Energirådgiver emne 2

Energirådgiver emne 2 bygger videre på emne 1 i energirådgivning.

 • Oppstart: 12. mars 2024
 • Gjennomføring: Nettbasert
 • Kursholder: Byggingeniør Viggo Leikanger, Fagskulen Vestland
 • Varighet: Ett semester
 • Pris: Kr 18000,-
 • Søknadsfrist: 25. februar 2024

Energirådgiver emne 2 er det andre av to emner i dette kurset, vi har i dette emnet fokus på næringsbygg noe som vil gi deg en større bredde som energirådgiver. Som energirådgiver skal du ha kompetanse om hvordan du skriver en energiattest slik at du kan gi forslag til prioritering av energitiltak i bolig og yrkesbygg. Du skal gjøre kost-/nyttevurderinger om de ulike tiltakene ut ifra en helhetlig sammenheng. Med ferdigheter i å bruke Simien for energiberegninger vil du bli en god energirådgiver.

Du får kunnskaper om:

 • kravene til en energirapport
 • kostnadsanalyser og lønnsomhetsberegninger
 • funksjonen til ulike varmekilder i bygninger og hvordan energiforbruket i bygningen henger sammen med dette
 • energimerkeforskriften og TEK17

Hvordan gjennomfører du energirådgiver emne 2

Du kan gjennomføre dette emnet på deltid. Ettersom kurset er fleksibelt og nettbasert kan du studere energirådgivning i eget tempo innenfor den gitte kursperioden. For at du skal oppnå denne fleksibiliteten har vi laget digitale leksjoner med videoforelesninger og oppgave tilgjengelig på vår e-læringsportal. Dette i kombinasjon med frokost- og kveldswebinarer i sanntid. Webinarene er frivillig å delta på, men vi anbefaler deltakelse for best utbytte av emnet. Du jobber deretter med oppgaven underveis hele perioden og leverer til en gitt frist. Du må beregne ca. 200 timers arbeid. På første frokostwebinar får du god informasjon om hva som er forventet av deg.

Avsluttende oppgave

For å bestå kurset skal du gjennomføre en avsluttende oppgave. Oppgaven vurderer vi med godkjent/ikke godkjent. Når du har fått oppgaven godkjent kan du hente ut et digitalt kursbevis på e-læringsportalen.

Emne 2Nettbasert undervisningArbeidstimer studentSum
Videoforelesning30 timer30 timer
Webinar30 timer 10 timer40 timer
Oppgaveløsning55 timer55 timer
Veiledning20 timer15 timer40 timer
Avsluttende oppgave35 timer35 timer
Sum200 timer
Emne 2: Energirådgiver

Innhold i emne 2

 • Bruk av Simien for energiberegning  
 • Varmepumpeteknikk  
 • Vannbåren varme 
 • NS3031
 • TEK17 
 • Bygningsfysikk 
 • Energisimulering 
 • Lønnsomhetsberegninger 
 • Energi- kostnadsanalyse 
 • SD-anlegg (eksterne energikilder?) 
 • Energibruk med isolasjon og med tekniske installasjoner 
 • Utskifting av vinduer/dører 
 • Etterisolering og hensyn til arkitektur 
 • Prioritering av energitiltak 
 • Energirattest 
 • Støtteordninger Enova 
energirådgiver emne 2

Emner innen energirådgivning

Ettersom emnene i energirådgivning bygger på hverandre anbefaler vi å gjennomføre emne 1 og emne 2 i rekkefølge. Du som tar begge emner kan være sikker på at du får den mest omfattende opplæringen i energi rådgivning. Du vil kunne anvende kompetansen til rådgivning for boligbygg eller næringsbygg.

De to emnene bygger på hverandre og det anbefales å gjennomføre hele kurset med følgende unntak: 

 • Emne1 kan tas som etterutdanningskurs for Norsk takst sine medlemmer.  
 • Dersom du ikke er medlem av Norsk takst og ønsker å starte på emne 2 er det en forutsetning at du har grunnleggende kjennskap til Simien og kunnskaper om bygningsfysikk og energiberegning. 

Interesseskjema Energirådgiver emne 2

Dette er et interresseskjema og ikke en bindende påmelding. Vi vil gi deg beskjed så snart påmeldingen er åpnet igjen!
Navn(Påkrevd)
Samtykke(Påkrevd)

Har du spørsmål?