Reklamasjonsrapporter

Velkommen til kurs i Reklamasjonsrapporter. På dette kurset skal vi fokusere på rolleforståelsen og forventninger knyttet til reklamasjonsrapporter.

 • Dato: 3. desember
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-14.00
 • Underviser: Rolf Erling Eidsvold
 • Pris: 3800,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
reklamasjonsrapport

Reklamasjonsrapporten er en tilstandsrapport hvor du skal foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte.

Innhold

 • Rolleforståelse ved reklamasjonsrapport / sakkyndigrapport
 • Mandat, gjennomføring og grunnlag
 • Referansenivåer; definert av lov, forskrift og regelverk
 • Forventninger; definert av referansenivåer og gitte opplysninger
 • Rapportens innhold og struktur
 • Erfaringer fra reklamasjoner salg etter 2022
 • De ulike partenes oppfatninger og forståelse av opplysninger og konsekvens
 • Diskusjon

Underviser

Rolf Erling eidsvold
Rolf Erling Eidsvold

Rolf Erling Eidsvold har bakgrunn som Ingeniør, Bedriftsøkonom og Eiendomsrådgiver. De siste 30 årene har han jobbet med bygningsinspeksjoner, taksering og skadeforsikring. Han  har jobbet som fagsjef i Norsk Takst, og i NEAK med ansvar for opplæring og etterutdanning av takstingeniører i Norge.

Har du spørsmål?