Tredje runde med teknisk forvaltning

Teknisk forvaltning er et unikt nettstudium som startet for tredje gang i januar. Studiet fokuserer på bygningsfysikk, FDVU og ombygging.

Seminar teknisk forvaltning

25. januar startet tredje runde med nettstudiet i teknisk forvaltning. Studiet som fokuserer på FDVU og ombygging er et samarbeid mellom Norges Eiendomsakademi (NEAK) og Høgskulen på Vestlandet. Siden 2021 har studiet blitt arrangert på vårsemesteret. Det er god interesse for nettstudiet som er fleksibelt og tilgjengelig for mange. Studentene er spredd i både alder, kjønn og formell bakgrunn. Felles for deltakerne er ønsket om å lære mer om hvilke verktøy som gjør de kompetente til å ta de beste vurderingene som forvaltere av eiendom.

Seminarene i teknisk forvaltning arrangeres med hybridløsning

Rett under halvparten av årets studenter på teknisk forvaltning valgte å møte opp på campus ved Høyskolen 25.-27. januar. Resten fulgte med på undervisningen online. Høgskulen innbyr til gode studiemuligheter og ikke minst sosial interaksjon mellom studentene. Dette bidrar til et godt studiemiljø og en god opplevelse for den enkelte. Førsteamanuensis Ole Gunnar Søgnen forteller at hybridløsningen gir fleksibilitet for deltakerne.

Det er flott at man kan sitte hjemme å følge undervisningen, vi har gode tilbakemeldinger på at disse studentene føler seg godt ivaretatt, men ser også at det er flott for de som har muligheten til det deltar fysisk.

Førsteamanuensis Ole Gunnar Søgnen

Sirkulærøkonomi og ombyggingsprosesser

Nettstudiet i teknisk forvaltning har blitt justert med noen forbedringer siden første oppstart i 2021. Ole Gunnar forteller at det er viktig for en god forvalter å tilegne seg en god forståelse for den sirkulære økonomien i de ulike prosjektene. Kan det du river fra et bygg gjenbrukes i et annet prosjekt eller må dette saneres på forsvarlig måte av en tredjepart?

Forelesere teknisk forvaltning nettstudium
Høgskulelektor Tor Arild Segtnan og Førsteamanuensis Ole Gunnar Søgnen.

I tillegg til dette legges det også inn litt mer om brann. Forvalterne møter denne problemstillingen i ulike prosjekter. I tillegg til den menneskelige fatale konsekvensen ved ikke å ha dette nok i fokus er det et fordyrende element i ombyggingsprosesser innenfor forvaltning, forteller Høgskulelektor ved Institutt for byggfag Tor Arild Segtnan.

Ofte ser vi at det kun er konsulenter og ansatte i brannvesenet som sitter på denne kompetansen. Våre studenter på teknisk forvaltning skal ikke ut å konkurrere med disse ekspertene, men de skal få nok kunnskap til å vite når de må hente inn mer kompetanse og forstå sammenhenger og konsekvenser.

Høgskulelektor Tor Arild Segtnan

Flere av deltakerne har allerede fullført nettstudiet i utvikling av eiendom, som går hvert høstsemester. Ved å ta begge nettstudier vil de oppnå totalt 30 studiepoeng på ett år, deltid. De to nettstudiene utfyller hverandre på en god måte. Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.