Skrikende behov etter takstfolk som kan taksere naturskade

Skrikende behov etter takstfolk som kan taksere naturskade

Takstfirmaer har nå en ekstrem pågang med skadesaker på grunn av styrtregn og flom. Ved Drammen takstsenter er de i full sving med å håndtere følgene av de siste ukenes ekstremvær.

naturskade

Jan-Erik Mikarlsen i Drammen Takstsenter forteller om en ekstrem pågang og at de må hente inn takstfolk fra andre deler av landet.

Vi er i full sving med å håndtere følgene av de siste ukenes ekstremvær. Arbeidsmengden er stor for våre sakkyndige og det ser ikke ut til å roe seg med det første. Vi søker hjelp både for å ta vare på våre ansattes helse og møte et pressende behov for de berørte.

Jan-Erik Mikarlsen, Drammen Takstsenter

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for takstforetak som Drammen Takstsenter. I medlemsmassen har de nær 700 takstingeniører som har kompetanse til å drive med skadetaksering. Administrerende direktør Daniel Helgesen sier til NRK at takstingeniører sendes i hopetall til Østlandet for å taksere skader.

Vi har etter dialog med skadeutvalget til Finans Norge og Norsk Naturskadepool bidratt med å skaffe beredskap fra vår medlemsmasse over hele landet. Vi har sørget for at våre medlemsbedrifter og takstingeniører kommer fra lengst nord, sør og vest i landet for å bidra med sin kapasitet.

Daniel Helgesen, Adm. direktør i Norsk takst.

Opplæring i taksering av naturskade

Norges Eiendomskademi (NEAK) tilbyr en nettbasert opplæring i naturskade for bygningssakkyndige og takstingeniører. Opplæringen er utviklet i samarbeid med Norsk Naturskadepool og Landbruksdirektoratet. Målet er å gi deltakerne en god oversikt over lovverket og organiseringen rundt Naturskadepoolens ansvarsområde.  I tillegg gir den en praktisk tilnærming til de ulike skadeårsakene. Foreleserne kommer blant annet fra Gjensidige, Norsk Naturskadepool og Landbruksdirektoratet.

Gjennom opplæringen i naturskade lærer deltakerne å taksere naturskader så nøyaktig som mulig, både med tanke på skadeårsak og skadeomfang. Takstrapporten skal inneholde alle opplysninger som medfører at selskapet gir den skadelidte et korrekt skadeoppgjør.

Henning Simonsen, Seniorrådgiver i Norsk Naturskadepool

Naturskadeordningen

I Norge har vi siden 1980 hatt en todelt erstatningsordning ved naturskader på ting. Hvem som erstatter skaden er avhengig av om objektet kan forsikres eller ikke. Ting som kan brannforsikres, erstattes av forsikringsselskapene. Dette er regulert i naturskadeforsikringsloven. Det som ikke kan forsikres, som landbruksarealer, veier, broer og annen infrastruktur, erstattes av statens naturskadeordning. Dette er regulert på tilsvarende måte i naturskadeerstatningsloven.

Naturskadeforsikringsordningen er en lovpålagt forsikring som er knyttet til brannelementet i forsikring av ting. Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader, blir automatisk forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool, hvor forsikringsselskapene er medlemmer. Norsk naturskadepool utlikner naturskadeerstatningene som medlemsselskapene utbetaler.

Det er gjerne mange involverte aktører ved en naturskade. Dersom det for eksempel dreier seg om en skredskade med problemstillinger knyttet til sikring, må den skadelidte henvende seg til kommunen. Kommunen kan igjen søke råd og bistand hos Norges vassdrags- og energidirektorat.

Disse egenskapene er viktige hos en takstingeniør

Disse egenskapene er viktige hos en takstingeniør

Vi har spurt takstingeniørene Thomas Tandberg, Hanne-Kristin Holand og Thomas Raimet hvilke egenskaper som kommer godt med i takseringsyrket.

