Taksering av sprengning­ og setningsskader
Sprengning- og setningsskader
Meld meg på ›
I samarbeid med:
Trond Eeg Vatne, Senior Ingeniør
Varighet
3 dager + oppgave
Oppstart
5, 6 og 7 april 2022
Pris
Kr 13 500,-*

Hvilke utfordringer står vi overfor når uhell inntreffer?

"Takk for et skikkelig lærerikt kurs. Bra foredragsholder med god faglig tyngde og ikke minst riktig fokus. Beste kurs jeg har vært på" - Magnus Øvly-Johansen

Faglig innhold

Faglig innhold dag 1 - Klikk her

 • de ulike aktørene
 • lover og forskrifter som regulerer bergsprengningsarbeider
 • utfordringer i forbindelse med sprengning og setningsrelaterte skader
 • rettslig årsakssammenheng
 • sprengningsuhell – hva skjer når uhellet inntreffer?
 • dokumentasjon av bergsprengningsarbeider – hva skal dokumenteres, hvordan og påseplikt
 • sprengningsplaner med tilh. risikovurdering
 • risikoanalyse i prosjekteringsarbeidet og ved utførelse
 • gjennomgang av ulike skaderapporter - utdrag fra saker i domstol
 • case - prosjektarbeid i grupper

Faglig innhold dag 2 - Klikk her

 • kravspesifikasjoner – konkurransegrunnlag for anleggsrelaterte arbeider
 • generell og kort innføring i geologi, geoteknikk og bergmekanikk
 • Bruk av geologiske kartdata – Berggrunnskart og løsmassekart
 • geotekniske og Ing. geologiske rapporter
 • grunnundersøkelser - metoder og rapporter
 • virkelighetsnære situasjoner - skadebildet
 • NS 8141 – Vibrasjoner og støt i byggverk
 • beregning og fastsetting av grenseverdier basert på NS 8141
 • enkle beregningsmetoder ved bergsprengning
 • forhåndsregistrering av bygningsmasse – Formål og metoder
 • case – prosjektarbeid i grupper

Faglig innhold dag 3 - Klikk her

 • utarbeidelse av rapporter og bruk av verktøykasse
 • prosessen med å innhente dokumentasjon - kilder
 • ord og utrykk - fallgruver
 • hovedprosjekt individuelt – gjennomgang og kriterier - innlevering på Moodle

Kurset avholdes som fysisk samling i Oslo på Thon Hotel Vika Atirum.

Denne opplæringen passer for takstmenn, saksbehandlere i forsikringsselskap og prosjektledere/bidragsytere i utbyggingsprosjekter.

Kurset gir deg en grunnleggende innsikt i håndtering av skadesaker knyttet til setningsproblematikk og bergsprengningsarbeider. 

Vi ser nærmere på hvilke lover og forskrifter som regulerer bergsprengningsarbeider. Hva skjer når uhell inntreffer, og hvilke utfordringer står vi overfor? Vi gjennomgår ulike skaderapporter samt utdrag fra saker i domstol. Du får en innføring i geologi, geoteknikk og bergmekanikk, og du får se nærmere på bruk av kartdata og rapporter. Vi går også gjennom enkle beregningsmetoder ved bergsprengning og forhåndsregistrering av bygningsmasse. 

Oppgave

Kurset avsluttes med en virkelighetsnær case knyttet til en reel skadesak. Du skal utarbeide skriftlig rapport basert på de kunnskaper du har tilegnet deg gjennom kurset og gjennom egen og tidligere erfaring. Ta med egen pc til kurset.

Foreleser og Senior Ingeniør Trond Eeg er ekspert på dette fagområdet og foreleste sist for NEAK på Norsk Skadekonferanse 2018. 

Bakgrunn

Kurset er relevant for alle som jobber med skadetaksering, byggeledelse/prosjektledelse eller som skadekonsulenter i forsikringsselskap. Det er en fordel om du har bakgrunn fra eller interesse for anleggsfag eller byggfag.

Det er bindene påmelding til dette kurset, avbestillingsgebyr på 3000,- tilkommer ved avmelding to uker før kurs. 

Muligheter

Jobber du med skadetaksering? Dette kurset gir deg en spesialisering som kan gi nye og spennende oppdrag.


*Dette kurset er ikke inkludert i etterutdanningsavgiften fra Norsk takst.

*Kurset gir uttelling for 20 kurstimer til etterutdanningen i Norsk takst.

 

 

 

 

Meld deg på

Påmelding utdanning