Høyaktuelle nettstudier i eiendomsforvaltning

Høyaktuelle nettstudier i eiendomsforvaltning

Norges Eiendomsakademi (NEAK) og Høgskulen på Vestlandet samarbeider om deltidsstudier i forvaltning og utvikling av eiendom. De to nettstudiene gir til sammen 30 studiepoeng.

kvinne arbeider med teknisk forvaltning

Bygningers livsløp og klimamål

Nettstudiene gir deg innsikt i og forståelse for den juridiske og økonomiske siden av eiendomsforvaltning. Du får innsikt i hvordan god teknisk forvaltning kan sikre at bygninger holder riktig teknisk standard.

– I disse studiene lærer du om hvordan teori og data benyttes til å finne gode løsninger i arbeid med utvikling av eiendom. Samtidig vil du få kunnskap om i byggetekniske problemstillinger og tekniske installasjoner

 Espen Fuglesang, Adm. Direktør ved NEAK

Bygningers livsløp er et spennende fagområde som er svært viktig i tiden fremover. Vi kjenner jo til storbyenes klimamål 2030. Byutvikling, valg og utfordringer innen teknisk, estetisk utforming og materialbruk har betydning.

– Den rivende utviklingen på tekniske løsninger, byggematerialer og krav til egenskaper for bygg, gjør dette yrket svært interessant. Det ligger spennende utfordringer i hvordan ivareta eldre bygg i denne tiden fremover, hvordan velge effektive og varige løsninger for energi og inneklima, sier Espen Fuglesang.

Byggtekniske fag, arkitektur, lanskapsforvaltning og miljøforvaltning

Byggebransjen er i løpende utvikling. Nye arkitekturiske stiler og materialtyper kommer til. Det gjør også nye forskrifter som stiller nye krav. Miljøkravene krever endring i design og bruk av bygninger, ikke minst med tanke på energibruk.

Høgskulen på Vestlandet har ingeniørutdanning i Bergen, Førde og Haugesund. Institutt for Byggfag i Bergen utdanner bygg ingeniører på bachelor, master og PhD-nivå. Studiene her er bredt sammensatt av byggetekniske fag, samt arkitektur, landskapsforvaltning og miljøforvaltning.

-Ingeniører, planleggere, kommuneansatte, designere, eiendomsforvaltere og investorer må holde seg oppdatert løpende, sier Thorbjørn Kaland, Rådgiver på Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet.

Nettstudier som kan inngå i en grad

Foruten oppdatert kompetanse med høy nytteverdi når du arbeider med bygg og eiendom, vil studiene gi deg til sammen 30 studiepoeng.

-Dette tilsvarer et halvt års studier ved en høyskole eller universitet, og kan inngå i en grad. Hvis du er i gang med bachelor-studier, er i arbeid, men mangler fullføring, gir disse studiene en ny mulighet. Studiepoengene vil komme til fradrag for en del studier, og man sparer dermed studietid, sier Thorbjørn Kaland.

Nettstudier i forvaltning og utvikling av eiendom har to samlinger over tre dager hver. Du kan delta på samlingene enten ved oppmøte i Bergen eller via online webinar. Webinarene tas opp slik at de er tilgjengelige også i etterkant.

Har du det som trengs for å bli takstingeniør?

Har du det som trengs for å bli takstingeniør?

Ved å utdanne deg til å bli takstingeniør eller bygningssakkyndig kan du bli sertifisert i Norsk takst og få nye og spennende jobbmuligheter.

student

Kritisk tenkning

Takstutdanningen er en utdanning der du skal sette deg inn i et teoretisk pensum om etikk og ulike takseringsmetoder, for å nevne noe. Evnen til kritisk tenkning er like viktig som arbeidet med den praktiske takseringen. Som takstingeniør bør du ha evne og vilje til å finne og forstå relevant informasjon. Dette er viktig fordi du skal forholde deg til en stor mengde informasjon. Dine avgjørelser skal tas på bakgrunn av faktabaserte analyser. Du er den som hjelper vanlige folk til å ta de rette avgjørelsene som er basert på fakta og ikke magefølelsen som metode, eller etter påvirkning fra selger. 

Interesse for konstruksjoner, teknologi og miljø i bygg

Bygg- og eiendomsbransjen er i endring, og det stilles stadig høyere krav til takstingeniører og andre som forvalter bygg og eiendom. En nylig lovendring har gitt en anerkjennelse av takstfagets betydning. Det er gode nyheter for deg som skal ta en utdanning i taksering og etablere deg i bransjen. Takstutdanningen er en profesjonsutdanning der du får ingeniørfaglig kompetanse innen bygningskonstruksjoner, tekniske anlegg, innemiljø, sikkerhet og energi – og mye mer. Som takstingeniør er det en fordel å være nysgjerrig på nye løsninger innen digital teknologi og tekniske installasjoner.

