Hva er eltakst?

Hva er eltakst?

Gjennom dette webinaret får du en gjennomgang av hva el.takst er. Dyktige foredragsholder med god bredde og kunnskap innen elektro, bygg og juss vil ta deg igjennom de ulike aspekter man kan møte på ved el-taksering. Kurset passer for alle som utarbeider tilstandsrapporter, arbeider med reklamasjoner og annen elektro-problematikk i sine oppdrag.

 • Dato: 9. mars
 • Varighet: 09.00 – 13.00
 • Foreleser: Per Iver Strand, Magnus Hem og Ketil Krohn Venås
 • Pris: Kr. 3700,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: : Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Meld deg på
bygningssakkyndig utfører tilstandsanalyse

Hva lærer du?

Gjennom dette kurset får du presentert hva en el.takst er og hvordan el.takst er relevant opp mot ny avhendingslov. Kurset er spisset inn mot de vurderinger som byggtakstmann skal gjøre av el.anlegg i boliger, og hvordan et tverrfaglig samarbeid mellom byggtakstmann og el-takstmann reduserer risikoen for erstatningsansvar på grunn av feilvurderinger.

Kurset er bygget opp for at byggtakstmannen skal kunne utarbeide tilstandsrapporter i tråd med forskriften og ny avhendingslov, og samtidig gi tips og råd til hvordan et tverrfaglig samspill mellom byggtakstmannen og el.takstmannen gjør at man reduserer risikoen for profesjonsansvar ved feilvurderinger av installasjoner man ikke har forutsetning for å kunne vurdere tilstand eller kvaliteter på. Kurset gir også informasjon om prosesser ved reklamasjonssaker og samspill mellom takstmann og advokat/jurist dersom man skulle komme i ansvar for vurderinger man har gjort.

Vi vil se nærmere på følgende;

 • Hva en el.takstmann jobber med innenfor elektrorelatert taksering?
 • Forskjeller på el.kontroll (DLE-kontroll, Hafslundkontroll, NEK-kontroll, forenklet og utvidet kontroll, el.takst).
 • Ny norm innenfor elektro: spesielt tilpasset avhending.
 • Hva er FEL, FEK, NEK 399, NEK 400, NEK-kontroll (405-serien)?
 • Hva skal byggtakstmannen vurdere uten å ha nødvendige elektro-kunnskaper?
 • Hvilke konsekvenser kan feil vurderinger gi etter ny avhendingslov?
 • Hvilket ansvar påtar byggtakstmannen seg for el.anlegget i en bolig ved utarbeidelse av tilstandsrapport.
 • Erfaringer med ny avhendingslov: tallmateriale fra forsikringsselskapene
 • Når en byggtakstmann kan og bør kontakte en el.takstmann.
 • Fallgruver for en byggtakstmann.
 • Profesjonsansvar og nye momenter ved ny avhendingslov.
 • Forskrift til ny avhendingslov: § 2-18 elektro: mange aspekter, eksempler, utfordringer med forskriften opp mot IVIT.
 • Erfaringsutveksling på egne saker: koblinger mellom el.takstmann, byggtakstmann og det juridiske.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Grunnleggende juss ved taksering av landbruks-eiendommer

Grunnleggende juss ved taksering av landbruks-eiendommer

På dette kurset får du en gjennomgang av grunnleggende juss ved taksering av konsesjonspliktig eiendom. 

 • Dato: 8. mars
 • Varighet: 09.00 – 12.00
 • Foreleser: Rolf Langeland
 • Pris: Kr. 3700,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Meld deg på
landbrukseiendom skal takseres

Hva lærer du?

Dette kurset passer for alle som takserer innen landbruk og har landbrukssertifikat. Du vil lære mer om sentrale punkter i Konsesjons-, odels og jordlov.

Foreleser er Rolf Langeland, Langeland Landbrukstakst og rådgivning AS.  

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

TEK17 og SAK

TEK17 og SAK

Få med deg dette høyaktuelle kurset i byggeteknisk forskrift og byggesaksforskriften!

 • Dato: 14. mars
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Vidar Aarnes
 • Pris: Kr 6300,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Meld deg på
Terninger med forskrift symboler

Hva lærer du?

Byggeteknisk forskrift (TEK 17) med veiledning – Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.

Byggesaksforskriften (SAK 10) med veiledning – Forskrift om byggesak som utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling, kvalitetssikring og kontroll, om tilsyn, om godkjenning av foretak for ansvarsrett og om reaksjoner der reglene ikke er fulgt. 

Foreleser Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Aarnes arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget.

Hvordan gjennomføres kurset?

Du gjennomfører dette kurset via webinar. Forelesningen følger du live på nett, og du kan stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Overtagelsesforretning

Overtagelsesforretning

Entreprenører innkaller til overtakelsesforretning når bygget er klart. Som fagperson/ takstingeniør skal du ha inngående kunnskap om lov og forskriftskrav. Du skal tolke kontrakt som beskriver hvilke kvalitative og kvantitative krav som ligger til grunn for det spesifikke bygg. Kurset gir deg oversikten du trenger for slike oppdrag.

