Hvorfor ta nettkurs i europeisk standard for taksering?

Hvorfor ta nettkurs i europeisk standard for taksering? Fordi du får et faglig grunnlag som er i samsvar med Norsk takst og TEGOVA sine krav til kompetanse for utførende takstingeniører. Nettkurset gjennomføres ved hjelp av videoforelesning og interaktive oppgaver.

Boken European Valuation Standards

Lær om europeisk standard via videoundervisning

I  samarbeid med takstingeniør Erik. H. Larsen har NEAK laget et nettkurs som gir deltagerne en innføring i den ledende europeiske standarden for takseringsarbeid, European Valuation Standards 2016.

Hensikten med kurset er å bidra til økt bevissthet rundt det regelverket som de som takserer er pliktig til å følge. Regelverket berører takseringsarbeidet, begrepsdefinisjoner, kravene til systematikk og rapporten til takstmannen mv.

Erik har utarbeidet et kompendia på grunnlag av den engelskspråklige standarden, som han har vært med på å utarbeide. Kurset gir deltakerne en god innføring i et «tungt» fagstoff. Video og interaktive oppgaver er en naturlig del av nettkurset.

TEGOVA med krav til kompetanse

Standarden er utarbeidet av TEGOVA (The European Group of Valuers Assosiations). TEGOVA er en europeisk organisasjon bestående av profesjonelle organisasjoner innenfor takseringsbransjen. Medlemmene er bransjeorganisasjoner fra forskjellige europeiske land som har takstmenn i sin medlemsmasse. Norsk takst har vært medlem i mange år.

Det er ikke meningen at de som takserer skal ha kjennskap til alle detaljene i standarden, men de skal ha kunnskap om hva som finnes der.

Foreleser og takstingeniør Erik H. Larsen

Som takstingeniør skal du ha dette kurset eller tilsvarende for at det faglige grunnlaget på dette feltet skal være i samsvar med Norsk takst og TEGoVA sine krav til kompetanse for utførende takstmenn.

Sammen med øvrige kvalifikasjoner og erfaring kan sertifiserte takstingeniører i Norsk takst søke om å bli godkjent som TEGoVA Residential Valuer (TRV) for boligtaksering eller Recognised European Valuer (REV) for taksering av næringseiendommer. Slike anerkjennelser er derfor et internasjonalt kvalitetsstempel.

verditaksering av næringseiendommer

Du kan søke om å bli godkjent som TEGOVA Residential Valuer (TRV). En slik godkjenning gir deg et internasjonalt kvalitetsstempel. Gjennom vår takstfaglige opplæring samt kurs i European Valuation Standards får du den kompetansen du trenger. Se ytterligere krav til erfaring på Norsk takst sine nettsider.

Å være sertifisert takstingeniør i Norsk takst er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet. Norsk takst tilbyr et unikt fagmiljø, og svært mange gode medlemsfordeler. 

Boken European Valuation Standards
Taksering

European Valuation Standards

31. desember 2024