Taksering, utdanning av bygningssakkyndige
Velg ditt studie ›
Kun gjennom oss kan du bli sertifisert i landets ledende takseringsorganisasjon
Norsk takst
Ny fagskole utdanning

I samarbeid med Norsk takst

Bygningssakkyndig for tilstandsanalyser passer for deg som har gått bygglinje på videregående (tidligere yrkesskolen), eller for deg som har erfaring innenfor byggfag. Dersom du allerede har fagskolebakgrunn eller ingeniørbakgrunn i byggfaget kan du ta et kortere studieløp og starte med Innføring i taksering.