Disse egenskapene er viktige hos en takstingeniør

Vi har spurt takstingeniørene Thomas Tandberg, Hanne-Kristin Holand og Thomas Raimet hvilke egenskaper som kommer godt med i takseringsyrket.

Disse egenskapene er viktige hos en takstingeniør
Disse egenskapene er viktige hos en takstingeniør
Thomas Tandberg
Thomas Tandberg er Takstmann, Tømrermester og Daglig leder i Taksator.

En takstingeniør skal evne å tenke kritisk

Thomas Tandberg er takstingeniør og daglig leder i Taksator i Oslo. Han trekker frem rådgivningsrollen de har på ulike arenaer. Der er evnen til kritisk tenking en avgjørende egenskap for å kunne gjennomføre gode analyser .

Som takstingeniører fungerer vi ikke bare som kontrollører for eksisterende boliger/bygninger. Vi er også rådgivere for fremtidige prosjekter, mulige valg av løsninger og vi engasjeres som uavhengig part for kvalitetssikring.

Thomas Tandberg, Takstingeniør og Daglig leder i Taksator AS

Thomas forteller at det grønne skiftet har gitt takstingeniøren en utvidet rolle innenfor rådgivning. Som følge av dette er de nå etterspurt som rådgivende organ for grønnere bygging og løsninger som er fremtidsrettet med tanke på energieffektivisering, kostnadsbesparing og livskvalitet i generasjoner.

En takstingeniør skal være en du har tillit til

Hanne-Kristin Holand jobber som takstingeniør i Hotakst AS i Tromsø og utfører blant annet tilstandsrapporter, tomtetakster og reklamasjonstakster. Hun mener det er viktig at takstingeniører har kompetanse om flere fagfelt, på den måten opparbeides det en bredde i det faglige tyngden, som en takstingeniør bør ha. Når en takstingeniør er objektiv kan alle parter som er involverte stole på produktet, uavhengig av hvem som er bestiller. – Og, legger Hanne-Kristin til,– En takstingeniør skal i sitt virke ha med seg både hjerte og hodet.

Takstingeniør Hanne-Kristin Holand

En takstingeniør som har med seg både hode og hjerte, vil oppfattes som omsorgsfull og en man får tillitt til.

Takstingeniør Hanne-Kristin Holand

Hanne-Kristin Holand trekker frem flere egenskaper som bør være på plass.

– En takstingeniør bør være strukturert, ryddig i eget arbeid og kunne arbeide selvstendig. God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne må være på plass slik at du blir forstått av alle. Du må kommunisere på en lettfattelig måte, ellers er det en fare for å miste tilliten. Du må like utfordringer og være fleksibel selv om du av og til må sette andres behov foran dine egne, forklarer Hanne-Kristin.  

En takstingeniør skal kunne kommunisere godt

Takstingeniør Thomas Raimet
Thomas Raimet fra Takstgruppen AS.

Thomas Raimet er avdelingsleder skade, takstingeniør og fukttekniker i Takstgruppen. Som fagekspert må han inneha bred fag- og systemkompetanse. I arbeidshverdagen møter han mennesker som kan være midt i en krise. Da er det viktig å være et godt medmenneske.

Ved taksering av skade kreves det at du har evnen til å sette deg inn i andres situasjon. Du vil møte mennesker i sårbare situasjoner. Derfor bør du trives med å snakke godt med ulike typer mennesker som må kunne stole på deg og ditt arbeid.

Thomas Raimet, Avdelingsleder skade og Takstingeniør i Takstgruppen AS.

Thomas forteller at god kommunikasjon viktig når man skal samarbeide med mange aktører i en skadesak.

– En sentral egenskap er å kunne samarbeide godt med andre. Du må kunne se løsningene. Bærekraft er et ofte brukt begrep i skadesammenheng, da handler det om å se på bærekraftige løsninger i skadesakene. Du må ha fokus på hvilke metoder du skal velge, hvilke materialer skal brukes – kan det gjenbrukes? Og er avfallet sortert riktig? Dette er viktige egenskaper vi i Takstgruppen setter høyt hos en takstingeniør, forteller Thomas.

Takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig?

Fageksperter innen taksering har tradisjonelt benyttet tittelen takstmann. Nå benytter imidlertid mange heller den kjønnsnøytrale tittelen takstingeniør. Mange av de som jobber med taksering har en bakgrunn som byggingeniør eller fagskoleingeniør. Tittelen bygningssakkyndig blir benyttet for å titulere en person som kan utføre tilstandsanalyser etter de nye reglene for trygg bolighandel. Derfor er tittelen benyttet i forskrift til avhendingslova.

Bli sertifisert takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig

Kun gjennom vår takstutdanning kan du bli kvalifisert til å søke om medlemskap og sertifisering i Norsk takst. Å være sertifisert takstingeniør i Norsk takst er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet. For eksempel tilbyr Norsk takst et unikt fagmiljø og svært mange gode medlemsfordeler. Dersom målet ditt er å bli sertifisert anbefaler vi at du setter deg inn i deres krav til medlemskap. Før du starter på takstutdanningen kan du be om en prekvalifisering. Da kan du få vite om du vil kvalifisere til sertifisering etter endt utdanning.