Disse egenskapene er viktige hos en takstingeniør
Disse egenskapene er viktige hos en takstingeniør
Thomas Tandberg
Thomas Tandberg er Takstmann, Tømrermester og Daglig leder i Taksator.

En takstingeniør skal evne å tenke kritisk

Thomas Tandberg er takstingeniør og daglig leder i Taksator i Oslo. Han trekker frem rådgivningsrollen de har på ulike arenaer. Der er evnen til kritisk tenking en avgjørende egenskap for å kunne gjennomføre gode analyser .

Som takstingeniører fungerer vi ikke bare som kontrollører for eksisterende boliger/bygninger. Vi er også rådgivere for fremtidige prosjekter, mulige valg av løsninger og vi engasjeres som uavhengig part for kvalitetssikring.

Thomas Tandberg, Takstingeniør og Daglig leder i Taksator AS

Thomas forteller at det grønne skiftet har gitt takstingeniøren en utvidet rolle innenfor rådgivning. Som følge av dette er de nå etterspurt som rådgivende organ for grønnere bygging og løsninger som er fremtidsrettet med tanke på energieffektivisering, kostnadsbesparing og livskvalitet i generasjoner.

En takstingeniør skal være en du har tillit til

Hanne-Kristin Holand jobber som takstingeniør i Hotakst AS i Tromsø og utfører blant annet tilstandsrapporter, tomtetakster og reklamasjonstakster. Hun mener det er viktig at takstingeniører har kompetanse om flere fagfelt, på den måten opparbeides det en bredde i det faglige tyngden, som en takstingeniør bør ha. Når en takstingeniør er objektiv kan alle parter som er involverte stole på produktet, uavhengig av hvem som er bestiller. – Og, legger Hanne-Kristin til,– En takstingeniør skal i sitt virke ha med seg både hjerte og hodet.

Takstingeniør Hanne-Kristin Holand

En takstingeniør som har med seg både hode og hjerte, vil oppfattes som omsorgsfull og en man får tillitt til.

Takstingeniør Hanne-Kristin Holand

Hanne-Kristin Holand trekker frem flere egenskaper som bør være på plass.

– En takstingeniør bør være strukturert, ryddig i eget arbeid og kunne arbeide selvstendig. God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne må være på plass slik at du blir forstått av alle. Du må kommunisere på en lettfattelig måte, ellers er det en fare for å miste tilliten. Du må like utfordringer og være fleksibel selv om du av og til må sette andres behov foran dine egne, forklarer Hanne-Kristin.  

En takstingeniør skal kunne kommunisere godt

Takstingeniør Thomas Raimet
Thomas Raimet fra Takstgruppen AS.

Thomas Raimet er avdelingsleder skade, takstingeniør og fukttekniker i Takstgruppen. Som fagekspert må han inneha bred fag- og systemkompetanse. I arbeidshverdagen møter han mennesker som kan være midt i en krise. Da er det viktig å være et godt medmenneske.

Ved taksering av skade kreves det at du har evnen til å sette deg inn i andres situasjon. Du vil møte mennesker i sårbare situasjoner. Derfor bør du trives med å snakke godt med ulike typer mennesker som må kunne stole på deg og ditt arbeid.

Thomas Raimet, Avdelingsleder skade og Takstingeniør i Takstgruppen AS.

Thomas forteller at god kommunikasjon viktig når man skal samarbeide med mange aktører i en skadesak.

– En sentral egenskap er å kunne samarbeide godt med andre. Du må kunne se løsningene. Bærekraft er et ofte brukt begrep i skadesammenheng, da handler det om å se på bærekraftige løsninger i skadesakene. Du må ha fokus på hvilke metoder du skal velge, hvilke materialer skal brukes – kan det gjenbrukes? Og er avfallet sortert riktig? Dette er viktige egenskaper vi i Takstgruppen setter høyt hos en takstingeniør, forteller Thomas.

Takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig?

