Miljøkartlegging

Miljøkartlegging

I dette kurset vil du lære om miljøkartlegging, avfallsplaner og ombrukskartlegginger.

 • Dato: 13. november
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-12.00
 • Underviser: Mirja Ottesen
 • Pris: Kr 3800,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Miljøkartlegging

På dette kurset lærer du:

 • Hva er byggavfall, materialgjenvinning og ombruk?
 • Overordnet om miljøkartlegging, avfallsplaner og ombrukskartlegginger for bygg- og anlegg. Fokus på regelverk, hvem som kan utføre hva og når det stilles krav om avfallsplan, miljøkartlegging og ombrukskartlegging.
 • Farlig byggavfall – noen typiske byggematerialer som kan inneholde farlige stoffer og hvilke stoffer det ikke er lov å ombruke.

Oppdateringskurs BVN

Oppdateringskurs BVN

Ønsker du å oppdatere deg på byggebransjens våtromsnorm? Da er dette kurset noe for deg.

 • Dato: 30. oktober
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Underviser: Arne Hansen
 • Pris: Kr 6540,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Oppdateringskurs BVN

Vilkår for å delta på oppdateringskurs BVN:

 • Du må ha gjennomført våtromskurs grunnmodul og modul C for takstingeniører.
 • Du må ha tilgang til byggebransjens våtromsnorm.

Hva lærer du på kurset?

Er det lenge siden du gjennomførte kurs i grunnmodul og modul C for takstingeniører? På dette kurset får du frisket opp den kunnskapen du har slik at du blir oppdatert på endringer og tilføyelser. Du vil lære om:

 • nye BVN (byggebransjens våtromsnorm)
 • reviderte lover, ny forskrift og norske standarder
 • konsekvenser for takstingeniørens vurderinger
 • de vanligste feilene i byggesak og utførelse
Arne Hansen Oppdateringskurs våtrom

Underviser på kurset

Arne Hansen, som driver Vinger Takst og Byggvurdering AS (VTB) i Kongsvinger, har lommene fulle av erfaring. I tillegg til å undervise ved NEAK jobber han sentralt i Fagrådet for våtrom (FFV) med utarbeidelsen av byggebransjens våtromsnorm.

Har du spørsmål?

Hvordan vurdere el.anlegg

Hvordan vurdere el.anlegg

I dette kurset får du kunnskap om hvordan du kan oppdage feil på el.anlegg på befaring.

 • Dato: 9. oktober
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-12.00
 • Underviser: Per Iver Strand
 • Pris: Kr 3800,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Lyspære illustrerer el-taksering

I dette kurset vil vi få se eksempler på avvik som el-takstmenn avdekker på tilstandsvurderinger og reklamasjoner. I tillegg vil det blir forevist mange eksempler på enkle avvik som kan avdekkes på en visuell kontroll.

Kurset omfatter kravet til el-dokumentasjon, når den skal utarbeides, hva den skal inneholde og konsekvensen av at denne mangler. Det blir også redegjort kort om hvordan elektroregelverket er bygd opp og hva som er forskjellen på krav i forskrift og norm.

Du vil få en nærmere presentasjon av ulike el-kontroller, slik at deltagerne skal få kjennskap til hva som finnes i markedet, og hva som er forskjellen på en offentlig kontroll og en privat kontroll.

Her er en oppsummert liste med hva du vil lære på dette kurset:

 • Grensen mellom regelverkene for bygningssakkyndig og el-takstingeniøren.
 • Hva kan el-takstingeniøren gjøre, som en bygningssakkyndig ikke kan gjøre?
 • Hva kan og skal bygningssakkyndig gjøre, og hvordan skal han gjøre det?
 • Vanlige feil og mangler, eksempler fra virkeligheten, hvordan gjøre det riktig?
 • Hvordan skal det dokumenteres?

Har du noen spørsmål?

Ansvarssaker som rettes mot takstingeniør

Ansvarssaker som rettes mot takstingeniør

Dette kurset passer for deg som ønsker et innblikk i forskjellige saker som blitt rettet mot takstingeniører.

 • Dato: 12. mars
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-12.00
 • Underviser: Vidar Aarnes
 • Pris: Kr 3800,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inngår i årlig etterutdanningsavgift*
reklamasjonsrapport

Hva lærer du?

