Utdanning innen taksering

Taksering er et spennende, bredt og variert fagområde som gir deg muligheten til spesialisering i flere ulike emner. Du kan bli takstmann eller takstingeniør gjennom fagskoleutdanning eller takstfaglig opplæring dersom allerede har en byggeteknisk bakgrunn.

hvordan planlegge undervisningen

Fagskoleutdanning i taksering

Fagskoleutdanningen vår gir deg 120 studiepoeng og er en fordypning innen utdanning for Bygg- og anleggsteknikk ved  Fagskulen Vestland.

Takstfaglig opplæring

Dersom du har en fagskolebakgrunn eller en ingeniørbakgrunn i byggfaget kan du ta et kortere utdanningsløp. Vi anbefaler at du starter med Innføring i taksering, som gir deg den grunnleggende innsikten i takstfaget. Du kan spesialisere deg videre innenfor det emnet som interesserer deg mest.

Våre andre kurs og utdanninger innen taksering

Takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig?

Fageksperter innen taksering har tradisjonelt benyttet tittelen takstmann. Nå benytter imidlertid mange heller den kjønnsnøytrale tittelen takstingeniør. Mange av de som jobber med taksering har en bakgrunn som byggingeniør eller fagskoleingeniør. Tittelen bygningssakkyndig blir benyttet for å titulere en person som kan utføre tilstandsanalyser etter de nye reglene for trygg bolighandel. Derfor er tittelen benyttet i forskrift til avhendingslova.

Bli sertifisert takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig

Kun gjennom vår takstutdanning kan du bli kvalifisert til å søke om medlemskap og sertifisering i Norsk takst. Å være sertifisert takstingeniør i Norsk takst er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet. For eksempel tilbyr Norsk takst et unikt fagmiljø og svært mange gode medlemsfordeler. Dersom målet ditt er å bli sertifisert anbefaler vi at du setter deg inn i deres krav til medlemskap. Før du starter på takstutdanningen kan du be om en prekvalifisering. Da kan du få vite om du vil kvalifisere til sertifisering etter endt utdanning.

Bestill rådgivning for taksering

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på
Samtykke(Påkrevd)

Har du spørsmål?

Påmelding nyhetsbrev