Fageksperter innen taksering har tradisjonelt benyttet tittelen takstmann. Nå benytter imidlertid mange heller den kjønnsnøytrale tittelen takstingeniør. Mange av de som jobber med taksering har en bakgrunn som byggingeniør eller fagskoleingeniør. Tittelen bygningssakkyndig blir benyttet for å titulere en person som kan utføre tilstandsanalyser etter de nye reglene for trygg bolighandel. Derfor er tittelen benyttet i forskrift til avhendingslova.

Bli sertifisert takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig

Kun gjennom vår opplæring kan du bli kvalifisert til å søke om medlemskap og sertifisering i Norsk takst. Å være sertifisert takstingeniør i Norsk takst er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet. For eksempel tilbyr Norsk takst et unikt fagmiljø og svært mange gode medlemsfordeler. Dersom målet ditt er å bli sertifisert anbefaler vi at du setter deg inn i deres krav til medlemskap. Før du setter i gang med kurs innen taksering kan du be om en prekvalifisering. Slik får du vite om bakgrunnen din gjør at du vil kvalifisere til sertifisering etterpå.

Har du det som trengs for å bli takstingeniør?

Har du det som trengs for å bli takstingeniør?

Ved å utdanne deg til å bli takstingeniør eller bygningssakkyndig kan du bli sertifisert i Norsk takst og få nye og spennende jobbmuligheter.

student

Kritisk tenkning

Takstutdanningen er en utdanning der du skal sette deg inn i et teoretisk pensum om etikk og ulike takseringsmetoder, for å nevne noe. Evnen til kritisk tenkning er like viktig som arbeidet med den praktiske takseringen. Som takstingeniør bør du ha evne og vilje til å finne og forstå relevant informasjon. Dette er viktig fordi du skal forholde deg til en stor mengde informasjon. Dine avgjørelser skal tas på bakgrunn av faktabaserte analyser. Du er den som hjelper vanlige folk til å ta de rette avgjørelsene som er basert på fakta og ikke magefølelsen som metode, eller etter påvirkning fra selger. 

Interesse for konstruksjoner, teknologi og miljø i bygg

Bygg- og eiendomsbransjen er i endring, og det stilles stadig høyere krav til takstingeniører og andre som forvalter bygg og eiendom. En nylig lovendring har gitt en anerkjennelse av takstfagets betydning. Det er gode nyheter for deg som skal ta en utdanning i taksering og etablere deg i bransjen. Takstutdanningen er en profesjonsutdanning der du får ingeniørfaglig kompetanse innen bygningskonstruksjoner, tekniske anlegg, innemiljø, sikkerhet og energi – og mye mer. Som takstingeniør er det en fordel å være nysgjerrig på nye løsninger innen digital teknologi og tekniske installasjoner.

Samvittighetsfullhet

Å være samvittighetsfull er en sentral egenskap som vektlegges høyt i takseringsselskaper. Er du samvittighetsfull, så har du gjerne også selvdisiplin og fokus på orden og kompetanse. Som takstingeniør er det viktig at du følger de reglene og etiske retningslinjene som gjelder for bransjen.  Ansvarlighet og pålitelighet er viktige egenskaper for å kunne oppnå tillit og troverdighet blant kjøpere av takseringstjenester.  

Sosial kompetanse

Som takstingeniør kommer du i kontakt med et bredt spekter av mennesker, fra mennesker som skal selge sin bolig til advokater og meglere med betydelig makt i markedet. Å være takstingeniør eller bygningssakkyndig krever i noen situasjoner at du er tålmodig og at du har evnen til å sette deg inn i andres situasjon. Dette gjelder spesielt for deg som ønsker å taksere skader på bygninger. Det er en jobb der du vil møte mennesker i krise eller i sårbare situasjoner. Du bør trives med å snakke godt med ulike typer mennesker som må kunne stole på deg og ditt arbeid.

Takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig?

