Utvikling av eiendom: juridisk og økonomisk forvaltning

Utvikling av eiendom: juridisk og økonomisk forvaltning

Utvikling av eiendom er et nettstudium som gir deg 15 studiepoeng og oversikten du trenger over eiendomsteori, eiendomsgrenser og informasjonssystemet for eiendom.

 • Studiestart: 11. september 2024
 • Studiepoeng: 15
 • Gjennomføring: Nettbasert
 • Varighet: Ett semester, deltid
 • I samarbeid med: Høgskulen på Vestlandet
 • Pris: Kr 30 000,-

Utvikling av eiendom: juridisk og økonomisk forvaltning gjennomføres ved seminarer og selvstudium. Det betyr at du kan gjennomføre studiet på deltid. Du vil få tilgang til e-læringsportalen canvas gjennom Høgskulen på Vestlandet ved studiestart. Samlingene kan du delta på enten fysisk eller via webinar.

Hva lærer du?

Utvikling av eiendom: Juridisk og økonomisk forvaltning er et nettstudium som skal gi deg god kunnskap om tilrettelegging, forhandling, koordinering og planlegging i prosjekter som utvikler og foredler fast eiendom. I løpet av studiet vil du få innsikt i hvordan du blir du en viktig brikke i arbeidet for økt lønnsomhet og samfunnsriktig utnyttelse.

Når du jobber med utvikling av eiendom er god juridisk og økonomisk forvaltning avgjørende. Derfor er dette hovedtema i vårt nettstudium i utvikling av eiendom. God eiendomsutvikling er viktig for det grønne skiftet. Dersom vi skal nå vedtatte klimamål må vi følge flere nye krav. Dette er krav som vil medføre merkbare endringer for aktørene i næringen. Som eiendomsutvikler blir du en viktig ressurs når din bedrift skal sette strategier for klima og miljø.

Utvikling av eiendom
Høgskulelektor Tor Arild Segtnan og Olle Gunnar

Eiendomsutvikling og informasjonssystemet

Dette studiet omfatter eiendomsteori om hva eiendom er, eiendomsgrenser og informasjonssystemet for eiendom. Du får en oversikt over lovsystemet rundt etablering og utbygging av eiendom. Plan og bygningsloven er sentral når du jobber med utvikling av eiendom. Samtidig må du kjenne rammebetingelsene som plansystemet er en del av. For å gi deg et godt grunnlag for eiendomsutvikling i arbeidslivet fokuserer vi først og fremst på den grunnleggende oversikten. I tillegg vil du tilegne deg kunnskaper om verdsetting av eiendom, erverv av eiendom og finansmatematikk. Du får en innføring i bruk av analysemetoder for eiendom med bruk av digitale tjenester.

Hvordan gjennomføres studiet i eiendomsutvikling?

Undervisningen gjennomføres ved seminarer og selvstudium. Slik kan du gjennomføre studiet på deltid. Du vil få tilgang til e-læringsportalen canvas gjennom Høgskulen på Vestlandet ved studiestart. Så fremt du ønsker det kan du delta fysisk på de to obligatoriske samlingene. Samlingene arrangeres i lokalene til Høgskulen på Vestlandet i Bergen. Du kan velge å delta digitalt via zoom. Hver samling går over tre dager. Webinarene tas opp slik at de er tilgjengelige også i etterkant.

Samlinger høstsemester 2024

 • 11.-13. september
 • 27.-29. november

Fagmiljø ved Høgskulen på Vestlandet

Nettstudiet i utvikling av eiendom er et samarbeid mellom Norges Eiendomsakademi og Høgskulen på Vestlandet. Høgskulen på Vestlandet har ingeniørutdanning i Bergen, Førde og Haugesund. Institutt for Byggfag i Bergen utdanner byggingeniører på bachelor, master og PhD-nivå. Studiene er bredt sammensatt av byggetekniske fag, samt arkitektur, landskapsforvaltning og miljøforvaltning. Skolen tilbyr en rekke spesialemner til andre enn egne studenter, bl.a. for at yrkesaktive skal kunne oppgradere sin kompetanse innen byggfagene. Fagansvarlige ved Høgskulen på Vestlandet er;

 • Arve Leiknes, Instituttleiar, Institutt for byggfag.
 • Thorbjørn Kaland, Råggivar, Administrasjon ved FIN.

