Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn
Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn
Meld meg på ›
I samarbeid med:
Fageksperter fra bransjen
Varighet
1 semester, deltid
Oppstart
Høst 2019
Pris
Kr 44 500,-

Spesialkompetanse innen skade er etterspurt

Gjennom dette studiet får du kunnskap og ferdigheter til å arbeide med skadetaksering og rapportering, skadebehandling og skadebegrensning.

Faglig innhold

Klikk her for å se faglig innhold

 • Hva er skadetaksering
 • Skjønn på bygninger og innbo
 • Reklamasjonstaksering
 • Forsikring for skade og naturskade
 • Innbo og løsøre
 • Skaderapporter
 • Planlegging, styring og gjennomføring av skadebehandling
 • Skadebegrensning
 • Naturskade og bygningskonstruksjoner
 • Fukt i bygninger
 • Skade på tekniske anlegg
 • Muggsopp i bygninger

Se hele studieplanen her: Studieplan

Skjønn, byggeteknikk og fuktproblematikk er sentrale temaer i studiet. Du vil tilegne deg ferdigheter for å utarbeide skaderapporter som setter forsikringsselskapet i stand til å gjennomføre skadebehandling i henhold til forsikringsvilkårene.

Skadetakstmenn hentes ofte inn for oppdrag ved reklamasjon i forbindelse med eierskifte. Da er takstmannens rolle som uavhengig part viktig, slik at skadelidte får riktig oppgjør og reparasjon. Studiet gir deg kompetanse i gjennomføring av reklamasjonstakster.

Ved naturskader som kan skyldes skred, storm, stormflo eller flom m.m. inngår skadetakstmenn i beredskapen. Etter gjennomført studie vil du ha kompetanse til å kunne håndtere svært ulike oppdrag innen naturskade etter eksempelvis vindlaster, flom og ras.

Undervisningen gjennomføres ved tre seminarer (åtte dager totalt) og selvstudium via vår e-læringsplattform. Det betyr at du kan gjennomføre studiet på deltid. På seminarene møter du flere fageksperter fra takstbransjen. To prosjektoppgaver skal godkjennes innen eksamen avlegges.

Seminarer våren 2019

 • 11.,12. og 13. februar 2019
 • 11.,12. og 13. mars 2019
 • 13. og 14. mai 2019

Forelesere fra bransjen

 • Gunnar Halvorsen, Takst AS
 • Dan Christiansen, Innbotakst AS
 • Svein  Gangsø, SGA Consult AS
 • Odd Moholdt, OM Takst AS
 • Johan Mattsson, Mycoteam AS

 

Bakgrunn

Vi anbefaler generell studiekompetanse eller realkompetanse. Målgruppen er personer med relevant bygningsteknisk utdanning, som for eksempel bygningsingeniører, murer- eller byggmestere samt personer med teknisk fagskole. 

Dersom målet ditt er å bli sertifisert i Norsk takst, finner du informasjon om krav til sertifisering på www.norsktakst.no Du kan også kontakte forbundet og be om en prekvalifisering dersom du er usikker på om din bakgrunn er tilstrekkelig.

Setifiseringskrav

 

 

 

Muligheter

Studiet i taksering av skade gir meget nyttig kompetanse for deg som jobber eller ønsker å jobbe med skade innenfor bygg- og eiendomsbransjen.

Landbruksdirektoratet, Norsk Naturskadepool og takstbransjen har inngått en samarbeidsavtale for opplæring og godkjenning av naturskadetakstmenn.

Du kan ta kurset Naturskadeopplæring T1 for godkjenning.

Videre studier kan være studier innenfor taksering eller prosjektledelse.

 

 

Meld deg på

Påmelding utdanning