Høyaktuelle nettstudier i eiendomsutvikling

Høyaktuelle nettstudier i eiendomsutvikling har blitt til gjennom et samarbeid mellom Norges Eiendomsakademi (NEAK) og Høgskulen på Vestlandet. Samarbeidet har gitt to fleksible deltidstudier som gir til sammen 30 studiepoeng.

eiendomsutvikling på kontoret

Bygningers livsløp og klimamål

De høyaktuelle nettstudiene ved Høgskulen på Vestlandet gir deg innsikt i og forståelse for den juridiske og økonomiske siden av eiendomsforvaltning. Du får innsikt i hvordan god teknisk forvaltning kan sikre at bygninger holder riktig teknisk standard.

– I disse studiene lærer du om hvordan teori og data benyttes til å finne gode løsninger i arbeid med utvikling av eiendom. Samtidig vil du få kunnskap om i byggetekniske problemstillinger og tekniske installasjoner

 Espen Fuglesang, Adm. Direktør ved NEAK

Eiendomsutvikling og eiendomsbransjen generelt er en sentral brikke i det grønne skiftet. For å nå vedtatte klimamål stilles det stadig nye krav som vil medføre merkbare endringer for aktørene i næringen. Bygningers livsløp er et spennende fagområde som er svært viktig i tiden fremover. Vi kjenner jo til storbyenes klimamål 2030. Byutvikling, valg og utfordringer innen teknisk, estetisk utforming og materialbruk har betydning.

– Den rivende utviklingen på tekniske løsninger, byggematerialer og krav til egenskaper for bygg, gjør dette yrket svært interessant. Det ligger spennende utfordringer i hvordan ivareta eldre bygg i denne tiden fremover, hvordan velge effektive og varige løsninger for energi og inneklima, sier Espen Fuglesang.

Byggetekniske fag, arkitektur, lanskapsforvaltning og miljøforvaltning

Byggebransjen er i løpende utvikling. Nye arkitekturiske stiler og materialtyper kommer til. Det gjør også nye forskrifter som stiller nye krav. Miljøkravene krever endring i design og bruk av bygninger, ikke minst med tanke på energibruk. Eiendomsutviklere kan bidra til bærekraftig utvikling og gi råd om hvilke grep som må gjøres. Mange eiendomsselskaper har allerede klare strategier for klima og miljø med mål om drastiske utslippskutt i prosjektene. Målet er at klimagassutslipp skal halveres innen 2030 – helst før.

Høgskulen på Vestlandet har ingeniørutdanning i Bergen, Førde og Haugesund. Institutt for Byggfag i Bergen utdanner bygg ingeniører på bachelor, master og PhD-nivå.

Ingeniører, planleggere, kommuneansatte, designere, eiendomsforvaltere, eiendomsutviklere og investorer må holde seg oppdatert løpende. Våre deltidsstudier er bredt sammensatt av byggetekniske fag, samt arkitektur, landskapsforvaltning og miljøforvaltning.

Thorbjørn Kaland, Rådgiver på Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet.

Nettstudier innen utvikling av eiendom kan inngå i en grad

Foruten oppdatert kompetanse med høy nytteverdi når du arbeider med bygg og eiendom, vil studiene i eiendomsutvikling gi deg til sammen 30 studiepoeng.

-Dette tilsvarer et halvt års studier ved en høyskole eller universitet, og kan inngå i en grad. Hvis du er i gang med bachelor-studier, er i arbeid, men mangler fullføring, gir disse studiene en ny mulighet. Studiepoengene vil komme til fradrag for en del studier, og man sparer dermed studietid, sier Thorbjørn Kaland.

Nettstudier i forvaltning og utvikling av eiendom har to samlinger over tre dager hver. Du kan delta på samlingene enten ved oppmøte i Bergen eller via online webinar. Webinarene tas opp slik at de er tilgjengelige også i etterkant.