Den ene opplæringen du trenger for å lykkes med energirådgivning

For å imøtekomme EU sine krav til nullutslippsbygg har Norges Eiendomsakademi (NEAK) utviklet en opplæring i energirådgivning. Kurset er nettbasert og fleksibel.

Den ene opplæringen du trenger for å lykkes med energirådgivning

Ønsker å gjøre en forskjell

Formålet med å utvikle opplæringen i energirådgivning har vært å gi takstingeniører, fagskoleingeniører og andre med byggeteknisk bakgrunn muligheten til å gjøre en forskjell. Administrerende direktør i NEAK, Espen Fuglesang, mener denne opplæringen er en fantastisk mulighet for de med byggeteknisk bakgrunn. Han ser at mange i bygg- og eiendomsbransjen nå tar grep for å imøtekomme kravene om nullutslippsbygg. De nye EU kravene vil også innebære en oppgraderingsplikt på eldre og mindre energieffektive eiendommer.

Energieffektivisering av bygg vil sørge for lavere energikostnader og bedre innemiljø. Arbeidet med dette er viktig for å gi ny og fremtidsrettet vekst i bransjen. Som kompetansebedrift ønsker vi å gi vårt bidrag gjennom å tilby den beste opplæringen i energirådgivning på markedet. Opplæringen skal sikre at energirådgiverne kan utarbeide kostnadsanalyser og lønnsomhetsberegninger som er godt tilpasset hvert enkelt bygg — boligbygg eller næringsbygg.

Espen Fuglesang, Adm. direktør i Norges Eiendomsakademi

Gir boligeiere muligheten til å søke om støtte

Det finnes allerede en del tilbydere av korte kurs som gir en viss kompetanse som energirådgiver. NEAK velger å tilby en opplæring med litt mer tyngde. Deltakerne vil få kompetanse som gjør de til gode og fremtidsfokuserte rådgivere når det gjelder prioritering av energitiltak i bolig og yrkesbygg. Med opplæringen og riktig bakgrunn kan de registrere seg som energirådgivere i Enovas register. Boligeiere som benytter energirådgivere fra dette registeret kan søke om støtte for sine tiltak.

Bli energirådgiver
Byggingeniør Viggo Leikanger

Skal man jobbe som energirådgiver og anbefale store påkostninger på et bygg, skal man kunne stå for de anbefalingene man gjør. For å få en helhetlig forståelse for dette fagområdet, må man gjennom et visst pensum.

Viggo Leikanger, Byggingeniør og foreleser.

Foreleser med engasjement

Til å undervise på kurset har NEAK fått en av de fremste innen fagområdet, Viggo Leikanger fra Sunnfjord. Viggo er utdannet Byggingeniør og har fagbrev som elektriker. Han har allsidig praksis fra TINE, GK og Aker Solutions. I dag underviser han ved Fagskolen Vestland på linjene KEM og Bygg i emnene bygningsfysikk, klima, energi og miljø samt vannboren varme- og kulde systemer. Kort sagt, alt som har med energibruk i bygg å gjøre. Viggo brenner for fagområdet som energirådgivning dekker. Han forteller at du som energirådgiver skal ha kunnskap om hvordan et ventilasjonsanlegg med tilhørende teknologi, påvirker det totale energiforbruket i et bygg.

To emner over ett semester

Kurset består av to emner som til sammen kan gjennomføres over ett semester. I emne 1 får du generell kompetanse om de ulike varmetapene i et bygg. Du får ferdigheter til å kunne kartlegge energiforbruket til en bolig og sette opp forslag til mer energieffektive tiltak. I emne 2 får du kompetanse om å skrive en energirapport med forslag til prioritering av energitiltak. Du får også kompetanse om å gjøre kost-/nyttevurderinger om de ulike tiltakene ut fra en helhetlig sammenheng.