Samvittighetsfullhet

Å være samvittighetsfull er en sentral egenskap som vektlegges høyt i takseringsselskaper. Er du samvittighetsfull, så har du gjerne også selvdisiplin og fokus på orden og kompetanse. Som takstingeniør er det viktig at du følger de reglene og etiske retningslinjene som gjelder for bransjen.  Ansvarlighet og pålitelighet er viktige egenskaper for å kunne oppnå tillit og troverdighet blant kjøpere av takseringstjenester.  

Sosial kompetanse

Som takstingeniør kommer du i kontakt med et bredt spekter av mennesker, fra mennesker som skal selge sin bolig til advokater og meglere med betydelig makt i markedet. Å være takstingeniør eller bygningssakkyndig krever i noen situasjoner at du er tålmodig og at du har evnen til å sette deg inn i andres situasjon. Dette gjelder spesielt for deg som ønsker å taksere skader på bygninger. Det er en jobb der du vil møte mennesker i krise eller i sårbare situasjoner. Du bør trives med å snakke godt med ulike typer mennesker som må kunne stole på deg og ditt arbeid.

Blir byggeledere og mestere i eget tempo

Blir byggeledere og mestere i eget tempo

Studentene den nettbaserte utdanningen i byggeledelse ønsker fleksibilitet og muligheten til å søke om Mesterbrev.

student mesterbrev

Opplæringen i byggeledelse retter seg spesifikt mot tømrere, murere og rørleggere som ønsker å kvalifisere seg til søknad om Mesterbrev.  Med Mesterbrevet innen tømrer- og murerfaget kan de dessuten ta videre studier i taksering og bli takstingeniør eller bygningssakkyndig.

De to opplæringsløpene Bedriftsledelse og Faglig ledelse tilsvarer en mesterutdanning og er godkjent av Mesterbrev. Studentene kan starte å studere hver dag hele året. På e-læringsportalen Moodle følger de digitale læreveier for hvert eneste fagtema. Hyppige webinarer bidrar til enda større fleksibilitet i studieløpet. Adm. direktør ved Norges Eiendomsakademi, Espen Fuglesang, er svært fornøyd med at byggelederutdanningen har fått nok et løft.

Valgfrihet

Studentene på byggelederutdanningen bor spredt i hele landet, har familie og er i fast jobb. De er bundet til et sted og trenger et fleksibelt studietilbud. Rolf Skuterud og Arild Roksvaag er veiledere for studentene. Nye deltakere kan begynne å studere hver dag hele året. Studieløpet kan lett kan tilpasses hver enkelt deltaker. Studenten kan for eksempel ta en pause i studiene dersom han eller hun får en periode med prosjekter som krever mye på jobben. 

– Vi vet at mange av våre studenter har en aktiv hverdag med arbeid, familie- og fristidsaktiviteter. Derfor er studiet meget fleksibelt, tilpasset de behov som våre studenter har. Det betyr bl.a. at studentene i stor grad bestemmer selv når og hvor de vil studere. Hver student får i tillegg en av oss som veileder og coach som følger han/hun gjennom hele studiet. Er det noe de vil ha svar på, vet de at de kan nå oss via vår e-læringsplattform og mobil alle dager

Veileder Arild Roksvaag

Digitale leksjoner

De digitale læreveiene eller «leksjonene» på e-læringsportalen skal fremme aktiv og selvstendig læring med aktiviteter som quizer og skriftlige innleveringer. På webinarene kan studentene delta gjennom diskusjon eller chat og få svar på ting de er usikre på. Deltakerne kan se videoforelesninger som er korte og spissede, og ikke minst se de om igjen dersom de ikke forstår emnet første gang.

Kvalifiserer til mesterbrev

Opplæringen gir studentene muligheten til å fordype seg i det som er mest relevant for hverdagen som vil møte dem med tanke på krav til dokumentasjon. Studenter ved NEAKs byggelederutdanning blir spesialisert innenfor et område som er etterspurt i markedet. Det gir deltakerne alle muligheter til å havne øverst i søknadsbunken.