I dette kurset får du presentert eksempler på krav som er rettet mot takstingeniører/takstmenn og rettslige vurderinger av disse kravene.

Vidar Aarnes Arealmåling

Underviser

Underviser Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Aarnes arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge undervisningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til underviseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

Utfordringer knyttet til sluk

Utfordringer knyttet til sluk

I dette kurset lærer du om Forskrift til avhendingsloven (FTA) og NS3600;2018 – kontroll vanntetting sluk og fall på gulv. Sluk og vanntetting mot sluk, hva skal du se etter for å gjøre en vurdering av TG.

 • Dato: 7. februar
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-12.00
 • Undervisere: Vidar Hellstrand, Bjørnar Hansen og Geir Sørensen
 • Pris: Kr. 3800,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
kontroll av sluk

Få med deg et nyttig webinar med Fagrådet for våtrom (FFV)  ved daglig leder Vidar Hellstrand, fagsjef Bjørnar Hansen og seniorrådgiver Geir Sørensen.  Disse representerer tverrfaglig kompetanse innenfor våtrom med mange års erfaring som konsulenter og rådgivere, erfaring med å skrive anvisninger i både Våtromsnormen og Byggforskserien, og lang erfaring med både skade og tilstandsanalyser av våtrom. De har spesielt mye erfaring innen byggkeramikk og vurdering av flisarbeider herunder vurdering av for eksempel bom/hullyd i fliser.  FFV blir kontaktet av mange takstpersoner ukentlig relatert til våtrom, og ønsker derfor å bidra med erfaringsoverføring til takstbransjen gjennom webinaret.       

Vidar Hellstrand våtromskurs modul C
Vidar Hellstrand, daglig leder i Fagrådet for våtrom.

Har du spørsmål?

Brannsikkerhet – Hvorfor gjøres det så mange grove feil?

Brannsikkerhet – Hvorfor gjøres det så mange grove feil?

Brannsikkerhet er en viktig faktor for å beskytte liv, men også sentrale verdier. I dette kurset lærer du om hva lovverket krever med tanke på brannsikkerhet. Du vil også få et innblikk i hvilke branntekniske tiltak som dere kan se etter på befaring.

 • Dato: 23. januar
 • Varighet: 09.00-12.00
 • Gjennomføring: Webinar
 • Undervisere: Jonas Segtnan Berg og Robert Uglestad
 • Pris: Pris: Kr 3800,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
brannsikkerhet

På dette webinaret får du viktig faglig påfyll av Jonas Segtnan Berg som er Senioringeniør, M.Sc. brannsikkerhet i Firesafe. Han vil undervise i branntekniske tiltak, vanlige feil og hva som man kan se etter på befaring. Du får også innsikt i brann som problem, brannsikkerhet og analysemetoder for risiko. Kurset vil også inneholde informasjon om branntekniske krav i forskriften TEK17.

Har du spørsmål?

Tilstandsanalyse av fredet og vernede bygg

Tilstandsanalyse av fredet og vernede bygg

Tilstandsanalyse av fredet og vernede bygg (NS-EN16096) omhandler lovverk for vernede bygg. Du vil lære om lover og forskrifter opp gjennom tidene og får en forståelse for hva som skal legges til grunn i en tilstandsanalyse.

 • Dato: 20. november
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Svein Bjørberg
 • Pris: Kr 6540,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*

Hva lærer du?

Bygninger og bygningsmiljøer kan være formelt fredet etter kulturminneloven eller formelt vernet etter plan- og bygningsloven. I tillegg kan bygninger og miljøer være registrert som verneverdige av kommunen. På dette kurset lærer du om lover og forskrifter gjennom tidene, NS 3424, NS-EN 16096, Loverket vernede bygg.

Professor Svein Bjørberg

Svein Bjørberg er vår underviser på kurs i FDVU. Bjørberg er rådgiver i Multiconsult AS og , professor emeritus ved NTNU/HiØ. Han er er ingeniør fra GTI og sivilingeniør bygg fra NTNU, og regnes for en av landets fremste eksperter innen bygningsforvaltning.

Har du spørsmål?