Fageksperter innen taksering har tradisjonelt benyttet tittelen takstmann. Nå benytter imidlertid mange heller den kjønnsnøytrale tittelen takstingeniør. Mange av de som jobber med taksering har en bakgrunn som byggingeniør eller fagskoleingeniør. Tittelen bygningssakkyndig blir benyttet for å titulere en person som kan utføre tilstandsanalyser etter de nye reglene for trygg bolighandel. Derfor er tittelen benyttet i forskrift til avhendingslova.

Bli sertifisert takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig

Kun gjennom vår opplæring kan du bli kvalifisert til å søke om medlemskap og sertifisering i Norsk takst. Å være sertifisert takstingeniør i Norsk takst er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet. For eksempel tilbyr Norsk takst et unikt fagmiljø og svært mange gode medlemsfordeler. Dersom målet ditt er å bli sertifisert anbefaler vi at du setter deg inn i deres krav til medlemskap. Før du setter i gang med kurs innen taksering kan du be om en prekvalifisering. Slik får du vite om bakgrunnen din gjør at du vil kvalifisere til sertifisering etterpå.

Takstutdanning gjennom digital fagskole

Takstutdanning gjennom digital fagskole

Nå kan du ta en takstutdanning heldigitalt ved en fagskole som gir deg formell kompetanse som fagskoleingeniør og bygningssakkyndig.

Takstutdanning ved fagskole

Takstutdanning og krav til en grundig tilstandsanalyse

I 2019 vedtok Stortinget endringer i avhendingsloven. Selger kan fra 1. januar 2022 ikke lenger ta forbehold om at boligen «selges som den er». For å imøtekomme dette kravet må selger passe på å dokumentere tilstanden godt nok.

Les: Får nasjonale krav til tilstandsrapporter

Dette vil øke behovet for å innhente gode tilstandsrapporter laget av kompetente bygningssakkyndige, slik at eventuelle feil og mangler avdekkes og beskrives bedre enn det som er vanlig i dag. 

NEAK står for hovedtyngden av takstutdanningen her i landet. Bak NEAK står bransjeorganisasjonen Norsk takst og NITO, Norges ingeniør- og Teknologorganisasjon. For å møte de ventede kompetansekravene, har vi i NEAK etablert et samarbeid med Fagskulen i Sogn og Fjordane.

Dette innebærer at du kan ta en takstutdanning gjennom et utdanningsløp som gir deg oppdatert kompetanse. Du blir gjennom denne takstutdanningen kvalifisert som bygningssakkyndig slik at du kan utføre godkjente tilstandsanalyser for bolig.

Nettbasert utdanning i tilstandsanalyse av bolig

Studietilbudet hører til innenfor fordypningsområdet bygg. Etter det første året begynner du på spesialiseringen du trenger som bygningssakkyndig for tilstandsanalyse. Du får tilgang til et digitalt studieløp som gir 120 studiepoeng fordelt på tre år, deltid.

Dersom du allerede har fagskolebakgrunn eller ingeniørbakgrunn i byggfaget kan du ta et noe kortere studieløp ved Norges Eiendomsakademi. Etter endt utdanning kan du søke om å bli sertifisert hos Norsk takst.

Takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig?

Fageksperter innen taksering har tradisjonelt benyttet tittelen takstmann. Nå benytter mange heller den kjønnsnøytrale tittelen takstingeniør. Mange av de som jobber med taksering har en bakgrunn som bygg ingeniør eller fagskoleingeniør. Tittelen bygningssakkyndig blir benyttet for å titulere en person som kan utføre tilstandsanalyser etter de nye reglene for trygg bolighandel. Du vil se at tittelen er benyttet i forskrift til avhendingslova.

Bli sertifisert takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig

Du blir gjennom vår takstutdanning kvalifisert til å søke om medlemskap og sertifisering i Norsk takst. Å være sertifisert takstingeniør i Norsk takst er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet. Norsk takst tilbyr et unikt fagmiljø, og svært mange gode medlemsfordeler. Dersom målet ditt er å bli sertifisert anbefaler vi at du setter deg inn i deres krav til medlemskap. Du kan også be om en prekvalifisering før du starter på takstutdanningen din.