Mesterkvalifikasjonen er en formell, høyere yrkesfaglig lederkvalifikasjon for håndverkere som ønsker å videreutvikle seg i eget fag. Kvalifikasjonen består av tre komponenter: Fag- eller svennebrev i et mesterfag, minimum to års relevant og allsidig praksis i faget og mesterutdanning eller tilsvarende utdanning.

Kilde: mesterbrev.no

Opplæringen kvalifiserer til søknad om mesterbrev. Den åpner også for utdanning i taksering og muligheten til sertifisering i Norsk takst.

Takstutdanning gjennom digital fagskole

Takstutdanning gjennom digital fagskole

Visste du at du kan ta en heldigital utdanning som gir deg formell kompetanse som fagskoleingeniør og bygningssakkyndig?

Bilde av student med laptop

Krav til en grundig tilstandsanalyse

I 2019 vedtok Stortinget endringer i avhendingsloven. Fra 1. januar 2022 kan ikke lenger selger ta forbehold om at boligen «selges som den er». Ja, det betyr at selger må dokumentere tilstanden.

Les: Får nasjonale krav til tilstandsrapporter

Dette vil øke behovet for å innhente gode tilstandsrapporter laget av kompetente bygningssakkyndige, slik at eventuelle feil og mangler avdekkes og beskrives bedre enn det som er vanlig i dag. 

Vi i NEAK står for hovedtyngden av takstutdanningen her i landet. Bak oss står bransjeorganisasjonen Norsk takst og NITO, Norges ingeniør- og teknologorganisasjon. For å møte de ventede kompetansekravene, har vi etablert et samarbeid med Fagskulen i Sogn og Fjordane.

Dette innebærer at du kan ta et eget utdanningsløp som gir deg kompetanse slik at du kan kalle deg bygningssakkyndig, og dermed kan utføre tilstandsanalyser for bolig.

Nettbasert utdanning i tilstandsanalyse av bolig

Studietilbudet hører til innenfor fordypningsområdet bygg og etter det første året spesialiserer du deg som bygningssakkyndig for tilstandsanalyse. Du får tilgang til et digitalt studieløp som gir 120 studiepoeng fordelt på tre år, deltid.

Dersom du allerede har fagskolebakgrunn eller ingeniørbakgrunn i byggfaget kan du ta et noe kortere studieløp ved Norges Eiendomsakademi og etter endt utdanning kan du bli sertifisert og bli medlem hos Norsk takst. Også dette er deltidsstudier. 

Les: Nettbasert utdanning i taksering

5 gode grunner til å studere ved NEAK

5 gode grunner til å studere ved NEAK

Ønsker du å bygge en karriere innen bygg og eiendom? Les hvorfor du bør velge NEAK for din videreutdanning!

Pc med 3D visning bygg

Forelesere fra Høyskoler, fagskoler og næringsliv

Vi henter våre forelesere fra bygg- og eiendomsbransjen og fra andre skoler. De er fageksperter med lang erfaring og en unik innsikt i hvordan teori og gode verktøy benyttes i det virkelige arbeidslivet.

Moderne læringsformer

I likhet med de aller fleste bransjer går også bygg- og eiendomsbransjen gjennom en digitalisering. Vårt e-læringstilbud er godt egnet til å lære bort denne typen kompetanse. De fleste av våre studier er tilgjengelig på en av verdens mest moderne e-læringsplattform, Moodle. Der kan vi tilby skreddersydd e-læring på høyt nivå. 

Les: Nettbasert utdanning og etterutdanning – lenke

Personlig oppfølging

Hos oss blir du ikke borte i mengden. Våre veiledere vil gi deg de tilbakemeldingene du trenger for å kunne fullføre studiet på en god måte. Du kan ta kontakt med både veileder og administrasjon gjennom e-læringsportal, e-post eller telefon. 

Nettverk i bygg- og eiendomsbransjen

Vi blir stadig kontaktet av bedrifter som ønsker å rekruttere nye medarbeidere. Derfor bistår vi de med å formidle relevante stillingsutlysninger. Gjennom NEAK karriere kan vi sette deg i kontakt med bedrifter før du er ferdig uteksaminert. Som deltidsstudent kan du også bygger relasjoner gjennom gruppearbeid og samarbeid gjennom digitale kanaler. Alle våre deltidsstudenter har en unik bakgrunn og egne erfaringer som kan deles med de andre.

Les: NEAK Karriere – lenke

Fremtidsrettede studier

Vi jobber kontinuerlig med å tilrettelegge kompetanse etter de krav du møter i bransjen. I tillegg til eksisterende utdanningstilbud tilbyr vi korte og nettbaserte kurs for privatpersoner og bedrifter. Gjennom disse kan du holde deg oppdatert på alt fra lovverk og standarder til byggeteknikk og digitale verktøy.

