøyet zoom. Mer informasjon om tema kommer snart.

studentcafe

Har du spørsmål?