 • Dato: 20. april
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Vidar Aarnes
 • Pris: Kr 6300,-
 • Sertifisert i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Meld deg på
Prosjektleder med modell av bygning

Hva lærer du?

 • Toleranser etter NS 3420,
  • Plan- og retningstoleranser
  • Malerarbeid
  • Flislegging
  • Tømrer
 • TEK17
  • Krav til våtrom, inkl fall
  • Grunnleggende krav rømningsveier
  • Krav til personsikkerhetsglass
  • Krav til FDV-dokumenter
 • Bustadoppføringslova
  • Tilbakehold
  • Dagmulkt
  • Overtakelse
  • Reklamasjonsfrister
  • Bankgaranti
 • Eierseksjonsloven
  • Seksjonering
  • Tilleggsareal i bygning
  • Tilleggsareal i grunn
 • Praktisk gjennomføring
  • Innkalling
  • Type utstyr
  • Protokoll
  • 1-års befaring 
Foreleser Vidar hellstrand

Foreleser Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Aarnes arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

Byggelånsoppfølging med skjematur

Byggelånsoppfølging med skjematur

I Norsk takst er det lagt til grunn at de som skal gjennomføre byggelånskontroll, skal være sertifisert innen Verdi Bolig. Du som er sertifisert innen Verdi Bolig får tilgang til skjematuret for byggelånskontroll etter gjennomført opplæring og bestått kunnskapstest. 

 • Dato: 9. mai
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Stein Oddvar Hanto
 • Pris: Kr 6300,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift
Meld deg på
arbeidsbord med dokumenter om tomtefeste

Hva lærer du?

Byggelånskontroller omfatter blant annet verditakster og forhåndstakster som er en del av Verdi Bolig sertifikatet. Det er også et krav fra Tryg forsikring at den som skal gjennomføre byggelånskontroll, har sertifikatet Verdi Bolig, for at den kollektive forsikringen skal være gyldig. Byggherrer og långivere trenger faglig kompetente ressurser til å sikre et økonomisk trygt fundament for utbetalinger ved deres byggelån i byggefasen fram til overtakelse. Dette kurset gir deg kunnskap om hele prosessen ved takstproduktet byggelånsoppfølging/byggelånskontroll. Praktisk gjennomgang av skjematur. 

 • Hva er en byggelånsoppfølging 
 • Hvorfor byggelånsoppfølging 
 • Entrepriseformer og kontrakter 
 • Hvordan gjennomføres en byggelånsoppfølging 
 • Viktige dokumenter å innhente/vurdere 
 • Byggebudsjett 
 • Byggelånskontrollørens ansvar – Oppdragsavtale 
 • Gjennomgang av skjematur for byggelånskontroll i Webtakst 
 • Spørsmål underveis og etter kurset 

Foreleser

Takstingeniør Stein Oddvar Hanto har bakgrunn som Byggmester og daglig leder i egne bedrifter siden 1978. Lærer på videregående skole i tømrerfaget. Takstingeniør siden 2010. Takstutdanning hos NITO Takst, Norges Eiendomsakademi (NEAK), Naturskadepoolen og Landbruksdirektoratet. Prosjektleder for utvikling av tjenesten Byggelånskontroll i Norsk takst. 

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

Entreprisekontrakter

Entreprisekontrakter

Kurset gir deg en oversikt over bygg- og entrepriseretten i et nøtteskall.

 • Dato: 20. mars
 • Varighet: 10.00-16.00
 • Foreleser: Kjetil Garder
 • Pris: Kr 6300,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Meld deg på
entreprisekontrakter på bordet

Hva lærer du?

Vi tar utgangspunkt i de mest anvendte kontraktene NS 8405, NS 8406 og NS 8407, med hovedvekt på NS 8405. På kurset ser vi på enkelte spesielle fenomener/begreper som opsjonsavtaler, intensjonsavtaler og Due Dilligence. Avslutningsvis får du en oversikt over forbrukerentreprise med næringsdrivende entreprenør.  Vi oppfordrer deg til å skaffe deg en kopi av standardkontrakten NS 8405 før kurset starter. Denne kan kjøpes som nedlastbart dokument.

Foreleser Kjetil Garder er advokat og har drevet egen advokatvirksomhet siden 2000. Garder arbeider med alle forhold innen fast eiendom med særlig vekt på bygge- og entrepriserett, håndverkertjenester, eierskiftetvister, tomtefeste, jordskifte, samt borettslagsloven, eierseksjonsloven og husleieloven, odel og konsesjon. Han arbeider også med kontrakts- og kjøpsrett, konkurs, tvangsfullbyrdelse og panterett, generell forretningsjus, eiendomsmegling, samlivsbrudd, arv, skifte.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

Tomtefeste

Tomtefeste

Dette kurset gir deg en oversikt over det viktigste du bør kjenne til i tomtefesteloven. Du lærer de mest sentrale emner i loven å kjenne.

