Innføring i taksering
Innføring i taksering
Meld meg på ›
I samarbeid med:
Norsk takst
Varighet
1 semester, deltid
Oppstart
20. september 2022
Pris
Kr 35 000,-

Landets beste takstutdanning

Nye regler gjør at fageksperter i tilstandsanalyse av boliger er etterspurt. Våre nettbaserte takststudier gir deg muligheten til å etablere deg blant de beste i landet.

Faglig innhold

Klikk her for faglig innhold

  • introduksjon til takstmannsyrket
  • etikk - etiske regler og reklamasjonsnemda
  • takstmannens adferd i møte med oppdragsgivere, kollegaer og samfunnet
  • aktuelle lover som berører fagområdet
  • grunnleggende finansmatematikk
  • takseringsprinsipper/takseringsmetoder
  • grunninnføring i tilstand, verdi, Skade, landbruk, næring
  • bruk av det norske språk - skrive klart
  • kvalitetssikring og kildehenvisning

Takstutdanningen er en utdanning der du skal sette deg inn i et teoretisk pensum om etikk og ulike takseringsmetoder, for å nevne noe. Innføring i taksering gir deg en helhetlig forståelse for hvilke krav som stilles til takstmenn og til takseringsyrket. 

Undervisningen gjennomføres ved seminarer og selvstudium via e-læringsplattform. Der får du tilgang til både e-bøker, standarder, veiledninger, quizer og arbeidsoppgaver som du kan jobbe med i eget tempo.

Om webinarer

Nye regler om kjøp og salg av brukt bolig gjør at fageksperter i tilstandsanalyse av boliger er etterspurt.

Les: Nye nasjonal krav til tilstandsrapporter

Bygg- og eiendomsbransjen er i endring, og det stilles stadig høyere krav til de som forvalter bygg og eiendom. Takstutdanningen er en profesjonsutdanning der du får ingeniørfaglig kompetanse innen bygningskonstruksjoner, tekniske anlegg, innemiljø, sikkerhet og energi – og mye mer. 

Les: Passer takstyrket for deg?

Se studieplan

 

Bakgrunn

For å kunne jobbe med taksering så må du først og fremst ha en relevant byggeteknisk bakgrunn som for eksempel byggingeniør, mesterbrev eller bakgrunn fra teknisk fagskole. Dersom du har en slik bakgrunn, kan du starte på studiet Innføring i taksering og deretter velge ønsket spesialiseringsområde.

Har du gått bygglinje på videregående (tidligere yrkesskolen)? Da kan du søke om opptak til vår digitale fagskoleutdanning i taksering - Bygningssakkyndig for tilstandsanalyse av bolig

Kun gjennom våre takststudier kan du bli sertifisert i Norsk takst og få nye og spennende jobbmuligheter. Du finner mer informasjon om krav til sertifisering på www.norsktakst.no. Du kan kontakte forbundet og be om en prekvalifisering dersom du er usikker på om din bakgrunn er tilstrekkelig.

Sertifiseringskrav i Norsk takst

 

Muligheter

Nye regler om kjøp og salg av brukt bolig krever kvalifiserte fageksperter innen tilstandsanalyse av boliger. Les mer

Ifølge Ciceros beregninger vil klimaendringene føre til økt ekstremvær i Norge. Det betyr også et økt behov for kvalifiserte fagfolk i skadetaksering.

Du kan fullføre din takstutdanning med et studium innenfor eksempelvis:

Kun gjennom våre takststudier kan du søke om sertifisering i Norsk takst, som er den ledende bransjeorganisasjonen for landets takstforetak. Medlemmene utfører takstoppdrag over hele landet, på ulike fagfelt som bolig, skade, landbruk, el-takst og teknologi- og spesialområder. 

Som sertifisert bygningssakkyndig/takstmann i Norsk takst blir du en del av et solid faglig nettverk.

Medlemskap i Norsk takst

Med en takstutdanning fra Norges Eiendomsakademi blir du ettertraktet blant takstbedrifter i hele landet. På våre karrieresider finner du stillingsutlysninger fra takstbedrifter som ønsker å knytte seg til våre studenter. 

Se NEAK Karriere

  

Meld deg på

Påmelding utdanning