Tilstandsrapporter skal følge nye nasjonale krav

Tilstandsrapporter skal følge nye nasjonale krav

Tilstandsrapporter skal nå følge en standard. Lovendringen betyr at selger ikke kan ta forbehold om at boligen «selges som den er».

tilstandsrapport ved bolighandel

Denne saken handler om endringer i Avhendingsloven som Stortinget vedtok i 2019.

En anerkjennelse av takstfaget

Lovendringen har gitt en anerkjennelse av takstfagets betydning. Det er gode nyheter for deg som skal ta en utdanning i taksering og etablere deg i bransjen. Det blir vanskeligere for useriøse aktører å levere rapporter som øker risikoen for konflikter og setter bransjen i et dårlig lys.

I 2019 vedtok Stortinget en rekke endringer i Avhendingsloven.   Ikrafttredelsen av den nye forskriften skjedde fra 1. januar 2022. Den viktigste endringen blir at selger ikke kan ta forbehold om at boligen «selges som den er», men må dokumentere tilstanden. Det gir et sterkt insentiv for å innhente gode tilstandsrapporter laget av kompetente takstingeniører og bygningssakkyndige.

Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel)

Det er nå offentlige krav til innholdet i tilstandsrapporten. Endringene sikrer økt søkelys på våtrom og fuktskader, for å nevne noe. Det var forventet at forskriften ville stille nye krav om faglige kvalifikasjoner. Nå ble det ikke satt nye krav til kompetanse fra regjeringen denne gangen. Du kan fortsatt forholde deg til kravene satt av Norsk takst. De har svært gode sertifiseringsordninger. Også fremover vil de være garantist for faglig kvalifiserte og uavhengige takstingeniører og bygningsakkyndige. 

Formell utdanning i tilstandsanalyse av boliger

Vår viktigste oppgave er å sikre at studiene er oppdaterte når det gjelder lover og forskrifter. I forbindelse med denne lovendringen etablerte vi et samarbeid med Fagskulen Vestland. Det betyr at vi nå kan tilby et enda bredere og mer fleksibelt utdanningstilbud i tilstandsanalyse av boliger. Du kan velge mellom to ulike studieløp. Bakgrunnen din bestemmer hvilket som passer for deg. De to studieløpene kvalifiserer begge til søknad om sertifisering i Norsk takst.

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets takstforetak. Medlemmene utfører takstoppdrag over hele landet, på ulike fagfelt som bolig, næring, skade, landbruk, el-takst, samt teknologi- og spesialområder.

norsktakst.no

Den digitale fagskoleutdanningen Bygningssakkyndig for tilstandsanalyser gir deg 120 studiepoeng og tittelen Fagskoleingeniør. Denne formelle takstutdanningen passer for deg som har gått bygglinje på videregående (tidligere yrkesskolen), eller for deg som har erfaring innenfor byggfag. Du får en fullverdig høyere utdanning innenfor yrkesfag, med en faglig bredde tilsvarende høgskoleutdanning.

Les: Bygningssakkyndig for tilstandsanalyser

Dersom du allerede har fagskolebakgrunn, mesterbrev eller ingeniørbakgrunn i byggfaget kan du ta et noe kortere utdanningsløp hos oss. Første steg på videreutdanningen er den takstfaglige opplæringen Innføring i taksering. 

Takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig?

Fageksperter innen taksering har tradisjonelt benyttet tittelen takstmann. Nå benytter imidlertid mange heller den kjønnsnøytrale tittelen takstingeniør. Mange av de som jobber med taksering har en bakgrunn som byggingeniør eller fagskoleingeniør. Tittelen bygningssakkyndig blir benyttet for å titulere en person som kan utføre tilstandsanalyser etter de nye reglene for trygg bolighandel. Derfor er tittelen benyttet i forskrift til avhendingslova.