Utvikling av eiendom

Du blir nå meldt opp til dette studiet via Norges Eiendomsakademi AS. Dette er et samarbeidsstudie så du må i tillegg søke om opptak via Søknadsweb. Link kommer etter du har fullført påmeldingen. Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse Søkere med utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.
Velg semester(Påkrevd)
Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til firma
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaadresse(Påkrevd)
Ønsker du informasjon om finansieringsmuligheter via Svea Finans?
Samtykke(Påkrevd)

Bestill rådgivning for forvaltning og utvikling av eiendom

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Samtykke(Påkrevd)

Har du spørsmål?

Jeg ble etter studiene fast ansatt som eiendomsutvikler i et eiendomsfirma. jeg gikk så videre til å bli prosjektleder og forvalter for 23 bygårder i Oslo. Jobben består av å forvalte circa 320 leiligheter, 800 leietakere og prosjektleder på oppussing av bygårder og leiligheter. Dette hadde jeg nok ikke hatt om jeg ikke fikk Norges Eiendomsakademi på min CV.

Andre Sannerhaugen

Miljøkartlegging

Miljøkartlegging

I dette kurset vil du lære om miljøkartlegging, avfallsplaner og ombrukskartlegginger.

 • Dato: 13. november
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-12.00
 • Underviser: Mirja Ottesen
 • Pris: Kr 3800,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Miljøkartlegging

På dette kurset lærer du:

 • Hva er byggavfall, materialgjenvinning og ombruk?
 • Overordnet om miljøkartlegging, avfallsplaner og ombrukskartlegginger for bygg- og anlegg. Fokus på regelverk, hvem som kan utføre hva og når det stilles krav om avfallsplan, miljøkartlegging og ombrukskartlegging.
 • Farlig byggavfall – noen typiske byggematerialer som kan inneholde farlige stoffer og hvilke stoffer det ikke er lov å ombruke.

Hvordan vurdere el.anlegg

Hvordan vurdere el.anlegg

I dette kurset får du kunnskap om hvordan du kan oppdage feil på el.anlegg på befaring.

 • Dato: 9. oktober
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-12.00
 • Underviser: Per Iver Strand
 • Pris: Kr 3800,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Lyspære illustrerer el-taksering

I dette kurset vil vi få se eksempler på avvik som el-takstmenn avdekker på tilstandsvurderinger og reklamasjoner. I tillegg vil det blir forevist mange eksempler på enkle avvik som kan avdekkes på en visuell kontroll.

Kurset omfatter kravet til el-dokumentasjon, når den skal utarbeides, hva den skal inneholde og konsekvensen av at denne mangler. Det blir også redegjort kort om hvordan elektroregelverket er bygd opp og hva som er forskjellen på krav i forskrift og norm.

Du vil få en nærmere presentasjon av ulike el-kontroller, slik at deltagerne skal få kjennskap til hva som finnes i markedet, og hva som er forskjellen på en offentlig kontroll og en privat kontroll.

Her er en oppsummert liste med hva du vil lære på dette kurset:

 • Grensen mellom regelverkene for bygningssakkyndig og el-takstingeniøren.
 • Hva kan el-takstingeniøren gjøre, som en bygningssakkyndig ikke kan gjøre?
 • Hva kan og skal bygningssakkyndig gjøre, og hvordan skal han gjøre det?
 • Vanlige feil og mangler, eksempler fra virkeligheten, hvordan gjøre det riktig?
 • Hvordan skal det dokumenteres?

Har du noen spørsmål?

Teknisk forvaltning: Bygningsfysikk, FDVU og ombygging

Teknisk forvaltning: Bygningsfysikk, FDVU og ombygging

Formell kompetanse om fornyelse og forvaltning av bygningsmasse.

 • Neste oppstart: 24. januar 2024
 • Varighet: Ett semester, deltid
 • Studiepoeng: 15
 • I samarbeid med: Høgskulen på Vestlandet
 • Pris: Kr 30 000,-
Hvl logo
teknisk forvaltning

Hva lærer du?