Les: Kurs, weinarer og konferanser – lenke

Ønsker flere kvinner til takseringsyrket

Ønsker flere kvinner til takseringsyrket

Takstyrket i Norge går spennende tider i møte. Det er endringer i utdannelser og sertifiseringer, og det stilles stadig nye krav til kunnskapene man må ha som takstingeniør eller bygningssakkyndig.

Takstingeniør Cathrine Yvonne Pedersen

Takstingeniør Cathrine Yvonne Pedersen forteller hvorfor hun mener flere kvinner bør søke seg til bransjen. 

Cathrine forteller at hun gikk allemennfag på videregående og egentlig hadde tenkt seg en teoretisk rettet vei som sivilingeniør. I løpet av studiet fant ut at hun ønsket en mer aktiv hverdag. Derfor valgte hun å ta takstutdanningen på deltid over to år, samtidig som hun jobbet som sivilingeniør.

– Studiet er på deltid, så det går fint å ta det mens man er i arbeid. Det finnes flere veier å gå for å bli takstingeniør. Selv om jeg har valgt den teoretiske veien via sivilingeniørutdanningen, kan man også gå den yrkesfaglige veien med bygg og anlegg på videregående skole, og sikre relevant fagbrev/svennebrev, som gir grunnlag for opptak til fagskole.

Cathrine Yvonne Pedersen

Som takstingeniør er evnen til kritisk tenkning viktig. Minst like viktig som arbeidet med den praktiske takseringen. 

Cathrine mener at du med en takstutdanning kommer til å få bruk for dine styrker, enten de praktiske eller teoretiske. Hun peker på en annen fordel som er at det er svært få fysiske utfordringer i yrket, det er bra lønn og gode utviklingsmuligheter, sier hun.

Takseringsyrket er fleksibelt, du får bruk for ordenssans, ansvarlighet og sosial kompetanse.

– Takseringsyrket spenner over mange forskjellige fag. Det gir en variert arbeidshverdag der man må kunne vurdere skader, og reise rundt å se på boliger. Du kan også jobbe hvor som helst i landet om du er bygningssakkyndig.

Cathrine Yvonne Pedersen

Takseringsselskapene etterspør kvinnelige takstingeniører i sine stillingsannonser. Så hvorfor har vi så få kvinner i dette yrket? Vi i Norges Eiendomsakademi ønsker å gjøre flere kvinner oppmerksomme på denne karrieremuligheten.

Utdanningsveier

Fagskoleutdanningen i taksering er et samarbeid mellom Norges Eiendomsakademi og Fagskulen i Sogn og Fjordane og gir 120 studiepoeng. Utdanningen er heldigital og gjennomføres på tre år, deltid.

Fagskoleutdanningen Bygningssakkyndig for tilstandsanalyse er heldigital og gjennomføres på tre år, deltid. Den tilsvarer to år med fagskole på fulltid og gir 120 studiepoeng.

Vi oppfordrer kvinner og menn fra hele landet til å søke innen 15. april, dette gjøres via samordna opptak. Du som allerede har fagskolebakgrunn eller ingeniørbakgrunn i byggfaget kan du ta et noe kortere utdanningsløp ved Norges Eiendomsakademi og etter endt videreutdanning kan du bli sertifisert og bli medlem hos Norsk takst. 

Som takstingeniør kan du jobbe med taksering, forsikring/sanering eller byggeteknisk rådgivning. Medlemmene i Norsk takst utfører takstoppdrag over hele landet, på ulike fagfelt som bolig, skade, landbruk, næringseiendom, el-takst og teknologi- og spesialområder.

Slik lykkes du som prosjektleder

Slik lykkes du som prosjektleder

Jobber du med byggeprosjekter? Da vet du nok godt at du ikke er i stand til å forutsi alle fremtidige hendelser. Men visste du at du kan lære deg teknikker og arbeidsmetoder for å håndtere utfordringene du møter som prosjektleder?