Bli sertifisert takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig

Kun gjennom vår opplæring kan du bli kvalifisert til å søke om medlemskap og sertifisering i Norsk takst. Å være sertifisert takstingeniør i Norsk takst er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet. For eksempel tilbyr Norsk takst et unikt fagmiljø og svært mange gode medlemsfordeler. Dersom målet ditt er å bli sertifisert anbefaler vi at du setter deg inn i deres krav til medlemskap. Før du setter i gang med kurs innen taksering kan du be om en prekvalifisering. Slik får du vite om bakgrunnen din gjør at du vil kvalifisere til sertifisering etterpå.

Takstbransjen ønsker flere kvinner til takseringsyrket

Takstbransjen ønsker flere kvinner til takseringsyrket

Takstbransjen ønsker flere kvinner til takseringsyrket. Endringene som skjer nå kan bidra med å lokke flere kvinner til bransjen. Det er endringer i utdannelser og sertifiseringer, og det stilles stadig nye krav til kunnskapene man må ha som takstingeniør eller bygningssakkyndig.

Takstbransjen ønsker flere kvinner til takseringsyrket

Hvorfor bør kvinner søke seg til takseringsyrket?

Takstbransjen ønsker flere kvinner til takseringsyrket. Takstingeniør Cathrine Yvonne Pedersen forteller hvorfor hun mener flere kvinner bør søke seg til bransjen. 

Cathrine forteller at hun gikk allmennfag på videregående og egentlig hadde tenkt seg en teoretisk rettet vei som sivilingeniør. I løpet av studiet fant ut at hun ønsket en mer aktiv hverdag. Derfor valgte hun å ta takstutdanningen på deltid over to år, samtidig som hun jobbet som sivilingeniør.

– Studiet er på deltid, så det går fint å ta det mens man er i arbeid. Det finnes flere veier å gå for å bli takstingeniør. Selv om jeg har valgt den teoretiske veien via sivilingeniørutdanningen, kan man også gå den yrkesfaglige veien med bygg og anlegg på videregående skole, og sikre relevant fagbrev/svennebrev, som gir grunnlag for opptak til fagskole.

Cathrine Yvonne Pedersen

Takstyrket gir bra lønn og gode utviklingsmuligheter

Som takstingeniør er evnen til kritisk tenkning viktig. Minst like viktig som arbeidet med den praktiske takseringen. Cathrine mener at du med en takstutdanning kommer til å få bruk for dine styrker, enten de praktiske eller teoretiske. Hun peker på en annen fordel som er at det er svært få fysiske utfordringer i yrket, det er bra lønn og gode utviklingsmuligheter, sier hun. Takseringsyrket er fleksibelt, du får bruk for ordenssans, ansvarlighet og sosial kompetanse.

– Takseringsyrket spenner over mange forskjellige fag. Det gir en variert arbeidshverdag der man må kunne vurdere skader, og reise rundt å se på boliger. Du kan også jobbe hvor som helst i landet om du er bygningssakkyndig.

Cathrine Yvonne Pedersen

Takseringsselskapene etterspør kvinnelige takstingeniører i sine stillingsannonser. Så hvorfor har vi så få kvinner i dette yrket? Vi vet at menn er i flertall i privat sektor, i håndverksyrker og tekniske yrker. Norges Eiendomsakademi ønsker å gjøre flere kvinner oppmerksomme på denne karrieremulighetene takstyrket gir. Dersom takstbransjen får flere kvinner til takstyrket bidrar det til at tonen på arbeidsplassene endres, og at arbeidsmiljøet blir bedre for alle.

Flere utdanningsveier til takstyrket

Fagskoleutdanningen i taksering er et samarbeid mellom Norges Eiendomsakademi og Fagskulen i Sogn og Fjordane og gir 120 studiepoeng. Utdanningen er heldigital og gjennomføres på tre år, deltid.