Kompetanse om god teknisk forvaltning er etterspurt i eiendomsbransjen. Derfor har vi utviklet et nettstudium som består av har to sentrale fagretninger. For det første har vi fokus på fornyelse og forvaltning av eksisterende bygningsmasse og bygningsfysikk.  Denne delen av studiet legger vekt på teknisk tilstandsanalyse og valg av fornyelsesform. For det andre ønsker vi å gi deg en grunnleggende innføring i klimapåkjenninger i form av varmetransport, lufttransport, fukttransport og stråling. Det er viktig å erkjenne at dette er grunnlaget for forståelsen av oppføring og drift av energieffektive, fuktsikre og miljøvennlige bygninger med godt inneklima. Alt i alt ønsker vi å gi deg kunnskap som du kan anvende fra nybygget står ferdig, gjennom en bruksfase, en ombyggingsfase og til slutt en rivingsfase. Spesifikt der materialer og komponenter skal sorteres, ombrukes og gjenvinnes.

Samlinger våren 2024

 • 24. – 26. januar
 • 17. – 19. april

Hvordan gjennomføres studiet i teknisk forvaltning?

Undervisningen på studiet i teknisk forvaltning gjennomføres ved seminarer og selvstudium. Det betyr at du kan gjennomføre studiet på deltid. Du vil få tilgang til e-læringsportalen canvas gjennom Høgskulen på Vestlandet ved oppstart. Videre så vil to obligatoriske samlinger arrangeres i lokalene til Høgskulen på Vestlandet i Bergen. Og – du kan velge om du vil delta digitalt via zoom eller fysisk oppmøte i Bergen. Hver samling går over tre dager. Ettersom webinarene for teknisk forvaltning tas opp vil de gjøres tilgjengelige for deg også i etterkant.

Sterkt fagmiljø innen teknisk forvaltning av eiendom

Nettstudiet i teknisk forvaltning er et samarbeid mellom Norges Eiendomsakademi og Høgskulen på Vestlandet. Faktisk har Høgskulen på Vestlandet ingeniørutdanning både i Bergen, Førde og Haugesund. Institutt for Byggfag i Bergen utdanner byggingeniører på bachelor, master og PhD-nivå. Studiene er bredt sammensatt av byggtekniske fag, samt arkitektur, landskapsforvaltning og miljøforvaltning. Som et resultat av det sterke fagmiljøet tilbyr skolen en rekke spesialemner til andre enn egne studenter. Dermed får yrkesaktive muligheten til å oppgradere sin kompetanse innen byggfagene.

Teknisk forvaltning

Dette studiet må du søke om opptak på fra søknadsportalen til Høgskulen på Vestlandet. Vi vil sende deg mer informasjon om hvordan du går frem dersom du sender inn dette skjemaet.
Velg semester(Påkrevd)
Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til firma.
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaadresse(Påkrevd)
Skriv firmaets adresse dersom faktura skal dit.
Ønsker du informasjon om finansieringsmuligheter via Svea Finans?
Samtykke(Påkrevd)

Bestill rådgivning for forvaltning og utvikling av eiendom

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Samtykke(Påkrevd)

Har du spørsmål?

Verditaksering av næringseiendommer

Verditaksering av næringseiendommer

Den takstfaglige opplæringen i verditaksering av næringseiendommer gir deg inngående kunnskap om drift, forvaltning og utviklingspotensial for eiendommen.

 • Neste oppstart: 23. januar 2024
 • Varighet: To semestre, deltid.
 • I samarbeid med: Fageksperter i Norsk takst
 • Pris : Kr 72 500,-
 • Søknadsfrist: Ta kontakt om høstens opptak

Hva lærer du?

Gjennom denne opplæringen får du fordype deg i finansielle emner. Dette vil gi deg en god forståelse av regnskap generelt og særegenheter knyttet til eiendomsselskaper, eierseksjonssameier og borettslag. Du vil blant annet lære om analyser av kontantstrømmer og finansielle nøkkeltall.

Inngående bygg-analyse for verditaksering av næringseiendommer

Opplæringen gir deg kunnskap om taksering av utbyggingsområder og om hvordan du analyserer rammevilkårene for utbygging og analyser av aktuelle markeder. Du vil lære om taksering av eksisterende næringseiendom og får kunnskap om bygg-analyse med hensyn til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling.

Analyse av utviklingspotensialet

Når du skal verdivurdere en næringseiendom vil de juridiske emnene gi deg viktig kunnskap for å kunne analysere utviklingspotensialet. For eksempel er det viktig å forstå kontraktsforholdet mellom parter, feil og mangler i kontrakten, rettsvern og partenes forpliktelser. Du vil lære å lese offentlige eller lovfestete dokumenter og du vil få en bra forståelse for regelverket omkring godkjennelse og bruk av tomter og bygninger, blant annet.