En prosjektleder med hjelm i hånden

God styringskultur

God styring dreier seg om å planlegge og følge opp gjennomføringen av byggeprosjektet. Derfor er det viktig med god styringskultur dersom du ønsker å oppnå effektivitet. Og hva er styringskultur? Det er den holdningen og innstillingen som deltakerne i prosjektet har. Dårlige holdninger kan lede hele byggeprosjektet inn i en ond sirkel. Faller fokuset på å overholde planer lett bort? I så fall vil dette føre til at du bruker mindre krefter på å utarbeide planer. Kort kan vi si at du unngår å havne i denne situasjonen dersom du prioriterer arbeidet med å planlegge. Samtidig bør du naturligvis bruke planene aktivt i oppfølgingen av byggeprosjektet. Så la oss forenkle prosjektledelse og se på det grunnleggende du bør ta med deg dersom du vil lykkes. Gode holdninger! Gjennom erfaring vil du lære av dine feil og bli bedre på dette over tid.

Kontroll på entreprise og lovverk

Når du jobber som prosjektleder i byggebransjen, er det viktig å forstå reglene i kontrakten du skal forvalte. Du ønsker jo ikke å påføre arbeidsgiver et tap på grunn av noe slikt. Ved å sette deg inn i de grunnleggende prinsippene i norsk entrepriserett, unngår du mye krøll. Som prosjektleder bør du også kjenne til standardkontraktene i Norsk Standard. Hvorfor ikke lage sjekklister og en oversikt over kilder for å huske på regler og frister? Sett gjerne av faste tidspunkter, hvor du setter deg ned og undersøker byggeforskrifter, lovverk og bestemmelser som du må ta hensyn til. Dette er viktig både under planleggingen og utførelsen av byggeprosjekter.

Tidsplanlegging

For kunden er tiden ofte kritisk, prosjektet må bli ferdig innen en gitt dato. Hvordan kan du optimalisere tidsbruken i byggeprosjektet? Gjennom grundig tidsplanlegging kan du sikre at sluttdatoen holdes. Når du bestemmer retningen til prosjektet, vil prosjektdeltakerne vite hva de skal gjøre og når de skal gjøre det. Det som er selvsagt for deg, kan være regelrett gresk for prosjektdeltakerne. Bli bevisst på hvordan en god milepælplan kan gjøre at du unngår å snakke over hodet på dem. Synliggjør hvordan alle leveranser inngår i det endelige resultatet. Og hva skjer da? Milepælplanen vil virke sterkt motiverende på prosjektdeltakerne. Ansvaret for å nå milepæler kan du naturligvis delegere til mindre grupper i byggeprosjektet. 

Teknikker for kostnadsestimering

Det finnes mange eksempler på byggeprosjekter med kostnadsoverskridelser. Håndtering av kostnader er en stor utfordring i mange prosjekter. Det kan være begrenset tilgang til informasjon når kostnadene skal estimeres. Og som du sikkert vet, – byggeprosjekter skaper ikke inntekter mens de pågår. Det er derfor viktig at du som prosjektleder har god kunnskap om kostnadsestimering. Hvordan skal du bestemme anslag på kostnader for de forskjellige ressursene som trengs i prosjektet? Ulike teknikker kan brukes for å komme frem til kostnadsestimater for byggeprosjekter.

Les om utdanning i byggeledelse for bygg- og eiendomsbransjen – lenke

Din vei til Mesterbrevet – lenke

Håndtering av usikkerhet

Den ubehagelige sannheten er at du er nødt til å forholde deg til en del usikkerhet som prosjektleder. Håndtering av usikkerheten i byggeprosjektet er viktig, men det betyr ikke at du bør redusere usikkerheten til null. En viss usikkerhet vil ha en motivasjonsskapende effekt i alle byggeprosjekter. Som prosjektleder er det viktig at du unngår en «Her fins ingen usikkerhet»-holdning. Fokuserer heller på å gi rom for åpenhet og informasjonsutveksling med prosjektdeltakerne. Som prosjektleder kan du benytte enkle verktøy i dette arbeidet. Usikkerhetshåndtering handler om å jobbe proaktivt med tanke på uforutsette hendelser som kan oppstå. Usikkerhet kan for eksempel skyldes forhold ved prosjektets planer, arbeidsmetoder eller organisering.

Forebygging av konflikter

Når det oppstår en konflikt mellom involverte aktører, kan byggeprosjektet fort bli både forsinket og dyrere enn forventet. Konflikter kan lett oppstå når det er tidspress. Derfor er det viktig å avklare hva du forventer av prosjektdeltakerne i forkant. Du bør også avklare hva de forventer av deg. Igjen, -dersom du passer på å gi hyppige og konkrete tilbakemeldinger underveis, vil dette oppfattes som motiverende. Noen ganger er det gull verdt å ha toleranse for uklarheter og prøve å være en kreativ problemløser. Har du liten erfaring med ledelse? Du kan lære deg hvordan du kan kommunisere godt ut fra dine forutsetninger.