Fagskoleutdanningen Bygningssakkyndig for tilstandsanalyse er heldigital og gjennomføres på tre år, deltid. Den tilsvarer to år med fagskole på fulltid og gir 120 studiepoeng.

Vi oppfordrer kvinner og menn fra hele landet til å søke innen 15. april, dette gjøres via samordna opptak. Du som allerede har fagskolebakgrunn eller ingeniørbakgrunn i byggfaget kan du ta et noe kortere utdanningsløp ved Norges Eiendomsakademi og etter endt videreutdanning kan du bli sertifisert og bli medlem hos Norsk takst. 

Strategier for å få flere kvinner til takstyrket

Når takstbransjen søker flere kvinner til takstyrket kan det være at de trenger «strategier» for hvordan de kan omsette tanken om kjønnsbalanse. Hvordan kan for eksempel aktørene i bransjen kommunisere alle muligheten takstyrket gir? Som takstingeniør kan du jobbe med taksering, forsikring/sanering eller byggeteknisk rådgivning. Medlemmene i Norsk takst utfører takstoppdrag over hele landet, på ulike fagfelt som bolig, skade, landbruk, næringseiendom, el-takst og teknologi- og spesialområder.

Takstingeniører har fått en skriveveileder for bedre språk

Takstingeniører har fått en skriveveileder for bedre språk

Takstingeniører har fått en skriveveileder for bedre språk. Veilederen er tilgjengelig for takstingeniører som er sertifiserte i Norsk takst. Målet med skriveveilederen er at takstrapportene skal bli klarere og mer forståelige for folk flest.

skriving illustrasjon

Skriveveileder for bedre språk

Takstingeniører har fått en ny skriveveileder for bedre språk. Det er Norsk takst og Norges Eiendomsakademi som sammen står bak den nye skriveveilederen. Tittelen er «Skriv klart». Innholdet tar for seg temaer som struktur, oppbygging, leservennlighet og valg av uttrykksmåter.

Språkkonsulent Aage Rognsaa har hatt det faglige ansvaret for det nye hjelpemiddelet. Han har i mange år holdt skrivekurs for studenter, organisasjoner, næringsliv og offentlige etater. Han er også animert foreleser i nettkurset for medlemmer i Norsk takst.

Litt av problemet for bransjen har bestått i at det ikke har vært stilt klare krav til den språklige kvaliteten i rapportene. Nå blir dette tydeligere. Ønsket om å oppnå kvalitetsheving er godt forankret i Norsk takst. Det gir grunn til optimisme

Språkekspert Aage Rognsaa

Fagspråket har fallgruver

Rognsaa mener det hittil har vært en uheldig skriftkultur i takstbransjen, kjennetegnet ved blant annet mye fagspråk, uryddig struktur og intern sjargong.

– Som en del andre eksperter har takstingeniører lett for å bli offer for det vi kan kalle kunnskapsforbannelsen. Kort sagt betyr det at du ikke helt klarer å sette deg i mottakers sted og ta høyde for at mannen i gata mangler den fagkunnskapen du selv har.

På den måten utvikler bransjer sin egen stil, et slags stammespråk som fester seg ved at man tar etter hverandre kolleger imellom, forteller Rognsaa.

Nå skal takstingeniører lære å skrive klarspråk – en skrivemåte der leserens behov står i sentrum. Klarspråk har lenge vært stilt som krav til tekster fra saksbehandlere i det offentlige. Der har skrivemåten tidligere vært sterkt preget av byråkratspråk.

På nettkurset i rapportskriving får takstingeniørene se eksempler på takstrapporter. I disse rapportene er de språklige utfordringene godt løst.

Klart språk har høy prioritet

Språkoffensiven kommer samtidig som aktørene i eiendomsmarkedet skal tilpasse seg nye regler knyttet til boligsalg. Å gripe fatt i utfordringene knyttet til godt og forbrukervennlig språk er derfor spesielt viktig akkurat nå, påpeker Are Andenæs Huser, administrerende direktør i Norsk takst.

