Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn
Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn
Meld meg på ›
I samarbeid med:
Fageksperter fra bransjen
Varighet
1 semester, deltid
Oppstart
Vår 2023
Pris
Kr 56 500,-

Et betydningsfullt yrke

Ifølge Ciceros beregninger vil klimaendringene føre til økt ekstremvær i Norge. Det betyr også et økt behov for kvalifiserte fagfolk i skadetaksering.

Faglig innhold

Klikk her for å se faglig innhold

 • hva er skadetaksering
 • skjønn på bygninger og innbo
 • reklamasjonstaksering
 • forsikring for skade og naturskade
 • innbo og løsøre
 • skaderapporter
 • planlegging, styring og gjennomføring av skadebehandling
 • skadebegrensning
 • naturskade og bygningskonstruksjoner
 • fukt i bygninger
 • skade på tekniske anlegg
 • muggsopp i bygninger

Se hele studieplanen her: Studieplan

Skjønn, byggeteknikk og fuktproblematikk er sentrale temaer i studiet. Du vil tilegne deg kompetanse til å utarbeide skaderapporter som setter forsikringsselskapet i stand til å gjennomføre skadebehandling i henhold til forsikringsvilkårene.

Skadetakstmenn hentes ofte inn for oppdrag ved reklamasjon i forbindelse med eierskifte. Da er takstmannens rolle som uavhengig part viktig, slik at skadelidte får riktig oppgjør og reparasjon. Studiet gir deg kompetanse i gjennomføring av reklamasjonstakster.

Ved naturskader som kan skyldes skred, storm, stormflo eller flom m.m. inngår skadetakstmenn i beredskapen. Etter gjennomført studie vil du ha kompetanse til å kunne håndtere svært ulike oppdrag innen naturskade etter eksempelvis vindlaster, flom og ras.

Undervisningen gjennomføres ved tre webinarer (åtte dager totalt) og selvstudium via vår e-læringsplattform. Det betyr at du kan gjennomføre studiet på deltid. På seminarene møter du flere fageksperter fra takstbransjen. To prosjektoppgaver skal godkjennes innen eksamen avlegges.

 

 

Bakgrunn

Målgruppen er personer med relevant bygningsteknisk utdanning, som for eksempel bygningsingeniører, murer- eller byggmestere samt personer med teknisk fagskole. 

Dersom målet ditt er å bli sertifisert i Norsk takst, finner du informasjon om krav til sertifisering på www.norsktakst.no Du kan også kontakte forbundet og be om en prekvalifisering dersom du er usikker på om din bakgrunn er tilstrekkelig.

Sertifiseringskrav i Norsk takst

Vi anbefaler at du gjennomfører følgende studier før du starter på studiet.

 

 

 

Muligheter

Studiet i taksering av skade gir meget nyttig kompetanse for deg som jobber eller ønsker å jobbe med skade innenfor bygg- og eiendomsbransjen.

Landbruksdirektoratet, Norsk Naturskadepool og takstbransjen har inngått en samarbeidsavtale for opplæring og godkjenning av naturskadetakstmenn.

Du kan ta kurset Naturskadeopplæring T1 for godkjenning.

Videre studier kan være studier innenfor taksering eller prosjektledelse.

Du kan søke om sertifisering i Norsk takst, som er den ledende bransjeorganisasjonen for landets takstforetak. Medlemmene utfører takstoppdrag over hele landet. Som sertifisert bygningssakkyndig/takstmann i Norsk takst blir du en del av et solid faglig nettverk.

Medlemskap i Norsk takst

 

 

 

 

Meld deg på

Påmelding utdanning