Innføring i taksering
Innføring i taksering
Meld meg på ›
I samarbeid med:
Norsk takst
Varighet
1 semester, deltid
Oppstart
9. mars 2022
Pris
Kr 35 000,-

Bygg din kompetanse om taksering!

Takstutdanningen er en utdanning der du skal sette deg inn i et teoretisk pensum om etikk og ulike takseringsmetoder, for å nevne noe.

Faglig innhold

Klikk her for faglig innhold

  • introduksjon til takstmannsyrket
  • etikk - etiske regler og reklamasjonsnemda
  • takstmannens adferd i møte med oppdragsgivere, kollegaer og samfunnet
  • aktuelle lover som berører fagområdet
  • grunnleggende finansmatematikk
  • takseringsprinsipper/takseringsmetoder
  • grunninnføring i tilstand, verdi, Skade, landbruk, næring
  • bruk av det norske språk - skrive klart
  • kvalitetssikring og kildehenvisning

Webinarer
Oppstartseminar 9.-11. mars 2022
Sluttseminar 9.-10. mai 2022

Om webinarer

Bygg- og eiendomsbransjen er i endring, og det stilles stadig høyere krav til de som forvalter bygg og eiendom. Takstutdanningen er en profesjonsutdanning der du får ingeniørfaglig kompetanse innen bygningskonstruksjoner, tekniske anlegg, innemiljø, sikkerhet og energi – og mye mer. 

Dette er et grunnleggende studium i taksering. Studiet gir deg en helhetlig forståelse for hvilke krav som stilles til takstmenn og til takseringsyrket. Undervisningen gjennomføres ved seminarer og selvstudium via e-læringsplattform. Der får du tilgang til både e-bøker, standarder, veiledninger, quizer og arbeidsoppgaver som du kan jobbe med i eget tempo.

Les: Passer takstyrket for deg?

Se studieplan

 

Bakgrunn

For å kunne jobbe med taksering så må du først og fremst ha en relevant byggeteknisk bakgrunn som for eksempel byggingeniør eller bakgrunn fra teknisk fagskole. Dersom du har en slik bakgrunn, kan du videreutdanne deg innen taksering, bli sertifisert i Norsk takst og få nye og spennende jobbmuligheter. 

Dersom målet ditt er å bli sertifisert i Norsk takst, finner du informasjon om krav til sertifisering på www.norsktakst.no. Du kan kontakte forbundet og be om en prekvalifisering dersom du er usikker på om din bakgrunn er tilstrekkelig.

Sertifiseringskrav i Norsk takst

 

Muligheter

Du kan fullføre din takstutdanning med et studium innenfor eksempelvis:

Du kan deretter søke om sertifisering i Norsk takst, som er den ledende bransjeorganisasjonen for landets takstforetak. Medlemmene utfører takstoppdrag over hele landet, på ulike fagfelt som bolig, skade, landbruk, el-takst og teknologi- og spesialområder. 

Som sertifisert bygningssakkyndig/takstmann i Norsk takst blir du en del av et solid faglig nettverk.

Medlemskap i Norsk takst

  

Meld deg på

Påmelding utdanning