Energirådgiver emne 2

Energirådgiver emne 2 bygger videre på emne 1 i energirådgivning. Vi har i dette emnet hovedfokus på større næringsbygg. Bli energirådgiver gjennom en nettbasert opplæring!

 • Oppstart: Oktober 2023
 • Gjennomføring: Nettbasert
 • Kursholder: Byggingeniør Viggo Leikanger, Fagskulen Vestland
 • Varighet: Ett semester
 • Pris: Kr 18000,-

Energirådgiver emne 2 er det andre av to emner innenfor dette fagfeltet. Vi har i dette emnet hovedfokus på større næringsbygg. Som energirådgiver skal du ha kompetanse om hvordan du skriver en energiattest slik at du kan gi forslag til prioritering av energitiltak i bolig og yrkesbygg. Du skal gjøre kost-/nyttevurderinger om de ulike tiltakene ut ifra en helhetlig sammenheng. Med ferdigheter i å bruke Simien for energiberegninger vil du bli en god energirådgiver.

Du får kunnskaper om:

 • kravene til en energirapport
 • kostnadsanalyser og lønnsomhetsberegninger
 • funksjonen til ulike varmekilder i bygninger og hvordan energiforbruket i bygningen henger sammen med dette
 • energimerkeforskriften og TEK17
Energirådgiver modul 1 energimerking
Viggo Leikanger

Kursholder Viggo Leikanger er utdannet Byggingeniør og har fagbrev som elektriker. Han har allsidig praksis fra Tine, GK og Aker Solutions. I dag underviser han ved fagskolen Vestland på linjene KEM og Bygg i emnene bygningsfysikk, klima, energi og miljø samt vannboren varme- og kuldesystemer. Kort sagt, alt som har med energibruk i bygg å gjøre.

Hvordan gjennomfører du energirådgiver emne 2

Du kan gjennomføre dette emnet på deltid. Ettersom kurset er fleksibelt og nettbasert kan du studere energirådgivning i eget tempo innenfor det tidsrommet som blir gitt deg. For at du skal oppnå denne fleksibiliteten har vi lagt digitale leksjoner med videoforelesninger og oppgaver tilgjengelig på vår e-læringsportal. Selv om du vil finne det meste online blir det noen webinarer. Dette for å kunne gi en felles gjennomgang av oppgaver innenfor energirådgivning. Du kan delta på et felles oppstartsmøte via webinar slik at du får informasjon om kursinnholdet og hva som er forventet av deg.

Avsluttende oppgave

For å bestå kurset skal du gjennomføre en avsluttende oppgave. Oppgaven vurderer vi med godkjent/ikke godkjent. Når du har fått oppgaven godkjent kan du hente ut et digitalt kursbevis på e-læringsportalen.

Emne 2Nettbasert undervisningArbeidstimer studentSum
Videoforelesning30 timer30 timer
Webinar30 timer 10 timer40 timer
Oppgaveløsning55 timer55 timer
Veiledning20 timer15 timer40 timer
Avsluttende oppgave35 timer35 timer
Sum200 timer
Emne 2: Energirådgiver

Innhold i emne 2

 • Bruk av Simien for energiberegning  
 • Varmepumpeteknikk  
 • Vannbåren varme 
 • NS3031
 • TEK17 
 • Bygningsfysikk 
 • Energisimulering 
 • Lønnsomhetsberegninger 
 • Energi- kostnadsanalyse 
 • SD-anlegg (eksterne energikilder?) 
 • Energibruk med isolasjon og med tekniske installasjoner 
 • Utskifting av vinduer/dører 
 • Etterisolering og hensyn til arkitektur 
 • Prioritering av energitiltak 
 • Energirattest 
 • Støtteordninger Enova 
energirådgiver emne 2

Emner innen energirådgivning

Ettersom emnene i energirådgivning bygger på hverandre anbefaler vi å gjennomføre emne 1 og emne 2 i rekkefølge høstsemesteret 2023. I tidsrommet september til desember vil du kunne gjennomføre begge emner. Dersom du har spørsmål om forløpet så kan du ta kontakt med oss. Vi arbeider nå med å få oppstartdato klar.

Har du spørsmål?