Endringene i Avhendingsloven, og særlig bestemmelsen om at selger ikke lenger kan ta forbehold om at boligen «selges som den er», innebærer økte krav til god, forståelig og dokumentert informasjon om tilstanden.

Disse forventningene må både bransjen samlet og hver enkelt takstmann levere på. Språk og kommunikasjon er et viktig element i dette, og er et område som vil ha høy prioritet fremover,

Adm. direktør i Norsk takst Are Andenæs Huser

Både politikerne og forbrukerorganisasjonene har pekt på takstbransjens ansvar for å bidra til dette.

Forventningene må både bransjen samlet og hver enkelt takstingeniør levere på. Språk og kommunikasjon er et viktig element i dette, og er et område som vil ha høy prioritet fremover.

Hvorfor ta nettkurs i europeisk standard for taksering?

Hvorfor ta nettkurs i europeisk standard for taksering?

Hvorfor ta nettkurs i europeisk standard for taksering? Fordi du får et faglig grunnlag som er i samsvar med Norsk takst og TEGOVA sine krav til kompetanse for utførende takstingeniører. Nettkurset gjennomføres ved hjelp av videoforelesning og interaktive oppgaver.

Boken European Valuation Standards

Lær om europeisk standard via videoundervisning

I  samarbeid med takstingeniør Erik. H. Larsen har NEAK laget et nettkurs som gir deltagerne en innføring i den ledende europeiske standarden for takseringsarbeid, European Valuation Standards 2016.

Hensikten med kurset er å bidra til økt bevissthet rundt det regelverket som de som takserer er pliktig til å følge. Regelverket berører takseringsarbeidet, begrepsdefinisjoner, kravene til systematikk og rapporten til takstmannen mv.

Erik har utarbeidet et kompendia på grunnlag av den engelskspråklige standarden, som han har vært med på å utarbeide. Kurset gir deltakerne en god innføring i et «tungt» fagstoff. Video og interaktive oppgaver er en naturlig del av nettkurset.

TEGOVA med krav til kompetanse

Standarden er utarbeidet av TEGOVA (The European Group of Valuers Assosiations). TEGOVA er en europeisk organisasjon bestående av profesjonelle organisasjoner innenfor takseringsbransjen. Medlemmene er bransjeorganisasjoner fra forskjellige europeiske land som har takstmenn i sin medlemsmasse. Norsk takst har vært medlem i mange år.

Det er ikke meningen at de som takserer skal ha kjennskap til alle detaljene i standarden, men de skal ha kunnskap om hva som finnes der.

Foreleser og takstingeniør Erik H. Larsen

Som takstingeniør skal du ha dette kurset eller tilsvarende for at det faglige grunnlaget på dette feltet skal være i samsvar med Norsk takst og TEGoVA sine krav til kompetanse for utførende takstmenn.

Sammen med øvrige kvalifikasjoner og erfaring kan sertifiserte takstingeniører i Norsk takst søke om å bli godkjent som TEGoVA Residential Valuer (TRV) for boligtaksering eller Recognised European Valuer (REV) for taksering av næringseiendommer. Slike anerkjennelser er derfor et internasjonalt kvalitetsstempel.

verditaksering av næringseiendommer

Du kan søke om å bli godkjent som TEGOVA Residential Valuer (TRV). En slik godkjenning gir deg et internasjonalt kvalitetsstempel. Gjennom vår takstfaglige opplæring samt kurs i European Valuation Standards får du den kompetansen du trenger. Se ytterligere krav til erfaring på Norsk takst sine nettsider.

Å være sertifisert takstingeniør i Norsk takst er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet. Norsk takst tilbyr et unikt fagmiljø, og svært mange gode medlemsfordeler. 

Boken European Valuation Standards
Taksering

European Valuation Standards

31. desember 2024