Skrikende behov etter takstfolk som kan taksere naturskade

Takstfirmaer har nå en ekstrem pågang med skadesaker på grunn av styrtregn og flom. Ved Drammen takstsenter er de i full sving med å håndtere følgene av de siste ukenes ekstremvær.

naturskade

Jan-Erik Mikarlsen i Drammen Takstsenter forteller om en ekstrem pågang og at de må hente inn takstfolk fra andre deler av landet.

Vi er i full sving med å håndtere følgene av de siste ukenes ekstremvær. Arbeidsmengden er stor for våre sakkyndige og det ser ikke ut til å roe seg med det første. Vi søker hjelp både for å ta vare på våre ansattes helse og møte et pressende behov for de berørte.

Jan-Erik Mikarlsen, Drammen Takstsenter

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for takstforetak som Drammen Takstsenter. I medlemsmassen har de nær 700 takstingeniører som har kompetanse til å drive med skadetaksering. Administrerende direktør Daniel Helgesen sier til NRK at takstingeniører sendes i hopetall til Østlandet for å taksere skader.

Vi har etter dialog med skadeutvalget til Finans Norge og Norsk Naturskadepool bidratt med å skaffe beredskap fra vår medlemsmasse over hele landet. Vi har sørget for at våre medlemsbedrifter og takstingeniører kommer fra lengst nord, sør og vest i landet for å bidra med sin kapasitet.

Daniel Helgesen, Adm. direktør i Norsk takst.

Opplæring i taksering av naturskade

Norges Eiendomskademi (NEAK) tilbyr en nettbasert opplæring i naturskade for bygningssakkyndige og takstingeniører. Opplæringen er utviklet i samarbeid med Norsk Naturskadepool og Landbruksdirektoratet. Målet er å gi deltakerne en god oversikt over lovverket og organiseringen rundt Naturskadepoolens ansvarsområde.  I tillegg gir den en praktisk tilnærming til de ulike skadeårsakene. Foreleserne kommer blant annet fra Gjensidige, Norsk Naturskadepool og Landbruksdirektoratet.

Gjennom opplæringen i naturskade lærer deltakerne å taksere naturskader så nøyaktig som mulig, både med tanke på skadeårsak og skadeomfang. Takstrapporten skal inneholde alle opplysninger som medfører at selskapet gir den skadelidte et korrekt skadeoppgjør.

Henning Simonsen, Seniorrådgiver i Norsk Naturskadepool

Naturskadeordningen

I Norge har vi siden 1980 hatt en todelt erstatningsordning ved naturskader på ting. Hvem som erstatter skaden er avhengig av om objektet kan forsikres eller ikke. Ting som kan brannforsikres, erstattes av forsikringsselskapene. Dette er regulert i naturskadeforsikringsloven. Det som ikke kan forsikres, som landbruksarealer, veier, broer og annen infrastruktur, erstattes av statens naturskadeordning. Dette er regulert på tilsvarende måte i naturskadeerstatningsloven.

Naturskadeforsikringsordningen er en lovpålagt forsikring som er knyttet til brannelementet i forsikring av ting. Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader, blir automatisk forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool, hvor forsikringsselskapene er medlemmer. Norsk naturskadepool utlikner naturskadeerstatningene som medlemsselskapene utbetaler.

Det er gjerne mange involverte aktører ved en naturskade. Dersom det for eksempel dreier seg om en skredskade med problemstillinger knyttet til sikring, må den skadelidte henvende seg til kommunen. Kommunen kan igjen søke råd og bistand hos Norges vassdrags- og energidirektorat.