Praktisk verditaksering

Du får kunnskap om hvordan du angriper den praktiske takseringen gjennom et sett med grunnlagsdata som understøttelse for takseringen. Du vil lære å utarbeide profesjonelle rapporter der behovet for nøyaktighet og fokus på detaljer er viktig. Gjennom å sortere ut all nødvendig informasjon om eiendommen vil du kunne sette opp detaljerte kalkulasjoner for å komme fram til et verdibilde. 

Ivaretar internasjonale utdanningskrav

Opplæringen i verditaksering av næringseiendommer gir deg kompetanse som ivaretar de internasjonale utdanningskravene MER, utarbeidet av den internasjonale takseringsorganisasjonen TEGOVA. Nettkurs i European Valuation Standards inngår som en del av opplæringen. 

Kursplanen er våren 2024 under en mindre revidering og du som er påmeldt vil motta informasjon om endringen.

Hvordan gjennomføres undervisningen?

For at du med letthet skal kunne delta på forelesninger uten å måtte sette av flere hele dager etter hverandre, vil du på denne opplæringen kunne delta på en rekke hyppige, men korte webinarer. Disse kan ha en varighet på to til fire «skoletimer». Egne webinarer fokuserer på prosjektoppgavene som du skal gjennomføre. Alle webinarer blir tatt opp og tilgjengeliggjort slik at de kan brukes aktivt i læreprosessen.

næringseiendom REV-godkjenning

REV – godkjenning

Du kan søke om å bli godkjent som «Recognised European valuer». En slik godkjenning gir deg et internasjonalt kvalitetsstempel. Gjennom opplæringen vår får du den kompetansen du trenger. Relevant yrkeserfaring er også et krav ved søknad.

Bestill rådgivning for taksering

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på
Samtykke(Påkrevd)

Har du spørsmål?

Takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig?

Fageksperter innen taksering har tradisjonelt benyttet tittelen takstmann. Nå benytter imidlertid mange heller den kjønnsnøytrale tittelen takstingeniør. Mange av de som jobber med taksering har en bakgrunn som byggingeniør eller fagskoleingeniør. Tittelen bygningssakkyndig blir benyttet for å titulere en person som kan utføre tilstandsanalyser etter de nye reglene for trygg bolighandel. Derfor er tittelen benyttet i forskrift til avhendingslova.

Bli sertifisert takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig

Kun gjennom vår takstutdanning kan du bli kvalifisert til å søke om medlemskap og sertifisering i Norsk takst. Å være sertifisert takstingeniør i Norsk takst er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet. For eksempel tilbyr Norsk takst et unikt fagmiljø og svært mange gode medlemsfordeler. Dersom målet ditt er å bli sertifisert anbefaler vi at du setter deg inn i deres krav til medlemskap. Før du starter på takstutdanningen kan du be om en prekvalifisering. Da kan du få vite om du vil kvalifisere til sertifisering etter endt utdanning.

FDV-dokumentasjon

FDV-dokumentasjon

FDV er en forkortelse som utgjør forbokstavene til Forvaltning, Drift og Vedlikehold. Samlet sett utgjør FDV-dokumentasjonen rett og slett en bruksanvisning for bygget. Hva er tilstrekkelig dokumentasjon, hvordan kvalitetssikre innholdet, og hva er kostnader forbundet med innhenting?

 • Dato: 27. november 2024
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: Kl. 09.00-13.00
 • Underviser: Nils-Erik Christiansen
 • Pris: Kr 3800,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
næringsbygg oslo

Hva lærer du?

 • Formål
 • Krav i teknisk forskrift
 • Norsk Standard 3456
 • Byggforsk detaljblader
 • Begreper
 • Vanlig praksis
 • Eksempler
Nils-Erik Christiansen

Gjennom 10 år har Nils-Erik vært daglig leder i BER Byggteknisk Rådgivning AS, som i 2017 ble fusjonert inn i morselskapet hvor Nils-Erik nå er styreleder og HR-ansvarlig partner. Han er alene i Norge om å inneha RICS-godkjennelse innen teknisk due diligence, og er også godkjent som REV (Recognized European Valuer) i den europeiske takseringsorganisasjonen TEGOVA .

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til underviseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?