Om oss

Hvorfor Studere Ved Norges Eiendomsakademi (2)

Vi bygger kompetanse!

Norges Eiendomsakademi (NEAK) er et datterselskap av Norsk takst. Vi er en kunnskapsbedrift som er kjent for å gi relevante og tilpassede studier og kurs rettet mot bygg- og eiendomsbransjen. 

Kompetanse innen taksering, eiendomsutvikling, byggeledelse og prosjektledelse er vårt spesialfelt. Vi kjenner bransjen og jobber kontinuerlig med å tilrettelegge vårt utdanningstilbud etter de krav du møter. Undervisningen er enten nettbasert eller nettstøttet. 

Vi skreddersyr etterutdanningskurs og nettkurs for sertifiserte takstmenn i Norsk takst. Vi tilbyr kurs innenfor fagområder som byggeteknikk og våtrom, og arrangerer årlige konferanser og takstbransjen og skadebransjen.

 

www.norsktakst.no