Seksjonering, eierseksjonsloven og sameieformer

Seksjonering, eierseksjonsloven og sameieformer

Seksjonering, eierseksjonsloven og sameieformer er et kurs som gir deg en kort innføring i grunnleggende forutsetninger for seksjonering og en oppdatering og innføring i endringer og nye bestemmelser innført ved ny eierseksjonslov som trådte i kraft i 2018.

 • Dato: 16. september
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Underviser: Kjetil Garder
 • Pris: 6540,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdaningsavgift*
sameieformer

Innhold

Seksjonering, eierseksjonsloven og sameieformer er et kurs som gir deg en innføring i grensen mellom det tingsrettslige sameiet ( ikke seksjonert), og det seksjonerte sameiet. Når må du seksjonere, når bør du seksjonere? Hva med å legge eierforholdet inn i et aksjeselskap? Dette er spørsmål som tas opp i løpet av kurset som arrangeres via webinar.

Underviser Kjetil Garder

Advokat Kjetil Garder har drevet egen advokatvirksomhet siden 2000. Garder arbeider med alle forhold innen fast eiendom med særlig vekt på bygge- og entrepriserett, håndverkertjenester, eierskiftetvister, tomtefeste, jordskifte, samt borettslagsloven, eierseksjonsloven og husleieloven, odel og konsesjon. Advokat Garder arbeider også med kontrakts- og kjøpsrett, konkurs, tvangsfullbyrdelse og panterett, generell forretningsjuss, eiendomsmegling, samlivsbrudd, arv, skifte.

Har du spørsmål?

Historiske endringer i TEK

Historiske endringer i TEK

Historiske endringer i TEK er et kurs som gir deg en innføring i viktige lover og forskrifter gjennom tidene.

 • Dato: 8. mai
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-12.00
 • Underviser: Vidar Aarnes
 • Pris: Kr 3800,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inngår i årlig etterutdanningsavgift*
Historiske endringer i TEK

Hva lærer du?

Historiske endringer i TEK er et kurs via webinar som går over en halv dag. Kurset gir deg en innføring i viktige lover og forskrifter gjennom tidene. Dette gjelder forskrifter knyttet til ulike bygningsdeler, og også brannforebygging. Vi ser også på TEK 17.

Underviser Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Aarnes arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget.

Foreleser Vidar Hellstrand

Har du spørsmål?

Byggefeil og skader med fokus på nye materialer og byggemetoder

Byggefeil og skader med fokus på nye materialer og byggemetoder

Byggefeil og skader med fokus på nye materialer og byggemetoder er et kurs som gir deg innsikt i hvordan moderne materialbruk, byggemetoder og gjennomføringsprosesser forårsaker skader.

 • Dato: 22. oktober
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Undervisere: Svein Bjørberg og Johan Mattsson
 • Pris: Kr 6540,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*

Byggefeil og skader i moderne bygninger

Når det gjelder byggefeil stilles det store krav til å oppdage og vurdere forskjellige disse feilene med etterfølgende skader i bygninger. I tradisjonelle bygninger er både konstruksjoner og ulike skader godt kjent. Undersøkelse og vurdering av moderne bygninger er en betydelig større utfordring. Dette fordi det der er benyttet nye materialer, byggemetoder og gjennomføringsprosesser. På grunn av dette viser det seg skader som vi ikke hadde før. Byggefeil og skader på moderne bygninger er ofte vanskelige å undersøke godt nok og vurdere i forhold til eventuelle tiltak og kostnader.

Hva lærer du?

Kurset har søkelys på hvordan moderne materialbruk, byggemetoder og gjennomføringsprosesser forårsaker skader. Målsetningen med kurset er å gi deg kunnskap og forståelse for hvilke problemstillinger som er vanlig å finne i moderne og nylig rehabiliterte bygninger. Derfor får du gjennom dette kurset også en opplæring i hvordan forskjellige risikoutsatte konstruksjoner undersøkes, vurderes og utbedres. Kurset omfatter 6 timers nettundervisning med innlagte pauser, diskusjon på slutten av hvert innlegg samt tid til lunsj.

byggefeil og skader

Underviserne

Svein Bjørberg er rådgiver i Multiconsult AS og professor emeritus ved NTNU/HiØ. Johan Mattsson er biolog og var med å starte Mycoteam. Han tok også doktorgrad (Dr.Philos.) i 2017 på NTNU med en tverrvitenskapelig avhandling om bygningsbiologi, bygningsfysikk og bygningsvern.