 • Dato: 6. mars
 • Varighet: 10.00-16.00
 • Foreleser: Kjetil Garder
 • Pris: Kr 6300,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Meld deg på
arbeidsbord med dokumenter om tomtefeste

Hva lærer du?

 • Lovvendringer
 • Tomtefeste i et nøtteskall
 • Husmannsordningen
 • Festetid
 • Landbruksunntaket
 • Næringsfeste
 • Historikk
 • Lovvendringer på gang
 • Eksempler

Foreleser Kjetil Garder er advokat og har drevet egen advokatvirksomhet siden 2000. Garder arbeider med alle forhold innen fast eiendom med særlig vekt på bygge- og entrepriserett, håndverkertjenester, eierskiftetvister, tomtefeste, jordskifte, samt borettslagsloven, eierseksjonsloven og husleieloven, odel og konsesjon. Han arbeider også med kontrakts- og kjøpsrett, konkurs, tvangsfullbyrdelse og panterett, generell forretningsjus, eiendomsmegling, samlivsbrudd, arv, skifte.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

Sakkyndig rapporter og sakkyndig vitne

Sakkyndig rapporter og sakkyndig vitne

I rollen som sakkyndige vitne skal du belyse noe som krever kunnskap ut over allmennkunnskap. Når du som takstingeniør får rollen som sakkyndig vitne er det viktig at du følger noen retningslinjer.

 • Dato: 7.-8. februar kl. 09.00-12.00
 • Varighet: To halve dager + oppgave
 • Foreleser: Rolf Erling Eidsvold
 • Pris: Kr 6300,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Meld deg på
takstingeniør i retten

Hva lærer du?

Reklamasjoner i forbindelse med boligomsetning krever gode og uavhengige faglige vurderinger og rapporter med gode beskrivelser. Som ved skadetaksering skal det for de påpekte forhold avklares årsak, omfang og utbedring. Også vurderes lov- og forskriftskrav, byggeskikker, fagmessig utførelse og gitte opplysninger skal vurderes. Du skal gjøre en faglig uavhengig vurdering uten å ta stilling til erstatningsspørsmålet.  

Rolf Erling eidsvold

Rolf Erling Eidsvold er takstingeniør og sertifisert takstingeniør i Norsk takst. De siste 30 år har han arbeidet med skader, reklamasjoner og tilstandsanalyser. I 20 av disse årene har han vært ansatt i norske forsikringsselskaper med ansvar for takst og taksering. Rolf Erling er tidligere fagsjef i Norsk takst og NEAK. Hans oppdragsgivere i dag er i hovedsak forsikringsselskaper, oppgjørsforetak, advokatkontorer og domstoler.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

FDV-dokumentasjon

FDV-dokumentasjon

FDV er en forkortelse som utgjør forbokstavene til Forvaltning, Drift og Vedlikehold. Samlet sett utgjør FDV-dokumentasjonen rett og slett en bruksanvisning for bygget. Hva er tilstrekkelig dokumentasjon, hvordan kvalitetssikre innholdet, og hva er kostnader forbundet med innhenting?

 • Dato: 7. februar 2023
 • Varighet: Kl. 13.00-16.00
 • Foreleser: Nils-Erik Christiansen
 • Pris: Kr 3700,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Meld deg på
næringsbygg oslo

Hva lærer du?

 • Formål
 • Krav i teknisk forskrift
 • Norsk Standard 3456
 • Byggforsk detaljblader
 • Begreper
 • Vanlig praksis
 • Eksempler
Nils-Erik Christiansen

Gjennom 10 år har Nils-Erik vært daglig leder i dette BER Byggteknisk Rådgivning AS, som i 2017 ble fusjonert inn i morselskapet hvor Nils-Erik nå er styreleder og HR-ansvarlig partner. Han er alene i Norge om å inneha RICS-godkjennelse innen teknisk due diligence, og er også godkjent som REV (Recognized European Valuer) i den europeiske takseringsorganisasjonen TEGOVA .

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

Reklamasjonsrapport med fokus på bygningsfysikk

Reklamasjonsrapport med fokus på bygningsfysikk

Reklamasjonsrapporten er en tilstandsrapport hvor du skal foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte.

 • Dato: 2. februar 2023
 • Varighet: 10.00-13.00
 • Foreleser: Vidar Aarnes
 • Pris: Kr 3700,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Meld deg på
Takstingeniør skriver reklamasjonsrapport

Hva lærer du?

 • Beskrive avvik
 • Årsak
 • Tiltak 
 • Påregnlighet
 • Utbedringskostnader
 • Bilder av skade (avvik)
Foreleser Vidar hellstrand

Foreleser Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Aarnes arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?